Jakou strategii by měla pojišťovna zvolit pro 2. pololetí 2020?


			Jakou strategii by měla pojišťovna zvolit pro 2. pololetí 2020?
20.8.2020 Zahraničí

Tuto otázka si jistě klade většina zodpovědných manažerů pojišťoven. Určit správnou a nosnou strategii v době koronaviru je při existenci mnoha nejistot obtížné. Je to prostě výzva. Určitou orientaci či inspiraci by proto mohlo poskytnout interview o vývoji pojištění a pojišťovnictví v Německu, Evropě a ve světě s Frankem Kettnakerem, členem představenstva německé pojišťovny Alte Leipziger-Hallesche („ALH“), zodpovědným za obchod a marketing.

Z interview vyplývá, že těžiště obchodu pojišťovny ALH ve 2. pololetí 2020 budou tvořit tři klíčové segmenty: pojištění pro případ přerušení provozu, soukromé penzijní pojištění a zaměstnanecké penzijní pojištění. Problémem je, že v době pandemie se nebudou moci konat obvyklá pracovní setkání s pojišťovacími zprostředkovateli. Místo nich se uskuteční porady v menším formátu, rozhovory, webové semináře a odborné konzultace přes Skype. Pro ALH je extrémně důležité udržet úzký kontakt s pojišťovacími zprostředkovateli. V pojištění pro případ přerušení provozu je v ALH velmi uspokojivá situace, co se týče sjednávání nových pojištění, resp. získávání návrhů na pojištění. Výhodou je, že příslušný pojistný produkt byl od 1. ledna 2020 vybaven mnoha novými prvky. Ukazuje se, že se proto stal přitažlivým a že byla zvýšena jeho konkurenceschopnost.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Lébl: Oživení světových ekonomik bude vyžadovat práci v rukavičkách


Také individuální penzijní pojištění se vyvíjí v tomto roce zatím dobře. Jde převážně o penzijní pojištění spojené s fondy s různými formami garancí a produkty s jednorázovým placením pojistného. Pokud jde o zaměstnanecké penzijní pojištění, je pojišťovna ALH v prognózách pochopitelně opatrná, protože ve hře je mnoho neznámých. Ale z hlediska střednědobého a dlouhodobého horizontu je pojišťovna ALH přesvědčena, že na základě demografického vývoje a jeho účinků na veřejné (zákonné) důchodové pojištění zájem o zaměstnanecké penzijní pojištění a jeho potřebnost porostou. 

Momentálně to podle Kettnakera vypadá tak, že vítězem bude v době pandemie zaměstnanecké zdravotní pojištění. Zde spatřuje pojišťovna ALH budoucí odbytový potenciál, a to především v těch oborech, jež nebyly COVID-19 dotčeny. Pandemie podnikům de facto ukazuje, jak vysoké postavení v žebříčku hodnot má zdraví – pro jednotlivé zaměstnance a tím také pro další rozvoj podniku. Vlajkovým pojistným produktem pojišťovny ALH mezi doplňkovými pojištěními je produkt „FeelFree“, který vyhovuje individuálním potřebám zaměstnanců více než kterýkoli jiný produkt na trhu, neboť se nechává na svobodném uvážení pojištěné osoby, na které zdravotní výkony/služby svůj „rozpočet“ použije.  ALH přišla v roce 2020 na trh s novým pojištěním domácnosti a řadou různých produktových balíčků, jako například s kybernetickým balíčkem. 


Mohlo by vás zajímat: Nálet černých labutí aneb jaká rizika by mohla překonat COVID-19?


Interview se dotklo též vlivu digitalizace na obchod. Podle Kettnakera jsou nyní pojišťovací zprostředkovatelé hodně zatíženi administrativními úkoly a tím pádem mají méně času na klienty. Digitalizace může pro ně přinášet užitek. Příkladem může být firemní portál pro zaměstnanecké penzijní pojištění a elektronický předběžný dotazník k pojištění pro případ přerušení provozu. Portál i dotazník zjednodušují a urychlují pracovní procesy u partnerů a poskytují jim více času na vlastní podnikání. Například dotazník umožňuje zprostředkovateli během krátkého interview v délce 4 až 5 minut zjistit, zda potenciální klient může sjednat pojištění pro případ přerušení provozu. Pokud jsou nezbytné přirážky, nebo výluky, tak se to objeví ve výstupu. Zprostředkovatel získá rychle úplnou dokumentaci a závazný příslib. Koncern ALH při vědomí významu osobního poradenství podporuje od vypuknutí COVID-19 nasazení video-nástroje pro poradenství, přičemž náklady na jeho nasazení u obchodních partnerů přebírá. 


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Po COVID-19 by mělo nastat v globálním pojišťovnictví rychlé zotavení


Z interview lze vyvodit, že v době pandemie je třeba přistupovat k jednotlivým typům pojištění specificky, a respektovat tak příslušnou tržní situaci. Určitě se vyplatí inovace a rychlá reakce na změnu zájmů potencionálních klientů. Přednosti digitalizace jsou zřejmé nejen v oblasti online nabídky produktů. Digitalizace může být přínosná též pro pojišťovací zprostředkovatele a zjednodušit a zracionalizovat jejich práci.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články