Solvency II: Pojistitelé kritizují nepřiměřené náklady


			Solvency II: Pojistitelé kritizují nepřiměřené náklady

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) byl Evropskou komisí pověřen revizí a přepracováním souboru opatření k Solventnosti II (S II). Tento projekt se stručně označuje též jako revize S II 2020. Ke splnění tohoto úkolu EIOPA využívá rovněž konzultace se zástupci pojistitelů a jejich zájmových sdružení. V září 2019 se ve Frankfurtu nad Mohanem konalo jejich další společné jednání, které přineslo celou řadu nosných podnětů.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.