Jaké jsou aktuální trendy na současném pojistném trhu?


			Jaké jsou aktuální trendy na současném pojistném trhu?
5.3.2019 Spektrum

Některé trendy rozpoznatelné už v předchozích letech se dále prohloubily. Ukazuje to aktuální zpráva dozorového orgánu EIOPA. K nejdůležitějším vývojovým rysům patří digitalizace, pomalu roste i nabídka a poptávka v oblasti pojištění kybernetických rizik. V mnohých vyspělých zemích Evropy se rozmáhá cross-selling a produkty designované na základě situační objednávky.

Jedno měla 7. Zpráva o spotřebitelských trendech (7th Consumer Trends Report) zveřejněná koncem prosince ze strany EIOPA společné se svojí předchůdkyní z konce roku 2017. Obě zmiňovaly digitální technologie jako hlavní hnací motor vývoje odvětví.

Šéf EIOPA Gabriel Bernardino vidí jako hlavní trend totiž i nadále digitalizaci, která přispívá ke zlepšení interakce mezi nabídkou a konzumenty, ale současně také vyžaduje pečlivou kontrolu prostřednictvím dozoru a rozumnou implementaci na straně pojišťoven. EIOPA uvádí pokračování posilování technologických inovací jako hlavní znak současného pojišťovnictví. Většinou se vyskytují v neživotních segmentech, zejména v odvětví pojištění aut, domácnosti a v úrazovém a soukromém zdravotním pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Radim Hamáček se stal novým obchodním ředitelem pojišťovny Atradius


Propojená auta

„Inovace, a to jak ve vztahu k odbytovým kanálům, tak i s ohledem na nasazení telematiky, ovládla vývoj pojistných produktů pro auta,“ uvádí EIOPA. Například ve Velké Británii v roce 2017 bylo 60 % pojištění vozidel realizováno pomocí srovnávačů na webu. V Itálii byla koncem roku 2017 více než pětina (20,5 %) pojištění aut založena na tzv. black-boxu, tedy za asistence zařízení sbírajících data o jízdách a chování řidiče přímo v autě, aby byla podle nich spočtena riziková a pojistná sazba. Ještě o rok dříve to bylo 19 % a v roce 2013 ještě jen 10 % italských pojištění aut.

Big Data: Potenciál je hlavně v soukromém zdravotním pojištění

Ve zdravotním pojištění zatím neexistuje žádné systematické analytické podchycení velkých dat. Nicméně právě v tomto oboru je růstový potenciál a perspektiva, aby se zpracování Big Data stalo standardem.

Jako možné pozitivní efekty vidí EIOPA snížení nákladů, ale také by mohla Big Data pomoci při identifikaci, ocenění rizik a pojištění nových rizikových typů. Naopak uvádí potenciální negativa: mohlo by to vést k vyloučení některých klientských segmentů z pojištění, případně k cenové diskriminaci, popřípadě k otázkám souvisejícím s konkurencí mezi pojišťovnami.


Mohlo by vás zajímat: Evoluce českého veřejného zdravotního pojištění


Cyber – pomalý růst poptávky i nabídky

Data hrají samozřejmě roli i v jiném ohledu. Zatímco spotřebitelé jich produkují stále více a více a využívají propojené přístroje, dostávají se do popředí kybernetická rizika. EIOPA je přesvědčená, že adekvátní produkty k pojištění kybernetických rizik by mohla pomoci reagovat na potřebu ochrany. Jak poptávka, tak i nabídka po nich postupně v Evropě roste. Asi dva ze tří klientů kybernetického pojištění jsou větší firmy, jak se ukázalo z ankety mezi dvanácti pojišťovnami.

V některých státech se rozvíjí cross-selling

V mnohých vyspělých evropských zemích se podle EIOPA rozvíjí praktiky založené na cross-sellingu. Tento trend běží paralelně s růstem prodeje produktů sestavených podle situačních potřeb „on-demand“.

Podle zprávy bylo možné sledovat velký růst, vysoké provize a nízké škodní kvóty. Gabriel Bernardino nabádá k pozornosti fenoménu cross-sellingu, speciálně s ohledem na přidávaná pojištění spojená při prodeji s jiným produktem nebo službou. Kvůli modelům založeným na vysokých provizích a strukturálně nízkým škodním kvótám v minulosti docházelo k nevýhodným obchodům pro spotřebitele. Podle Bernardina je potřeba takové praktiky eliminovat přiměřeným dohledem.

Situační pojištění

Pojištění „on demand“, tedy pojištění založené na nějaké konkrétní situaci, se vyskytuje podle zprávy v 15 členských zemích, hlavně v oblasti pojištění aut a v návaznosti na sdílení produktů.

V Rakousku, Německu a v Itálii může být například využit tento druh pojištění auta, aby se rozšířilo krytí přechodně na jiného řidiče, anebo při využití sdíleného vozu.


Mohlo by vás zajímat: Vienna Insurance Group zakládá první koncernový startup


Investiční a indexové životní pojištění v laufu

V rámci životního pojištění hlásilo 19 ze 30 zemí Evropského hospodářského prostoru, mezi nimi Německo a Francie, za rok 2017 růst pojistného; naproti tomu v 11 zemích, mimo jiné v Rakousku, zaznamenali snížení předepsaného pojistného.

Celkový růst životního pojištění byl tažen 42% plusem v indexovém a investičním životním pojištění. Poprvé za dobu, kdy EIOPA analyzuje spotřebitelské trendy, bylo indexové a investiční životní pojištění největším odvětvím celé životní branže.

Většina stížností zákazníků se týká neživota

Pokud se týče stížností klientů, největší díl z celkových 1,36 milionu případů připadal na neživotní segmenty (86 %), v rámci nichž „kralovalo“ jako nejproblémovější pojištění vozidel s přibližně třetinovým podílem.

Na životní pojištění naproti tomu připadalo zbývajících 14 %. Počet stížností v Evropském hospodářském prostoru dále klesl, i když v některých členských zemích tomu bylo naopak. Například v Rakousku vedl „nízký výkon“ investičního pojištění ke zvýšení počtu stížností. V Rumunsku vzrostl počet reklamací dokonce o 47 %, přičemž se ukazuje, že klienti nemají přehled o tom, jaké jsou parametry a vlastnosti indexového a investičního pojištění, a odtud se rekrutuje jejich nespokojenost.


Mohlo by vás zajímat: ČSÚ: Výdaje na zdravotní péči v roce 2017 dosáhly 387,4 miliardy


Zdrženlivost a udržitelný rozvoj

Do centra pozornosti se dostává téma zdrženlivosti a udržitelného rozvoje. Praxe ukazovat transparentně chování firem v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a vedení podniku se liší stát od státu. V souvislosti s akčním plánem Evropské komise k uvědomělému rozvoji finanční sféry očekává EIOPA, že v této oblasti dojde k další aktivitě.

Vliv regulace na trendy v pojišťovnictví

V neposlední řadě lze očekávat pro buducnost, že nová regulatorní opatření z posledních let budou stále více ovlivňovat sektory pojišťovnictví a penzijního zabezpečení. EIOPA v této souvislosti uvádí jako příklady směrnici IDD, směrnici pro penzijní fondy IORP II a nařízení PRIIPS.

Celá zpráva v angličtině je ke stažení ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články