Německá zajímavost: Jakým výzvám čelí průmyslové pojištění?


			Německá zajímavost: Jakým výzvám čelí průmyslové pojištění?
18.11.2019 Zahraničí

V Mnichově konalo sympozium Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. –  neboli volně přeloženo Celostátního pojišťovacího svazu pro hospodářství. Tohoto jednání se zúčastnilo více než 700 účastníků, jednalo o svého druhu největší setkání odborníků konané v německy mluvícím prostoru. Hlavním tématem byl stav a další vývoj průmyslového pojištění.

Prezident GVNW Alexander Mahnke mas úvod setkání uvedl, že je nepochopitelné a neakceptovatelné, že průmysloví pojistitelé zatím stále ještě nevytvořili jednotné standardy pro technickou komunikaci. Tato skutečnost je na pozadí různých výzev, jako jsou například „měkký trh“, rostoucí kybernetická rizika, Brexit, obchodní spory USA – Čína apod., výslovnou překážkou.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 3Q 2019: Předepsané pojistné vzrostlo o 5,5 miliard Kč


Mahnke dále zmínil, že vezme-li se v úvahu nákladová struktura pojištění a možné zhoršení tržního vývoje v některých oborech, tak pro průmyslové podniky je stále důležitější automatizace a nové technologie, jež by podnikům a jejich partnerům mohly pomoci, aby byly nákladově efektivnější. Pokud jde o módní téma kybernetická rizika, resp. jejich pojištění, Mahnke připustil určitý růst s tím, že v této oblasti je více nabízejících než poptávajících. Motorem v oblasti pojištění je pojištění D&O (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti či managementem). Mahnke upozornil, že by v této oblasti mohlo dojít k drastickému cenovému zvýšení.

Na druhé straně se podle Mahnkeho jako přátelské ke kupujícím a jako do jisté míry stabilní projevuje pojištění přepravy zboží. Za pozornost však stojí jeho poznámka, že rizikem v tomto odvětví je trend ke gigantismu. Mahnke, který je ve společnosti Siemens zodpovědný za průmyslové pojištění, tím má na mysli, že stále větší lodi přepravují po světě stále dražší náklad a tyto „plovoucí miliardy“ musejí být pochopitelně pojištěny. Pozitivně se vyvíjí rovněž pojištění úvěrů, kde se škodní kvóta (poměr)[1] pohybuje kolem 40 % a dobře se zde tedy vydělává.  Pokud jde o německý trh pojištění odpovědnosti, GVNW dospěl na základě sledování tržního vývoje k závěru, že existují dostatečné kapacity, a to při vcelku stabilním pojistném.


Mohlo by vás zajímat: Krok za krokem ke kodexu chování podle GDPR


Postoje pojistitelů na mnichovském sympoziu prezentoval například Giulio Terzariol, člen představenstva Allianz SE zodpovědný za finance, který dokonce vzhledem k omluvě výkonného ředitele Allianz SE Olivera Bäteho přednesl na sympoziu úvodní přednášku. V ní zdůraznil, že nabízející společnosti (pojistitelé) a pojistníci (v tomto případě průmyslové podniky) mají mnoho styčných bodů. V kontextu zvyšující se polarizace světa a hrozícím obchodním válkám je třeba zvýšit efektivnost a myslet přitom na férové rozdělení nákladů i zisků. Jen tak se může trh pro obě strany uspokojivě formovat.

Terzariol byl na sympoziu přímo vyzván, aby reagoval na pověsti týkající se fúze mezi Euler Hermes (dceřiná společnost Allianz SE – pojištění pohledávek a záruk) a  AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty – klíčová podnikatelská jednotka Allianz SE). Člen představenstva Allianz SE fúzi odmítl, ale uvedl, že se přesto zkoumá, jak by obě společnosti mohly spolupracovat. Pak Terzariol charakterizoval průmyslové pojištění, které má globální objem zhruba 700 mld. EUR jako klíčový obchod Allianz. Co se týče globální angažovanosti Allianz SE, tak si lze prý představit, že Allianz by mohla opustit některý národní trh, ale údajně nepůjde o velké žádné překvapení.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: První výsledky odborných zkoušek podle ZDPZ


Terzariol poté kritizoval vývoj v oblasti státních obligací v Evropě a v Německu, což se týká všech účastníků trhu. To prý má tvrdé důsledky pro celkovou ziskovost pojišťovnictví. Je to například viditelné na průměrných hodnotách kombinované kvóty[2] průmyslových pojistitelů za poslední tři roky. Doposud žádný z vedoucích průmyslových pojistitelů nedosáhl pozitivních hodnot. V této souvislosti je podle něho zvýšení efektivnosti samozřejmostí. Následně diskutovali Mahnke a Terzariol o stanovování pojistného v průmyslovém pojištění.

Dalšími projednávanými tématy byla například autonomní mobilita, logistika, nové energie, umělá inteligence, poslední vývoj kolem Brexitu a krizový management při kriminálních útocích.  


[1] Např. poměr mezi celkovým pojistným plněním v daném roce a celkovým pojistným v daném roce.
[2] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články