Německo: Výdaje pojistitelů na IT znovu na rekordní výši


			Německo: Výdaje pojistitelů na IT znovu na rekordní výši
28.2.2020 Zahraničí

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil v lednu údaje o výdajích německých pojistitelů na IT. Potvrzují, že digitalizace v pojišťovnictví postupuje kupředu. Toto tempo však brzdí regulatorní náklady. Překážkou je rovněž nedostatek odborníků.

Němečtí pojistitelé vyhnali v roce 2018 výdaje na IT opětně na rekordní výši. Jejich investice do hardware a software činily 4,5 mld. EUR, což je podle statistického šetření GDV o 4,5 % více než v předchozím roce. Přírůstek těchto investic je dvakrát vyšší, než bylo ve sledovaném roce 2018 tempo růstu pojistného.

V důsledku toho se nákladovost IT, kterou se poměřují výdaje k hrubému předepsanému pojistnému, mírně zvýšila na 2,3 %. Přitom nejsou zohledněny náklady na digitální transformaci v odborných oblastech. I když nákladovost IT je v posledních letech relativně konstantní, tak mezi jednotlivými druhy nákladů existují podle šetření GDV výrazné posuny. Například náklady na vývoj systémů vzrostly v období 2013 – 2018 o čtvrtinu, což dokládá tu skutečnost, že nahrazování starých systémů probíhá velmi rychle.


Mohlo by vás zajímat: Miloš Velíšek: Konkurenční mír v autopojištění nikdy nezavládl, a proč taky


Moderní systémy spočívají v mixu nejrůznějších komponentů. Pojistitelé sázejí stále více na servery a cloudová řešení, díky nimž se mohou IT kapacity pružně přizpůsobovat potřebám. Provozní náklady na servery se podle šetření GDV zvýšily v období posledních pěti let o 20 %.

Aktuálně dostávají IT projekty často vysokou prioritu, která však v podstatě nemá s digitalizací nic společného. Jedná se o plnění regulatorních úkolů, jako je například implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU). Ať už jsou takové právní předpisy jakkoli důležité, tak nesporně váží důležité zdroje a uměle brzdí proces digitalizace. Proto GDV zdůrazňuje, že regulace musí ponechat volný prostor pro inovace a zajišťovat rovné příležitosti. Pojistitelům by neměly vznikat v hospodářské soutěži žádné nevýhody oproti méně regulovaným hráčům.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Rok 2020 ve stínu Brexitu a negativních rozhodnutí vlády


Pojistitelům přibývají i starosti, pokud jde o nedostatek odborných pracovníků. Po léta doutnající nedostatek IT odborníků a demografie se mezitím vyvinuly v chronický problém. Počty absolventů IT oborů nestačí pokrýt poptávku, takže i v pojišťovnictví zůstávají důležitá místa neobsazena. Výzvou či zadáním pro pojistitele je, aby byli rozpoznatelní jako zaměstnavatelé s výkonnými informačními technologiemi. Podle názoru GDV je nezbytné, aby více úsilí projevovala politika a silněji podpořila prestiž profese IT.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články