SRN: Dojde k překvapivému přesunu dohledu nad zprostředkovateli na BaFin?


			SRN: Dojde k překvapivému přesunu dohledu nad zprostředkovateli na BaFin?

Německé spolkové ministerstvo financí plánuje převést dohled nad finančními zprostředkovateli na BaFin (Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami). Tento návrh narazil na velmi silný odpor u svazů či asociací zprostředkovatelů. Podrobné stanovisko zveřejnil například svaz AfW (Spolkový svaz Finanční služba). Proti návrhu se ovšem postavil i mocný Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV), který zastupuje zájmy příslušných německých pojišťoven a zajišťoven.   

AfW pochybuje o smysluplnosti návrhu jako celku. Konkrétně vadí zejména ta skutečnost, že by se měl změnit princip oddělení produktového a obchodního dohledu, který se v Německu stal v podstatě „zvykovým právem“, neboť dlouhodobě bylo jakékoli povolování činnosti umístěno do živnostenského řádu.

Kromě toho se v návrhu zákona objevuje jedna zásadní změna dosavadního právního stavu. Každoroční audit prováděný auditorem by měl být zrušen a nahrazen přímým auditem (kontrolou) realizovanou BaFin. AfW zdůrazňuje, že mu nejsou známy jakékoli škody, jež by byly způsobeny při auditu auditory, kteří spolupracují s příslušnými komorami. Jde o to, že předkladatel návrhu zákona touto navrhovanou změnou vlastně zpochybňuje podle AfW odbornou činnost auditorů a naznačuje, že ani dosavadní orgány dohledu neplní náležitě své úkoly.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Rok 2020 ve stínu Brexitu a negativních rozhodnutí vlády


Problémem je ovšem též četnost kontrol. Přímá kontrola orgánem dohledu dnes již v Německu existuje, ale uskutečňuje se pouze mimořádně, a to při vzniku zvláštních okolností. Kontrola prováděná BaFin se má konat pravidelně, přičemž v návrhu zákona není stanoven žádný termín, resp. doba, po níž se bude kontrola opakovat. To by znamenalo, že si BaFin určí daný termín podle vlastního uvážení.

Spolkové ministerstvo financí se zatím nechtělo ke stanoviskům AfW a dalších sdružení finančních a pojišťovacích zprostředkovatelů vyjádřit s tím, že připomínky v rámci legislativního procesu řádně vyhodnotí.

Komplexní a vyvážené stanovisko k návrhu zákona zaujal i GDV. Zákon by měl zlepšit kvalitu a účinnost dohledu. Podle GDV je však otázkou, zda se dá tohoto cíle dosáhnout právě předloženým návrhem zákona, a to z těchto důvodů:

  • i když je záměr převést dohled nad finančními zprostředkovateli na BaFin obsažen v koaliční smlouvě, přesto je záhodno ještě jednou promyslet, zda neexistuje nějaké lepší řešení. Stálo by za to uvážit převést dohled výhradně na průmyslové a obchodní komory,
  • konkrétní návrh na úpravu právní podoby obchodní společnosti je nepřiměřený. Napojení obchodního zástupce, který disponuje vlastním povolením, neospravedlňuje žádné další rozsáhlé povinnosti pro zaměstnavatele (německy „Prinzipal“). Naopak napojení smluvně vázaných poskytovatelů služeb bez povolení může vést ke snížení ochrany spotřebitele,
  • zavedení každoročního vlastního prohlášení místo dnešní povinnosti předkládat roční zprávy o auditu nejspíše nezvýší kvalitu a účinnost dohledu.

Mohlo by vás zajímat: ČAP k výsledkům roku 2019: Trh meziročně rostl o 5,7 %


Z výše uvedeného plyne, že sdružení, svazy a asociace působící v německém pojišťovnictví odmítají návrh zákona o převodu dohledu nad finančními zprostředkovateli na BaFin, neboť kvalita a účinnost dohledu by se nezlepšila. Při zachování stávajícího stavu by nevznikly jistě nemalé implementační náklady.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články