GDV: Regulace stojí Německo okolo 165 miliard $


			GDV: Regulace stojí Německo okolo 165 miliard $
20.2.2020 Zahraničí

Pojistitelé a poskytovatelé finančních služeb nejsou nadšeni (rozšiřující se) státní regulací. Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) dospěl v aktuální studii k závěru, že vysoká míra regulace stojí Německo okolo 165 mld. USD.

Klaus Wiener, hlavní ekonom GDV, tvrdí, že zatížení vyplývající z implementace právních předpisů a vysoká hustota regulace stojí Německo „blahobyt“. Jinými slovy vyjádřeno tlačí na životní úroveň. Navíc Německo prý nekráčí kupředu ve snižování byrokracie. Podle propočtů GDV by byl hrubý domácí produkt v období 2000–2016 vyšší o 4,4 %, kdyby Německo patřilo mezi pět členských zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) s nejlepším regulatorním prostředím. To odpovídá, vztaženo na rok 2016, dodatečnému hrubému domácímu produktu ve výši cca 165 mld. USD.


Mohlo by vás zajímat: Zvýšení pojistného u globálního podnikatelského pojištění ve 3.Q 2019 o 8 %


GDV vychází z toho, že od určitého stupně regulace překračuje náklad užitek. Nadměrné požadavky vedou v podnicích ke zbytečným nákladům a mohou bránit inovacím, protože podniky méně podstupují rizika. Ovšem rovněž ve veřejné sféře způsobuje přijetí zákonů a následná kontrola plnění povinností dodatečné výdaje, jež nakonec nesou daňoví poplatníci. Podle Wienera jsou související dopady na životní úroveň jasné.

Pokud jde o pojistitele, tak ti zápasí podle očekávání především se zjevně přehnanými informačními povinnostmi. Wiener zdůrazňuje, že mnohdy je rozsah a obsah zpráv (povinností) v nepoměru k užitku.  Například jeden renomovaný německý pojistitel musel v prvním pololetí 2018 zaslat orgánu dohledu jedno hlášení, výkaz, nebo zprávu za každých 2,5 týdne.


Mohlo by vás zajímat: Miloš Velíšek: Konkurenční mír v autopojištění nikdy nezavládl, a proč taky


Přemrštěné informační povinnosti omezují pojistitele i při jejich investování. Příkladem mohou být infrastrukturní investice. Místo paušálního krytí vlastním kapitálem smějí podniky nasadit (vložit) méně kapitálu, jestliže mohou zjistit skutečné riziko projektů. Pojišťovací podniky chtějí podle GDV méně byrokracie, aby se mohly koncentrovat na svoji základní funkci.

K tomu je účelné dodat, že ve zprávě GDV se nevěnuje samostatná pozornost souboru opatření k Solventnosti II (S II). Federace Insurance Europe již v červnu 2018 prezentovala, že z tohoto „projektu“ vyplývá povinnost pojistitele vyhotovit (ročně) 184 výkazů (zpráv). Mimořádná je i ta skutečnost, že odpovídající právní akty EU k S II čítají více než 3 500 stran.[1]


[1] https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Solvency%20II%20Conference%2026%20June%20-%20slides%20Olav%20Jones.pdf

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články