EIOPA k pojistitelům a zprostředkovatelům: Pozastavte distribuci dividend


			EIOPA k pojistitelům a zprostředkovatelům: Pozastavte distribuci dividend

EIOPA zveřejnila několik důležitých výzev zejména směrem k pojistitelům a pojišťovacím zprostředkovatelům, jejichž cílem je zmírnit dopady koronavirové krize na pojišťovací činnost a spotřebitele.

EIOPA pokládá za důležité zajistit v době pandemie kontinutitu pojišťovacích služeb a žádá pojistitele a pojišťovací zprostředkovatele, aby:

  • poskytovali spotřebitelům jasné a aktuální informace o jejich právech vyplývajících z pojistných smluv,
  • jednali se spotřebiteli férově a v komunikaci se vyslovovali jednoznačně,
  • informovali spotřebitele o přijatých nouzových opatřeních,
  • pokračovali v dohledu nad produktem a v jeho řízení[1], a pokud je to nezbytné, provedli přezkum pojistných produktů,
  • brali v úvahu zájmy spotřebitelů a uplatňovali v přístupu k nim flexibilitu, je-li to rozumné a praktické.

K těmto základním tezím se v tiskovém sdělení dodává, že EIOPA si je vědoma toho, že pandemie způsobila bezprecedentní narušení podnikatelské aktivity a nasměrovala pozornost pojistitelů především na zajištění podnikatelské činnosti. V této situaci je ovšem také důležité, aby bylo se spotřebiteli zacházeno férově. Spotřebitelé i v této těžké době spoléhají na pojištění, a proto je podstatné, aby pojistitelé zabezpečili kontinuitu pojišťovacích služeb.


Mohlo by vás zajímat: Insurance Europe: Téměř polovina Evropanů nespoří na stáří


EIOPA vítá dosavadní iniciativy pojistitelů a pojišťovacích zprostředkovatelů učiněné za těchto mimořádných okolností, jejichž cílem je, aby případná ztráta kontaktu se spotřebiteli nezabránila v uplatňování jejich práv. Nicméně EIOPA považuje narušení trhu v důsledku pandemie za jisté riziko pro celý pojišťovací sektor. I když EIOPA upozorňuje na potřebu flexibility vůči spotřebitelům, současně zdůrazňuje, že zavedení retroaktivního přístupu k pojistným plněním, který není upraven v pojistných smlouvách, by mohlo vytvořit významná solventnostní rizika a nakonec ohrozit pojistnou ochranu pojištěných osob. EIOPA a národní orgány dohledu pracují nyní společně, aby zajistily finanční stabilitu, tržní integritu a ochranu spotřebitelů v průběhu tohoto narušení trhu způsobeného pandemií.

EIOPA také vyzývá pojistitele a zajistitele, že s ohledem na současnou úroveň nejistoty, pokud jde o hloubku, velikost a trvání dopadů COVID-19 na finanční trhy a ekonomiku, aby dočasně pozastavili distribuci všech dividend, která závisí na jejich uvážení, a také zpětný odkup akcií, tedy kroky zaměřené na odměňování akcionářů. Toto pozastavení či odložení by mělo být přezkoumáno, jakmile se finanční a ekonomický dopad koronavirové krize stane jasnějším. Tento obezřetný přístup by měl být aplikován též na variabilní politiky odměňování.


[1] Viz Čl. 25 IDD

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články