Globální změna počasí. Jaká bude role pojišťovnictví?


			Globální změna počasí. Jaká bude role pojišťovnictví?
2.5.2019 Spektrum

Pojmy počasí a klima se v běžném každodenním používání často zaměňují. Dochází i k tomu, že lidí je považují za významově stejné. Jenže zatímco počasí popisuje momentální stav atmosféry okolo nás, klima je sumou pravděpodobností, s jakou nastávají určité výkyvy a události v počasí – a ty mohou být někdy také extrémní. K takovým silným zvratům docházelo i v minulosti a jistě nás budou potkávat i v budoucnu. Ale se změnou klimatu se ke slovu dostává ještě jeden faktor, který mění a posunuje pravděpodobnost výskytu takových výkyvů.

Nad vlivem tohoto faktoru se zamýšlí Darius Pissulla, senior analytik divize pojistné matematiky ve společnosti Hannover Re.

Že celosvětová střední teplota už roky stoupá, je jasné, a účinky tohoto růstu už pociťujeme dnes, nikoli až za 20 či 30 let. Prosté fyzikální souvislosti ukazují, že vzduch teplejší o pouhý jeden stupeň Celsia může pohlcovat asi o 7 % vodní páry navíc. To vede k tomu, že cyklony, smrště a bouře s sebou přinášejí více vody a tento přebytek generuje potenciál záplav a povodní pustošících jakoukoli zemi. Další příčinnou souvislost lze spatřovat v tom, že se zvyšující se průměrnou teplotou se bude zvyšovat frekvence extrémních veder a sucha.

U obou těchto efektů si jsou meteorologové zcela jisti, že takové události budou čím dál častější a ničivější. Vědci zabývající se atmosférickými jevy mají u nich dostatečně dlouhé časové řady, aby mohli možné účinky změny klimatu odhadnout.


Mohlo by vás zajímat: Pojištění a fotbal patří k sobě! Zvláště v Bavorsku


Jde-li o velké bouře s globálním přesahem a vliv klimatických změn na jejich frekvenci a intenzitu, jsou však bohužel doby pozorování a zaznamenávání dosud relativně krátké a mají mezery. Teprve od osmdesátých let, kdy bylo možné monitorovat globální jevy v počasí prostřednictvím satelitů, mohou meteorologové s jistotou říci, že žádná smrť nebo cyklon neunikla jejich pozornosti. Ten samý problém platí pro sledování extrémních událostí s krupobitím – mnohé jsou lokálního charakteru a ne všude jsou k dispozici měřicí přístroje, které by mohly jev kvalifikovaně registrovat.

Aby bylo možné vliv klimatických změn na nedávné a současné extrémní výkyvy počasí kvantifikovat a odhadnout, jsou zjednodušeně nezbytné dva početní modely: jeden, jenž zobrazuje současnou změnu klimatu, a druhý, který, který ho naopak nezohledňuje. Na základě kalkulací klimatického modelu se porovnávají pravděpodobnosti výskytu událostí. A ze srovnání je vliv klimatického posunu očividný. Tento relativně mladý vědní obor se jmenuje atribuční výzkum a do života ho uvedla německá klimatoložka Friederike Otto na univerzitě v Oxfordu.


Mohlo by vás zajímat: Tři oblasti, kde americké pojišťovny selhávají při vyřizování majetkových škod


Doposud je přiřazovací metoda použitelná jen na velkoplošné extrémní události v počasí, jako jsou sucha, vlny veder a srážky. Globální klimatické modely nemohou naproti tomu dostatečně precizně zobrazit lokálně omezené výkyvy, jako jsou bouře, smršti, oblasti nízkého tlaku s jejich ohraničením frontami nebo krupobití. Nicméně první krok směrem ke kvantifikaci vlivu klimatických změn na naše počasí a výskyt možných extrémů už byl učiněn. V praxi to znamená: experti na počasí mohou mezitím už poukázat například na to, že pravděpodobnost vlny veder, jakou jsme zažili loni v létě, vzrostla na dvojnásobek ve srovnání se situací, kde by klima nebylo působením člověka změněno.

Kvantifikace možných efektů změny klimatu je rovněž podstatnou výzvou týkající se obchodních modelů pojistitelů a zajistitelů. Zejména mezinárodně působící zajišťovny mohou mít k dispozici při pojistném kalkulovaném adekvátně podle rizik dostatečné kapacity ve formě rizikového kapitálu, aby mohly nabídnout dostatečnou finanční ochranu pro stávající pojistná řešení v případě dodatečných klimatických dopadů.


Mohlo by vás zajímat: Kamera, klapka, pojištění! Každý druhý hollywoodský trhák míří do Allianz


Klimatické změny změní doposud známá rizika a jejich oceňování. Objeví se nová, doposud ještě neznámá nebezpečí, a oba tyto efekty se dotknou dalších skupin obyvatelstva Země, jejichž propojištěnost je dosud slabá. Inovativní pojistná řešení a potřebná kvantifikace rizik jsou užitečná pohotovostní opatření pro předvídatelné dopady změny klimatu, a také pro včasná řešení ke zmírnění možných nebezpečí.

Zdroj: be.invalue.de

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články