Jaký je vliv Solvency II na německý trh?


			Jaký je vliv Solvency II na německý trh?

Na Solventnost II (S II) jsou různé názory. Záleží hodně na tom, kdo se vyjadřuje, zda jde například o pracovníky Evropské komise, EIOPA, národního orgánu dohledu, velké, střední, malé pojišťovny, ratingové agentury nebo poradenské společnosti atd.

Z posledně uvedeného okruhu stojí určitě za zmínku názory Andrease Meyertholea, výkonného společníka aktuárské poradenské společnosti Meyerthole Siems Kohlruss. Německým pojistitelům vystavuje z hlediska aplikace SII pozitivní vysvědčení a také naznačuje, co bude v budoucnu důležité.

K 1. lednu 2016 existovali podle Meyertholea ještě někteří pojistitelé, kteří se nedostali přes laťku ve výši 100 %, ale mezitím ji už všichni přeskočili. V průměru k 31. prosinci 2016 činily vlastní kapitálové prostředky německých pojistitelů cca 267 % rizikového kapitálu. Samozřejmě průměrná hodnota říká velice málo o rozptylu.


Mohlo by vás zajímat: GDV vysvětluje pojem „Run-off“


14 % pojistitelů provozujících škodové pojištění mohlo doložit pokrytí kapitálového požadavku pouze do výše maximálně 150 %. Na druhé straně téměř čtvrtina pojistitelů vykázala toto pokrytí ve výši přesahující 300 %. Ale kdo jsou vítězové?

Vcelku se brzy dospělo k poznání, že pojišťovací spolky vykazují v průměru mnohem lepší pokrytí než akciové společnosti. Rozhodující podíl na tomto efektu mají velké pojišťovací spolky, neboť platí, že čím menší je objem pojistného, tím menší je daný efekt. Andreas Meyerthole si klade v souvislosti s SII následující otázky a snaží se na ně odpovědět.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA: CEE patří k nejrychleji rostoucím regionům


Vede SII k očištění trhu? 

Meyerthole otevřeně zdůrazňuje, že při nejlepší vůli to nemůže rozpoznat. Podle jeho názoru zpravidla platí, že ten, kdo na tom byl dobře před SII, je i nyní. U několika speciálních pojistitelů se ale uvažuje zhruba takto: Máme dobrý a bezpečný podnikatelský model, ale jak bychom jej mohli dostat pod standardní model?

Jsou interní modely řešením?

Interní modely jsou zatím vyhrazeny velkým hráčům a na tom se asi nebude nic měnit. Na jejich zavedení jsou totiž finanční a personální náklady příliš vysoké. Ale specifické podnikové parametry mohou být schůdným řešením, neboť mohou být zvládnuty s výrazně menšími náklady i středně velkými pojistiteli.  

Zajímají se spotřebitelé o výsledky v oblasti S II?

Také na ně se při tvorbě souboru opatření k SII myslelo. Meyerthole má informaci od jednoho pojistitele, který patří ke klientům jeho společnosti. Ten uvedl, že po mnoho měsíců zůstal počet přístupů na jeho webové stránky, kde je zveřejněna zpráva o solventnosti a finanční situaci, jednociferným.  Meyerthole ovšem článek uzavírá konstatováním, že tento se stav se však může změnit.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články