Konkurenceschopnost finančních služeb EU musí být priorita Evropské komise


			Konkurenceschopnost finančních služeb EU musí být priorita Evropské komise

Insurance Europe (IE) spolu s dalšími evropskými asociacemi ze sektoru finančních služeb zaslala dopis Evropské komisi (dále jen „Komise), který obsahuje výzvu, aby byla globální konkurenceschopnost finančních služeb EU zařazena mezi priority Komise.

V dopise se uvádí, že finanční sektor kromě klíčové role, kterou zajišťuje v Evropě, je aktivní rovněž za evropskými hranicemi. Významná podnikatelská přítomnost hlavních evropských hráčů za hranicemi EU i silné podnikatelské vazby se zahraničními klienty a partnery jsou jasným důkazem úspěchu finančního sektoru EU ve světě.

Nicméně Evropa podle představitelů daných asociací ztratila v průběhu posledních let a v určitých částech finančního sektoru předchozí pozici na světové scéně, což je dáno celou řadou různorodých důvodů. Přes tuto skutečnost má dnes evropský finanční sektor mnoho významných schopností, sil a potenciálu k tomu, aby se v budoucnu stal na globální úrovni úspěšnějším.

Dále se v dopise zdůrazňuje, že příslušné finanční asociace plně podporují cíle Komise, pokud jde o udržení a zlepšení finanční stability, ochranu spořících osob a investorů a zajištění toků kapitálu tam, kde je to potřebné. Robustní regulatorní rámec je podle představitelů asociací životně důležitý pro finančně zdravý a dobře fungující finanční sektor, kterému se důvěřuje. Příslušné asociace rovněž vítají ambici Komise podporovat konkurenceschopnost Evropy na globální scéně.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA k pojistitelům a zprostředkovatelům: Pozastavte distribuci dividend


V této souvislosti se asociace obracejí na Komisi s výzvou, aby:

  • usilovala o zajištění rovných podmínek v mezinárodním prostředí a zaměřila se na eliminaci potenciálu pro jakoukoli regulatorní arbitráž mezi Evropou a jinými jurisdikcemi, která by mohla vytvořit pro evropské společnosti konkurenční nevýhody,
  • pokračovala v součinnosti s Evropským parlamentem a Radou EU tak, aby byl zajišťován soulad s existující interinstitucionální dohodou ohledně tvorby lepšího práva. Pokud se provádí hodnocení dopadu, měla by být provedena i analýza s ohledem na globální konkurenceschopnost,
  • rigorózně aplikovala v rámci regulace přístup „jedna ku jedné“, tj. jeden nový právní akt se přijme, ale jiný se v dané oblasti zruší, který sama navrhla. V průběhu mandátu minulé Komise totiž výrazně vzrostla zátěž z titulu zajišťování souladu (compliance) a rizika pro sektor finančních služeb EU z toho důvodu, že texty (právní akty) EU byly připravovány v silech (tj. přeneseně - v uzavřeném či ohraničeném prostoru) a že se nezabránilo tomu, any více textů EU se aplikovalo v stejném čase na stejném místě prodeje, což vedlo k vícenákladům a duplikaci a mělo závažný dopad na globální konkurenceschopnost,
  • uznala, že globálně konkurenceschopný a životný evropský finanční sektor je zásadně důležitý pro to, aby se unie kapitálových trhů stala v EU realitou.

Dopis podepsali představitelé Insurance Europe, dále EBF (Evropská bankovní federace), EFAMA (Evropská asociace kolektivního investování) a Pensions Europe (jde o evropskou asociaci sdružující národní asociace penzijních fondů a podobných institucí poskytujících penze.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články