IE reaguje na konzultaci EIOPA: Rovné tržní podmínky jako imperativ


			IE reaguje na konzultaci EIOPA: Rovné tržní podmínky jako imperativ

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila v září odpověď na konzultaci evropského orgánu dohledu EIOPA týkající se hodnotových řetězců v pojišťovnictví a nových podnikatelských modelů rezultujících z digitalizace.[1]

V důsledku rozvíjející se digitalizace se podle IE dá očekávat, že v pojišťovnictví vzroste různorodost, pokud jde o poskytovatele služeb i partnery. Ve skutečnosti již nyní se pojistitelé zapojují do řady partnerství a kooperačních projektů ku prospěchu jejich klientů. Čím větší bude různorodost pojistného trhu, tím více bude naprosto zásadní udržet na trhu rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž. Jestliže na pojistný trh vstoupí noví poskytovatelé služeb, tak regulatorní rámec bude nabízet účinnou ochranu klientům jedině tehdy, když tito nové poskytovatelé budou podléhat zásadě „stejné aktivity, stejná rizika, stejná pravidla“.  


Mohlo by vás zajímat: Home Office a bezpečnost práce: Jaké jsou naše povinnosti?


Je také faktem, že evropští pojistitelé čelí také různým omezením při implementaci inovativních digitálních strategií. Jde totiž o to, že v režimu Solventnost II mohou být některé nové digitální aktivity klasifikovány jako „nepojišťovací byznys“, z čehož následně plyne jejich nepřípustnost, resp. závěr, že je nelze povolit. To ovšem směřuje proti principu rovných podmínek a staví to neodůvodněně pojistitele do nevýhodné pozice ve vztahu k jiným hráčům v digitální ekonomice.   


Mohlo by vás zajímat: Němečtí pojistitelé požadují větší státní podporu pro zemědělce


Podle názoru IE by měla být znovu posouzena současná definice pojišťovací činnosti s tím, aby byly podpořeny nové kooperace a digitálně propojené aktivity pojistitelů byly považovány za integrální součást jejich stěžejní pojišťovací činnosti. Pro hlubší porozumění návrhu IE je vhodné si připomenout aspoň definici pojišťovací činnosti vymezenou v ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, které zní:

„f) pojišťovací činností (se rozumí) přebírání pojistných rizik na základě uzavřených pojistných smluv a plnění z nich, přičemž součástí pojišťovací činnosti jsou činnosti přímo vyplývající z povolené pojišťovací činnosti, zejména činnosti související se vznikem pojištění a jeho správou, likvidace pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb, investování, uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků,“. 

Tolik příslušné tiskové prohlášení IE. Těm čtenářům, kteří se o tuto problematiku zajímají více, lze doporučit ke studiu kompletní odpověď IE na konzultaci EIOPA.


1Konzultace byla zahájena dne 10. 6. 2020 a odpovědi měly být EIOPA dodány do 7. 9. 2020. Podkladový materiál EIOPA má název „Discussion paper on (re)insurance value chain and new business models arising from digitalisation“ a je dostupný na https://www.eiopa.europa.eu/content/discussion-paper-reinsurance-value-chain-and-new-business-models-arising-digitalisation

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články