Finanční situace rakouské generace 50+


			Finanční situace rakouské generace 50+
17.4.2019 Zahraničí

Z dnešních 3,5 milionu Rakušanů ve věku vyšším než 50 let věří téměř jedna třetina, že jejich finanční situace je nadprůměrně příznivá. Téměř polovina musí ovšem šetřit a dávat pozor, aby se jejich finanční kondice nezhoršila. Bezmála 40 % je toho mínění, že se měli v minulosti lépe zabezpečit. Strach z toho, že by ve stáří zchudl, má ale jen méně než každý čtvrtý.

Dnes je ve věku mezi 50 a 69 lety asi 26,1 % Rakušanů a Rakušanek. Dalších 13,4 % už oslavilo sedmdesátiny. Do věkové skupiny 50+ se započítává u našich jižních sousedů na 3,5 milionu osob. Z toho 53,6 % z nich jsou ženy, 46,4 % jsou muži.

Výzkumná agentura Marketagent.com oslovila koncem ledna a na začátku února 2019 v on-line studii celkem 1.525 lidí ve věkovém rozmezí 50 až 79 let, jimž položila celkem 58 otázek. Podle agentury se jednalo o reprezentativní vzorek rakouské populace v tomto věku. A výsledky analýzy byly představeny v únoru v rámci zprávy „Golden Ager Report“.


Mohlo by vás zajímat: Jak na scoring kybernetických rizik v pojišťovnictví?


Jak jsou na tom finančně

Bezmála třetina dotázaných (32,2 %) hodnotí svou finanční situaci jako nadprůměrnou, 4,3 % ji dokonce oceňují jako „vysoce nadprůměrnou“. Podíl 26,4 % respondentů věří naopak, že čelí podprůměrné finanční „výbavě“.

Významné rozdíly shledala studie mezi pohlavími. 37,9 % mužů, ale pouze 26,9 % žen, se podle svého hodnocení nachází v nadprůměrné finanční kondici. A obráceně: jako podprůměrnou vidí svoji finanční situaci 30,8 % žen, zatímco stejného názoru je „jen“ 21,6 % mužů.

64,5 % účastníků ankety si chce svůj blahobyt, na který se vypracovali, užívat naplno. 47,7 % oslovených v této věkové skupině připouští, že musí šetřit a počítat, aby s penězi vyšli, přičemž jsou více postiženy ženy (54,3 %) než muži (40,5 %).

Starostem spojeným s nutností utáhnout si opasek později ve stáří čelí 44 % účastníků studie celkově – a 50 % žen. 39,1 % uvádí, že mělo pro zabezpečení na postproduktivní fázi života dělat v minulosti více.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Nespravedlnost spravedlivých důchodů


Jak si žijí penzisté

Důchodci, jichž bylo ve výzkumu osloveno celkem 842, měli také vysvětlit, jak se jim obecně daří v penzi. 20,7 % z nich se vyjádřilo, že se jim daří „mnohem lépe než čekali“, dalších 19,8 % uvedlo, že se mají „o něco lépe než očekávali“.

Na druhou stranu 10,8 % respondentů vypovědělo, že se mají „o něco hůře“, a 4,0 % „výrazně hůře“, než si představovali.

Přitom lze rozeznat velké rozdíly podle věku: zatímco jen 12,3 % oslovených ve věku 60 - 69 let míní, že se mají (o něco nebo výrazně) hůře, než očekávali, u skupiny ve věku 50 – 59 let, jež už je v důchodu, je to 23,1 %. U nejstarších penzistů 70 – 79 let je „nespokojených“ 15,8 %.

Osobám žijícím osaměle (24,9 %) se daří nyní podle jejich vyjádření podstatně častěji hůře, než osobám v manželství nebo v partnerství (9,5 %).

Výhody a nevýhody penzijní etapy života

Největší výhodu ve srovnání s výdělečně činnými spatřují důchodci v možnosti organizovat si svobodně svůj čas. Celkově 85,2 % z nich s tímto závěrem souhlasí, zatímco ve skupině 70 – 79 let je to dokonce 88,3 %.

Za tímto plusem následuje „svoboda a nezávislost“ (62,7 %), „více času na rodinu“ (60,0 %) a „žádný stres nebo méně stresu“ (59,6 %). To, že život v penzi nemá vůbec žádné výhody, si myslí podíl 1,2 % pesimisticky naladěných respondentů.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna roku: Vyhlášen 19. ročník odborné ankety. Galavečer 14. května


S odstupem největší nevýhodou penze je podle ankety „méně peněz k dispozici“. Celkově to uvádí 46,9 % všech oslovených. A také 56,4 % dotázaných ve věkové skupině 50 až 59 let, kteří jsou už v důchodu. Druhou nejčastější odpovědí u této otázky bylo „vůbec žádné nevýhody (30,5 %). Nad „méně kontakty“ naříkalo 28,3 % osob v anketě.

Z čeho mají lidé ve stáří strach

Generace 50+ má obavy především z tělesných obtíží, bolesti a chorob. 67,7 % dotázaných uvádí tyto strašáky. Starosti o mentální zdraví a z demence se umístily s malým odstupem na druhém místě: dělá si je 62,9 % účastníků studie, ve věku nad 70 let dokonce 71,2 %.

Rovněž více než polovina respondentů se bojí toho, že nebudou schopni samostatného a soběstačného života (54,0%).

Na druhou stranu finanční obavy má jen menší část dotázaných: 23,5 % se obává zchudnutí a finančního omezení svého života. Nápadné přitom je, že tyto strachy sdílí 31,8 % respondentů ve věkové skupině 50 – 59 let, zatímco u starších je to „jen“ asi 17 %.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články