Miloš Velíšek: Konkurenční mír v autopojištění nikdy nezavládl, a proč taky


			Miloš Velíšek: Konkurenční mír v autopojištění nikdy nezavládl, a proč taky
11.2.2020 Rozhovory, Produkty

Česká podnikatelská pojišťovna si už tradičně drží silnou pozici v pojištění vozidel, zejména pak v povinném ručení. S více než 1,3 milionu pojištěných vozidel je třetím největším poskytovatelem tohoto typu pojištění na českém trhu. Ředitele úseku pojištění vozidel Miloše Velíška jsme se zeptali, jak vnímá vývoj této oblasti pojistného trhu a jaké inovace si ČPP připravila pro své klienty v roce 2020.

Děkuji vám, pane řediteli, že jste si udělal čas pro otázky portálu opojištění.cz a zeptám se, došlo podle vašeho názoru v oblasti pojištění vozidel k nějakým zásadním změnám v průběhu uplynulého roku?

Stále se nám v autopojištění něco děje, nicméně loňský rok se nesl hlavně ve znamení nové právní úpravy zákona o distribuci pojištění a zajištění, která se samozřejmě autopojištění úzce dotýká a které jsme se tak museli přizpůsobit. Chápu záměry evropské normativy, aby byl klient poradensky výborně obsloužen, přibylo nám proto také dost nových dokumentů. Nedělám si však velké iluze, že klienti jsou s touto přehršlí dokumentů v nějaké příjemné či vědomé harmonii. Takže mám obavy spíše z alibismu a paušalizace těchto povinností při uzavírání pojištění a důležitý obsah může uniknout. Podívejte se, když si pořizujete nějaké zboží přes internet, jak vše „povinné“ rychle odkliknete, aniž jste si ověřili, co vlastně podepisujete, a stejně si to koupíte. Důležité je tedy mít spíše obsah všech vašich smluvních podmínek koncipovaný tak, abyste v případě sporu prokázali, že nestojíte proti klientovi v nežádoucí smluvní výhodě, jak to definuje nový občanský zákoník (NOZ). A o to se v našich produktech od nepaměti snažíme.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Rok 2020 ve stínu Brexitu a negativních rozhodnutí vlády


Trh pojištění vozidel je vysoce konkurenční a prošel, či možná ještě prochází, několikaletou cenovou válkou. Jak vnímáte tuto problematiku? 

Jsem u autopojištění od roku 1997 a nevzpomínám si na dobu, že by pojišťovny v této branži zakopaly válečnou sekyru (úsměv). Na druhou stranu je fakt, že autopojištění je často bráno jako vstupní brána k dalším produktům, takže se až tak nedivím. Zásadní rozdíl ale vnímám v období kolem roku 2015, kdy průměrné pojistné nového obchodu v „POVu“ kleslo o neuvěřitelných 25 %, aby na druhou stranu NOZ v podstatě ve stejné době významným způsobem ovlivnil rostoucí výši pojistného plnění právě především v povinném ručení. To znamenalo tak zásadní rozevírání nůžek na straně příjmů a výdajů povinného ručení (viz graf), že bylo jen otázkou, kdy se POV dostane na pomyslnou hranu nejen ziskovosti, ale vůbec samotné postačitelnosti sazeb. A této situace jsme se dočkali již předloni. Nebylo tak divu, že zareagovala ČNB, která po celém trhu žádá dodržení zákona č. 168/99Sb. v oblasti trvalé postačitelnosti sazeb „POV“, abychom vždy uměli dostát svým závazkům vůči poškozeným.

Graf 1Jak byste okomentoval aktuální trendy v oblasti povinného ručení?

Tím nejhlavnějším trendem je zmíněné navyšování pojistného, které je, sice jistě nerado, ale přece jen akceptováno motoristickou veřejností. Můžeme jen slíbit, že potřebné úpravy sazeb děláme opravdu s rozmyslem, s akcentem na ty škodové segmenty, které platí výrazně více než ti ostatní. Co se týče produktu, jsme svědky stále častější volby vyšších limitů v povinném ručení, a to nejenom proto, že klienti jezdí více do zahraničí. K závažným škodám, které generují vysoké pojistné plnění, dochází už i u nás. Stejně tak cítíme, že roste kupní síla motoristů, kteří jsou ochotni si k „POVu“ přikoupit stále více a více rozmanitých doplňkových pojištění vesměs havarijního charakteru, čímž alternují proti poptávce klasického havarijního pojištění, které u starších vozidel už tak smysluplné není. Hlavním tahounem je připojištění skel.


Mohlo by vás zajímat: Glosa: Poučení z fyziky? Dnešním vyspělým ekonomikám chybí hybná síla


A jak se vyvíjí oblast havarijního pojištění?

Oblast havarijního pojištění roste u naší pojišťovny velice obdobným tempem jako povinné ručení. Za loňský rok jsme v obou segmentech navýšili předepsané pojistné o více než 11 %, což nás velmi těší a zavazuje zároveň. S rostoucí kupní silou roste i průměrné pojistné, kdy klienti si kupují dražší vozy, a jsme rádi, že je umisťují i k nám, i když jsme historicky nepatřili k pojišťovnám, které měly významné postavení u prodejců nových vozidel, kde se také pojištění „HAVu“ nejvíc žádá. Potvrzuje se nám tím fakt, že jako pojišťovna máme dobrý kredit a klienti naše služby vyhledávají, to je jistě dobrá zpráva. Na druhou stranu je i havarijní pojištění stejně jako „POVko“ na straně majetkových škod negativně ovlivněno rostoucí cenou náhradních dílů a ceny práce. A na tento trend budeme muset reagovat obdobně jako u povinného ručení.

Česká podnikatelská pojišťovna byla vždy na produktové špičce v oblasti povinného ručení. Máte v tomto směru pro rok 2020 připravenu nějakou významnou inovaci?

S novým rokem postupně spouštíme čtvrtou generaci našeho retailového Autopojištění Combi Plus pod zkratkou ACP IV. Hlavní úprava se týká nové SW technologie, která otevírá pojišťovacím distributorům nové moderní možnosti nejen při práci s klienty, ale i při práci s daty. Vše, co bylo jen trochu možné, je maximálně automatizované, což přinese časovou úsporu jak pro klienta, tak i pro zprostředkovatele, kteří ji budou moci právě využít v té potřebné poradenské činnosti v průběhu sjednávání. Za jednu z nejdůležitějších produktových změn lze dále považovat naše rozhodnutí zohledňovat segmentační kritéria podle provozovatele vozidla, který je zapsán v technickém průkazu vozidla. Vnímáme provozovatele i ze statistického hlediska jako tu nejsprávnější osobu, která s vozidlem nejen jezdí, ale za jeho provoz také plně zodpovídá.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: Investice do moderních technologií jako imperativ roku 2020


Jaké nabízíte v souvislosti s touto novinkou limity povinného ručení?

Ke změně dochází u limitů pojistného plnění u všech našich tří typů „POVu“, „SPOROPOV“ bude mít základní limity navýšeny na 45 milionů korun, nejprodávanější „SPECIÁLPOV“ na 75 a stále častěji vyhledávaný „SUPERPOV“ na 130 milionů korun. V rámci posledních dvou jmenovaných typů nabízíme ještě benefity, jako je pojištění vozíku do 750 kg zdarma, zvýhodněné sazby na vybraná doplňková pojištění a samozřejmě základní asistenční služby nebo úrazové pojištění řidiče zdarma.

Jak v rámci tohoto produktu konkrétně pracujete se systémem bonus/malus?

Předcházející pojistně škodní průběh budeme podobně jako segmentaci zohledňovat u provozovatele vozidla, nikoliv pojistníka, jak jsme činili v posledních 20 letech. V rámci samoregulačních standardů budeme pojistně škodní průběh používat na druhově stejné kategorie vozidel. V praxi to znamená, že pokud si klient přijde pojistit osobní vůz, nebudeme používat pro stanovení výše bonusu/malusu jeho např. dosavadní pojistně škodní průběh z motocyklu. Navíc mj. redukujeme sledovanou dobu rozhodnou pro stanovení výše B/M na 12 let, protože statisticky je potvrzeno, že škody z dávné historie již nemají vliv na míru rizikovosti klienta. Všechny tyto změny by měly mít spravedlivější dopad především na neškodící klientelu, a to je nepochybně správně.

Jaké typy připojištění má klient u ČPP možnost si sjednat?

Nabízíme až 16 druhů doplňkových pojištění, od pojištění skel, přes pojištění přírodních rizik až po velmi dobře se prodávající doplňkové pojištění „KLIKA“. Novinkou bude „MINIGAP“, jakási malá obdoba „GAPu“, která bude nabízena k povinnému ručení. Jedná se o pojištění, kdy náš klient obdrží podle nastavených pravidel 10 až 25% z obvyklé ceny pojištěného vozidla v případě, že mu provozem jiného vozidla bude způsobena totální škoda. Bude to zajímavé především pro starší vozidla, kdy náš klient kromě plnění za ekonomickou totální škodu z „POVu“ viníka obdrží podle nastavených pravidel i zmíněnou výši plnění z „MINIGAPU“. Pojistné bude v řádech stokorun. Dále rozšiřujeme vstupní parametry pojištění „GAPu“, kdy bude pojistitelné i zánovní vozidlo ve stáří do tří let a samotný GAP nově nabízíme i na 4 roky. Rozšířením stávajícího pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla o případy nahodilé poruchy vozidla významně zvyšujeme kvalitu také tohoto doplňkového pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Každá 2. země zaznamená v 2020 vyšší počet insolvencí než před finanční krizí


Jaká obecně je přidaná hodnota u vašich produktů ve srovnání s konkurencí?

To je složitá otázka. Produkty pojišťoven jsou velmi vyrovnané. Naší přidanou hodnotu vidíme v celé škále našich služeb. Od produktu ve verzi dobrý poměr ceny a výkonu (úsměv), kvalitní správy smluv, rychlé a korektní likvidace, dynamické firemní kultury a především proklientského přístupu jak ke klientům, tak i k distributorům. Nezapomínejme ani na naše asistenční služby, které pomohly tisícům klientů nejen v případě nehody ale i poruchy. Takže zřejmě nikoli náhodou se také trvale, a nejenom na autech, objevujeme na čele ankety Pojišťovna roku, pořádané AČPM, čehož si s pokorou vážíme.

Zkonstruovat a nabídnout produkt, jenž klienta upoutá, není v dnešním konkurenčním prostředí vůbec jednoduché. Máte nějaký recept?

Mluvíme s obchodem, nasloucháme a vše dobré realizujeme (úsměv).


Mohlo by vás zajímat: Následky nehod nepřipoutaných dětí jsou alarmující


Na závěr se nemůžu nezeptat, jak vnímáte snahu poslance ANO Josefa Kotta, jehož pozměňovací návrh k novele zákona o pozemních komunikacích zavede monopol na odtahy havarovaných vozidel na dálnicích?

Jako lobbistický krok, který není konsekventní s celkovým vývojem stavu obslužnosti odtahových služeb na našich dálnicích a silnicích. Určitě bych si přál, aby se tito partneři stali smluvními partnery našich asistenčních služeb a dostali za své služby náležitě a rozumně, byť tržně, zaplaceno. Náš funkční systém Nehodového centra pojišťoven a Linky pomoci řidičům by si to zasloužil víc, než tyto subjekty směrovat k nějakému monopolnímu řešení, které ani navíc nepokryje všechny naše silnice označené písmenem D a číslovkou.

Děkuji vám za rozhovor.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Jaká obecně je přidaná hodnota u vašich produktů ve srovnání s konkurencí?

Kaja K.,  25. 2. 2020

Složitá otázka? Možná by stačilo udělat analýzu konkurence. Např. jako zde: bit.ly/30kuBgD
Tvrdit, že produkty pojišťoven jsou velmi vyrovnané je omyl.

Související články