Jaká je bilance režimu Solventnost II?


			Jaká je bilance režimu Solventnost II?

Německý portál Versicherungswirtschaftheute zveřejnil v souvislosti s revizí režimu Solventnost II (SII), kterou provádí EIOPA, interview s univerzitními experty Helmutem Gründlem (Goethe-Universität Frankfurt) a Mirko Kraftem (Hochschule Coburg) ohledně dosavadní bilance tohoto regulatorního a dohledového díla. Názory těchto expertů se sice týkají jen vybraných problémů S II, ale i tak mohou dílčím způsobem obohatit diskuzi a hodnocení SII i v rámci České republiky.

SII je nyní účinná více než tři roky. Jak podle vašeho názoru vypadá bilance tohoto regulatorního rámce?

Bilance se dá hodnotit pozitivně. Pojišťovací podniky a skupiny vstoupily do nového regulatorního režimu vzhledem k relativně dlouhé době na implementaci dobře připraveny. SII se celkově etablovala jako přesvědčivý na riziku založený systém dohledu. Nabízí především šanci, aby se v EU také díky aktivitám EIOPA provedly další kroky směrem k jednotnému pojistnému trhu.

SII přirozeně není žádný soubor pravidel pro statistiku, nýbrž je procesem ke zlepšování a k reakci na zřetelné problémy nebo na nové tendence, jako jsou například digitalizace či udržitelné finance. Ovšem pro bilancování toho, zda je režim SII jako dohledový systém dlouhodobě účinný, to znamená, zda zajišťuje zlepšenou ochranu pojistníků a přispívá k finanční stabilitě, je časové období tří let nepostačující.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Geniální myšlenka ministryně Schillerové!


Na základě tohoto souboru pravidel jsou pojišťovny povinny zpracovávat zprávy o solventnosti a finanční situaci[1] (SFCR - Solvency and Financial Condition Report). Ovšem podle GDV se v podstatě nečtou. V čem to podle Vás vězí?

Na první pohled je překvapující, jak málo těchto zpráv je klienty (z webu) staženo. V pojistné vědě se ostatně zveřejněná data z hlediska šíře i hloubky již kritizují. První výsledky výzkumu jsou k dispozici a daná data analyzuje též teoretická sféra. Ale i na druhý pohled je nabíledni, že zprávy o solventnosti a finanční situaci nebudou pravděpodobně ani v budoucnosti čteny v prvé řadě privátními koncovými spotřebiteli, ale budou čteny spíše profesionálními zprostředkovateli informací. Tedy odborná média a makléřství filtrují a budou filtrovat informace týkající se solventnostní situace pojišťovacích podniků a shrnutí zveřejňovat či poskytovat relevantní informace zájemcům o pojištění nebo pojistníkům.

V rámci probíhající revize je však přesto důležitým tématem identifikovat ty informace, které jsou důležité pro hodnocení rizikové situace, a vypustit ty informace, jež jsou konec konců spojeny s vysokými náklady na jejich získání a neznamenají přidanou hodnotu pro dodržování tržní disciplíny. Na vymezení relevantních informací se zaměřuje i ochrana spotřebitele, protože náklady na nadbytečné informační povinnosti se nakonec promítnou do pojistného.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Autoři návrhu měnícího PTR by nesložili zkoušky na VŠE!


Podívejme se ještě krátce na životní pojišťovny. Ty svoji solventnostní situaci v uplynulých letech výrazně zlepšily. Do jaké míry je to díky SII? 

Lze připsat k dobru SII a zátěžovým testům EIOPA, že je vůbec možné provést na bázi čísel vyhodnocení, jak se solventnostní situace životních pojišťoven změnila. V rámci režimu Solventnost I by bylo sotva možné odpovídající zlepšení či zhoršení aktuálně rozpoznat. Zavedení nového regulatorního rámce SII kromě toho umožnilo identifikovat v zásadě včas problémy životních pojišťoven plynoucí z dlouhotrvající nízké úrovně úrokových sazeb. Tržně konzistentní hodnocení podle režimu SII nyní umožňuje posuzovat účinnost reformních opatření i jejich další vývoj.


[1] Viz Čl. 51 směrnice 2009/138/ES Solventnost II

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články