Zátěžový test EIOPA prokázal odolnost evropských pojistitelů


			Zátěžový test EIOPA prokázal odolnost evropských pojistitelů
24.1.2019 Pojistný trh

EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) zveřejnil dne 14. prosince 2018 výsledky aktuálního zátěžového testu týkajícího se pojišťovnictví. Svodně se konstatuje, že evropští pojistitelé obstáli a vyšli z různých scénářů testu jako veskrze robustní finanční instituce. Také němečtí pojistitelé se ukázali jako dostatečně odolní vůči krizi. Do testu nebyl zařazen žádný český, resp. tuzemský, pojistitel.

EIOPA je názoru, že evropské pojišťovnictví je přiměřeně kapitálově vybaveno, aby mohlo adekvátně zvládnout možné krize. V tomto případě bylo testováno celkem 42 evropských pojistitelů, včetně například Allianz, Munich Re, HDI (Talanx), R+V Versicherung a Huk-Coburg, pokud jde o Německo.

Za největší rizika pro finanční hospodaření evropských pojistitelů EIOPA nadále pokládá nízké úrokové sazby, ale také možný náhlý vzestup úrokových sazeb a zvyšování doby dožití klientů příslušných pojistitelů. Se závažnými přírodními katastrofami by se prý pojišťovnictví dokázalo docela dobře vyrovnat. 


Čtěte také: Allianz Barometr rizik 2019: Největším rizikem pro firmy zůstává přerušení provozu


K výsledkům zátěžového testu se vyjádřili následně i představitelé německého orgánu dohledu BaFin (Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami). Potvrdili, že němečtí pojistitelé, kteří byli zařazeni do tohoto testování, se ukázali jako dostatečně odolní vůči krizi. Nicméně právě pro německé pojistitele zůstává trvající období nízkých úrokových sazeb velkou výzvou, a to vzhledem k jejich dlouhodobým závazkům. BaFin hovoří dokonce o významném „zasažení“.

GDV (Celostátní svaz německého pojišťovnictví) zdůraznil, že výsledky zátěžového testu jsou potěšitelné, ale nejsou překvapující, protože samotný regulatorní a dohledový systém Solventnost II (S II) spočívá na určitém zátěžovém předpokladu a požaduje od pojišťovacích podniků vysokou schopnost nést rizika. Podle názoru GDV plyne z dodatečných zátěžových testů jen omezený přínos v oblasti poznatků, který může jen stěží ospravedlnit podstatné vícenáklady, které test v zúčastněných pojišťovacích podnicích vyvolal.

Vrátíme-li se k zátěžovému testu EIOPA, tak je důležité upozornit, že byly testovány tři scénáře. U prvního scénáře – náhlý vzestup úrokových sazeb, spojený s deformacemi trhu a značně narůstajícími hlášeními škod – by se solventnostní kapitálový požadavek (SCR) 42 testovaných pojistitelů snížil z 202 % na 145 %. 6 pojistitelů by se dokonce dostalo pod kritickou značku 100 %.


Mohlo by vás zajímat: Budoucnost pojišťoven už začala. Insurtech není bublina


Druhý scénář počítá s dlouhodobě velmi nízkými úrokovými sazbami a rostoucí dobou dožití. Vedl by k tomu, že SCR by poklesl na 137 % a 7 pojistitelů by dokonce „propadlo“. V případě třetího testu se počítalo se závažnými přírodními katastrofami – vichřice, záplavy, zemětřesení – a ukázalo se, že téměř všichni pojistitelé by z toho vyšli nepoškozeni, protože okolo 55 % škod by připadlo na zajistitele.

Ze 42 testovaných pojistitelů jich bylo po jednom z Rakouska a Finska, po dvou z Belgie, Dánska, Španělska, Norska a Švédska, 3 pojistitelé byli z Nizozemska, 4 z Itálie, 5 z Německa a 9 jich bylo z Francie a rovněž 9 ze Spojeného království. 

Zprávu s úplnými výsledky zátěžového testu lze nalézt na webových stránkách EIOPA ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články