COVID-19 a podpůrná opatření evropských pojistitelů

Prezident Insurance Europe Andreas Brandstetter se zúčastnil kulatého stolu, který svolal výkonný místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis za účelem projednání opatření přijatých pojistiteli a jinými entitami z finančního sektoru ke zmírnění dopadů COVID-19 jak na spotřebitele, tak podnikatele.

Před výše uvedenou konzultací zaujal prezident Brandstetter stanovisko k řadě otázek, kterým evropští pojistitelé v době pandemie čelí. Zdůraznil, že konzultace s Evropskou komisí by měla poskytnout dobrou příležitost k hlubšímu pochopení dopadů COVID-19 na spotřebitele i podnikatele. Bude možné také prezentovat postupy finančního sektoru a konkrétní kroky, jež byly učiněny v oblasti pomoci a podpory klientům těchto institucí a širší veřejnosti.

Brandstetter dále vyzvedl tu skutečnost, že pojišťovnictví pokračovalo v průběhu koronavirové krize v poskytování služeb klientům a udržovalo provozní činnost. Současně činilo vše, co bylo možné, k ochraně klientů a zaměstnanců. Připustil, že koronavirová krize má významný dopad na pojistná plnění, investice a peněžní toky (cash-flow), ale také podtrhl, že dobré řízení rizik a kapitálu znamenalo, že pojišťovnictví zůstává silné a robustní.


Mohlo by vás zajímat: Výzva: STOP složitým podmínkám


Klíčovou prioritou podle Brandstettera zůstává jako vždy dostát závazkům vůči klientům. To znamená především vyplatit pojistná plnění, která jsou splatná nyní a pojistná plnění, která budou splatná v budoucnu. To vyžaduje obezřetné řízení kapitálových toků (a investic), a to zvláště v době ekonomických turbulencí.  

Důležité je ovšem to, že pojistitelé nejen plnili své smluvní povinnosti, ale učinili toho mnohem více. Za prvé, postupovali vůči klientům poctivě a přijali opatření, aby jim pomohli se vyrovnat s restrikcemi a problémy vyvolanými krizí. Za druhé, pojistitelé iniciovali mnohá další opatření v oblasti goodwillu a projevili solidaritu svými příspěvky do mnoha fondů solidarity, poskytováním zdrojů a expertíz.


Mohlo by vás zajímat: Phishing : Věrohodně se tvářící podvod


Brandstetter také zmínil, že pojistitelé brali při přípravě solidárních opatření zřetel na specifickou situaci na příslušných trzích, na potřeby klientů a na svou vlastní individuální situaci, přičemž každý z těchto aspektů se může mezi zeměmi značně lišit či měnit. Takový postup zajišťuje, že solidární opatření pojistitelů odpovídají lokálním potřebám, které se z hlediska dopadů způsobených COVIOD-19 dosti liší napříč Evropou, a rovněž zajišťuje, že pojistitelé se nedostanou do rizika, pokud jde o jejich schopnost splnit smluvní závazky vůči klientům, a to ať už nyní či v budoucnu.  

Významné je, že v závěru svého vyjádření Brandstetter uvedl, že i když je nyní aktuální pozornost věnována zvládnutí krize, tak pojišťovnictví se začalo dívat dopředu a zkoumat, zda a jak v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru by mohla být v budoucnu pandemická rizika pojišťována a jak by pojistitelé mohli přispět k „zelené“ (ekologické) obnově.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články