Solvency II: Pojistitelé kritizují nepřiměřené náklady


			Solvency II: Pojistitelé kritizují nepřiměřené náklady

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) byl Evropskou komisí pověřen revizí a přepracováním souboru opatření k Solventnosti II (S II). Tento projekt se stručně označuje též jako revize S II 2020. Ke splnění tohoto úkolu EIOPA využívá rovněž konzultace se zástupci pojistitelů a jejich zájmových sdružení. V září 2019 se ve Frankfurtu nad Mohanem konalo jejich další společné jednání, které přineslo celou řadu nosných podnětů.

Důraz byl na počátku jednání kladen na vyhodnocení dosavadních konzultací, tj. konzultační vlny I. Diskuze se týkala různých oblastí souboru opatření k S II a zazněla v ní jak kritika, tak návrhy na vylepšení systému. V centru pozornosti však byla otázka zčásti nepřiměřených nákladů souvisejících s plněním informačních povinností, a to na podkladě srovnání s konkrétními potřebami orgánu dohledu.

Caroline Afslag, která na jednání zastupovala federaci Insurance Europe, poznamenala, že postup EIOPA, která chce řešit změny S II ve dvou vlnách, ztěžuje pojistitelům možnost vyhodnotit účinky první vlny, jelikož změny v rámci druhé vlny mohou ještě pohled oboru ovlivnit. Podle Afslag je prý principiálním problémem, že standardy reportování jsou již značně rozšířeny. Národní orgány dohledu by již nyní měly mít dostatečné prostředky k tomu, aby si vyžádaly od pojišťovacích podniků nezbytné údaje a informace.


Mohlo by vás zajímat: Martin Rotkovský: Změna zdanění rezerv nemusí být v souladu s platnými zákony


Afslag dále zdůraznila, že návrhy k pilířům 1 a 2 projektu S II cílí na ještě větší ochranu pojištěných osob, ačkoli insolvence v oboru pojišťovnictví zatím nikdy nevedly k nějakým větším ztrátám pro klienty. V této souvislosti bylo uvedeno, že návrhy EIOPA v současné podobě by znamenaly pro pojistitele jednoznačně nárůst překážek. Některé nové požadavky obsažené ve formulářích pro oznamování kvantitativních údajů, například pro kybernetické pojištění a majetkového pojištění se jeví jako přehnané.   

Další návrhy na zlepšení se týkaly zjišťování údajů pro zprávu o solventnosti a finanční situaci, zveřejňování některých interních údajů a rozsahu analýzy rizik. Přenos interních modelů pro analýzu do standardních formulářů (pro oznamování kvantitativních údajů) by nebyl pokládán za rozumný. Kromě toho byla zjištěna duplicita s národními orgány dohledu.


Mohlo by vás zajímat: Marek Orawski: Pojišťovna nerostla tak rychle, jak jsme předpokládali


Kritika ze strany pojistitelů se týkala i překrývání ročních a čtvrtletních informačních povinností, pokud jde o RSR (Regular Supervisory Reporting – pravidelné informace pro orgán dohledu) a SFCR (Solvency and Financial Condition Report – Zpráva o solventnosti a finanční situaci). Zástupkyně AMICE Silvia Herms (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe - Asociace vzájemných pojistitelů a pojišťovacích družstev v Evropě) doporučila rozšířit již existující prodloužení termínů pro roční zprávy také na čtvrtletní zprávy. Dále by měly existovat rozdílné termíny pro rozdílné formy reportování.  Pokud jde o 4. čtvrtletí, tak příslušná zpráva by mohla úplně odpadnout, protože příslušné informace lze nalézt jen o něco později v roční zprávě.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Říjnové ozvěny


Herms se kriticky vyjádřila i k tomu, že požadavky na zpravodajství by se mohly bezmála každý rok měnit, například v oblasti technických standardů a oceňovacích systémů. Nevynechala ani připomínky k úpravě externích auditů a uvažovaným změnám formulářů, které se vztahují k pojistným produktům.  

V závěru jednání zástupkyně EIOPA Teresa Moutinho poskytla první informace ke konzultační vlně II. K obecné kritice pojistitelů na vysoké náklady spojené s reportingem nebylo ze strany EIOPA sděleno nic zásadního.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články