Setkání zajistitelů v Monte Carlo: Porostou zajistné sazby?


			Setkání zajistitelů v Monte Carlo: Porostou zajistné sazby?

Jako každý rok i letos se na podzim konalo setkání zajistitelů v Monte Carlu. Po zemětřeseních, povodních a záplavách a finančních krizích v některých částech světa byly ve hře budoucí zisky. V Monte Carlu se každoročně setkávají zajistitelé s pojistiteli a jednají o smlouvách na příští rok. Z výsledku jednání vyplývá, že zajistitelé jsou pod tlakem. Přes katastrofické události, jež se udály v 1. pololetí 2019, mohou podle portálu Handelsblatt jen stěží prosadit vyšší ceny.

Na druhé straně na serveru Versicherungswirtschaftheute byl publikován článek, jehož autor zdůrazňuje, že naopak existuje více důvodů pro posun zajistných sazeb. Řadí mezi ně klimaticky podmíněné zhoršení rizika, rostoucí morální riziko v době recese, nutnost investovat do nových technologií a zvyšující se kapitálové požadavky.

Jednou z výzev pro zajistitele určitě je, že nemohou počítat s dřívějším způsobem upisování, označovaným jako Cash Flow upisování. V době, kdy státní obligace měly výnos kolem 8 %, mohli upisovatelé akceptovat kombinovanou kvótu[1] cca 110 % (a ještě více u dlouhodobého obchodu) a přitom vždy ještě realizovat akceptovatelnou úroveň zisku. Ovšem při výnosech kolem nuly a níže musí být kombinovaná kvóta stlačena na 95 %, aby byli poskytovatelé kapitálu uspokojeni.


Mohlo by vás zajímat: Jak řešit dopady sucha v německém zemědělství? Daněmi, nebo pojištěním?


Spíše pesimistický pohled na současný vývoj zajišťovacího sektoru nedávno prezentovala ratingová agentura Standard&Poor´s. I když lze prý v roce 2020 očekávat jisté tendence k přitvrzení cen, tak účastníci trhu pociťují, že jsou vystaveni některým dlouhodobým problémům.  Jejich byznys se prý mění na „směnitelné zboží“ (speciálně v oblasti majetkového pojištění pro případ katastrof) s tím, že o jeho rozdělení stále méně rozhodují zajišťovací makléři. Kromě toho se k tomu přidává konkurence ze strany alternativního rizikového kapitálu.

Přes ztrátové roky a zejména nárůst škod z přírodních katastrof nelze ale prý hovořit o nedostatku tržní kapacity. Pokračuje konsolidace prostřednictvím fúzí a převzetí některých účastníků trhu. Pod opravdovým tlakem však zajišťovací sektor prý není. Naopak se dá prý docílit při normálním zatížení z přírodních katastrof výnos z vlastního kapitálu v rozmezí 6 – 8 %, jak očekávají akcionáři. Stále lze použít 512 mld. USD v rámci tradičního podnikání a 93 mld. USD v oblasti alternativního rizikového kapitálu.


Mohlo by vás zajímat: Zaskočená ministryně financí. Rozpočtový výbor chce vyloučit ze zdanění rezerv ŽP


Zdá se, že velcí zajistitelé používají s úspěchem trhy sekuritizace rizika, aby z již těžko akceptovatelného brutto výsledku dosáhli netto výsledek, který je předložitelný akcionářům a investorům.

Tímto směrem se vydává například francouzský zajistitel SCOR, který se chtěl již na letošním setkání v Monte Carlu prezentovat jako „zajistitel pro zítřek“ („reinsurer of tomorrow“) či sloganem „skoková změna“ („Quantum Leap“), což znamená aplikaci integrované platformy, jež spojuje upisovací know-how tradičního zajistitele s citem pro správné investice investičního bankéře.

U příležitosti setkání zajistitelů v Monte Carlu vydal Aon plc studii o společnosti Lloyd´s. V ní se upozorňuje, že tento pojistný trh vykazuje určité strukturální slabiny, nadále příliš vysokou nákladovou kvótu kolem 40 % a od upisovacího roku 2014 kombinovanou kvótu vyšší než 100 %. Na druhé straně se v posledních letech pozitivně vyvíjela tvorba technických rezerv a dopady z velkých škod byly podprůměrné.


Mohlo by vás zajímat: Předsedkyně AČPM: Asociace se stala důstojným a uznávaným partnerem


Aon také konstatuje, že Lloyd´s je díky založení společnosti Lloyd’s Bruxelles dobře vybaven na případný Brexit. V médiích se objevila i zajímavá noticka, že zajišťovací sektor nejsou jen zajistitelé a poskytovatelé alternativního kapitálu, ale také makléři, advokáti, společnosti provádějící oceňování rizik, modelování rizik a škodní experti, kteří prý žijí nezávisle na tom, zda jsou ceny zajištění postačitelné či nikoli. Odhaduje se, že si z pojistného inkasovaného zajistiteli odkrojí až 30 %.

Výše uvedené informace poskytují jistý globální obrázek o jednání zajistitelů s pojistiteli v Monte Carlu. Na konkrétní výsledky, o kterých budou informovat jednotliví zajistitelé, je nutné si ještě počkat. Zatím například zajišťovna Swiss Re obecně naznačila, že počítá s nárůstem sazeb zajištění.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články