VIG hlásí solidní výsledek i v době pandemie. Objem pojistného vzrostl o 2,4 %


			VIG hlásí solidní výsledek i v době pandemie. Objem pojistného vzrostl o 2,4 %

Vienna Insurance Group uvedla, že objem pojistného vzrostl o 2,4 % na 5,6 mld. EUR. Zisk před zdaněním dosáhl 201,2 mil. EUR a ukazatel combined ratio se zlepšil na 95,5 %. Ukazatel solventnosti pak představoval k 30. červnu 2020 183,1 %.

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) se vzhledem k přetrvávající pandemii COVID 19 podařilo za první půlrok 2020 dosáhnout uspokojující výsledky. „Navzdory výjimečné situaci, ve které se celý svět nachází kvůli COVID 19, jsme vykázali přírůstek pojistného, díky sníženým výdajům na škody a menším povětrnostním škodám i zlepšení ukazatele combined ratio, stejně jako ukazatele solventnosti ve výši 183 %. I když jsme provedli odpisy goodwillu, můžeme představit solidní výsledek před zdaněním, přesahující 200 mil. EUR. Velmi dobrou východiskovou pozici pro zvládnutí výzev vidím v naší silné kapitálové vybavenosti a působivých bilančních číslech za rok 2019, stejně jako v důsledné realizaci programu Agenda 2020. V této souvislosti se vyplácejí zejména naše mohutné investice v rámci digitální transformace. Máme dobré předpoklady pro úspěšné pokračování v našem podnikání. Vzhledem k nepřestávající pandemii však třeba v tomto roce očekávat i možné oslabení naší obchodní činnosti. Z důvodu přetrvávající globální nejistoty v současnosti není možné zveřejnit podnikatelský výhled do konce roku,“ prohlásila generální ředitelka Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Novinky v právní úpravě ochrany spotřebitele


VIG hlásí solidní výsledek i v době pandemie 3

Nárůst pojistného zejména v neživotním pojištění

Vývoj přijatého pojistného byl ovlivněn hlavně rozdílnými pravidly lockdownu na jednotlivých trzích VIG a projevil se zejména ve druhém čtvrtletí významným poklesem nového obchodu. Současně byl v následné fázi uvolňování na některých trzích pozorován návrat na podobnou úroveň jako před začátkem pandemie COVID 19. Široká diverzita skupiny VIG a dobrý start do roku 2020 se postaraly o to, že za první půlrok 2020 bylo dosaženo objemu pojistného ve výši 5 577,4 mil. EUR a tím i růstu pojistného o 2,4 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Zejména ostatní majetkové pojištění zaznamenalo výrazný nárůst pojistného o 7 %, k čemuž přispěl růst v mnoha segmentech, jako například v Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Rakousku. Nárůstu pojistného o 2,6 % bylo dosaženo i ve zdravotním pojištění. Pojištění motorových vozidel, které bylo výrazně zasaženo zákazy vycházení a cestování v důsledku COVID 19, se projevilo jako stabilní, objem pojistného se pohybuje na loňské úrovni. V životním pojištění se v oblasti jednorázově placeného pojištění podařilo dosáhnout nárůstu pojistného o 0,7 %. Ve stejné míře se snížil objem životního pojištění s průběžně placeným pojistným.


Mohlo by vás zajímat: Když ekonomové nevidí pro stromy les


Výsledek ovlivněn následky COVID 19

Finanční výsledek (včetně výsledků podniků hodnocených formou „at equity“) dosáhl v pololetí 2020 výši 388 mil. EUR a je tak o 8,3 % pod hodnotou minulého roku. Výsledek před zdaněním ve výši 201,2 mil. EUR je o 21,8 % nižší než loňská hodnota. Zohledněny byly odpisy goodwillu ve výši kolem 120 mil. EUR za trhy Bulharska, Chorvatska a Gruzie, vyplývající z aktuální prověrky stability goodwillu v souvislosti s COVID 19. Pozitivní vývoj zisku před zdaněním bez úbytku hodnoty je kromě jiného dán nižším ukazatelem combined ratio. K výsledku pozitivně přispěly velké trhy VIG Rakousko, Česká republika, Polsko a Slovensko. Výsledek po zdanění a odečtení menšinových podílů představoval k pololetí 2020 126,3 mil. EUR (-16,3 %).

VIG hlásí solidní výsledek i v době pandemie 1

Pozitivní vývoj ukazatele combined ratio díky nižším výdajům na škody 

Ukazatel combined ratio skupiny VIG ve výši 95,5 % je o 0,9 procentního bodu nižší než loňská hodnota. Toto výrazné zlepšení je kromě jiného podmíněno nižšími škodovými výdaji během fází lockdownu a menšími povětrnostními škodami v porovnání s předchozím rokem. Z důvodu opětovného nárůstu výdajů na škody, zaznamenaného už od léta, je třeba vycházet z toho, že se škodový průběh v druhém půlroce 2020 opět znormalizuje.

Od roku 2017 důsledná realizace programu Agenda 2020

Čtyřletý program managementu Agenda 2020 se kromě využití ziskových potenciálů jednotlivých trhů soustředí na témata, která slouží k zajištění budoucnosti skupiny VIG a optimalizaci obchodního modelu s cílem vyšší efektivity vynaložených nákladů. Také během pandemie COVID 19 pokračuje realizace početných opatření, jejichž těžiště představují digitalizační iniciativy. „Od počátku pandemie COVID 19 získaly internetové a digitální služby zcela novou dynamiku,“ objasnila Elisabeth Stadler. V Polsku byl internetový prodej v prvním pololetí 2020 nejsilněji rostoucím odbytovým kanálem. Nárůst v porovnání se stejným obdobím předchozího roku představoval 94 %. Nové služby prostřednictvím aplikací, umožňující rozšířený digitální odhad škod, byly nasazeny například v Rumunsku a Bulharsku.


Mohlo by vás zajímat: Nejčastější nedorozumění v oblasti zpracování biometrických údajů


VIG hlásí solidní výsledek i v době pandemie 2

Startupy se zaměřením na zdravotní služby

„Lidé také stále více vnímají důležitost vlastního zdraví. Proto jsme v prvním půlroce 2020 zaměřili pozornost na nové digitální zdravotní služby,“ doplnila Elisabeth Stadler. Z tohoto důvodu Wiener Städtische Versicherung rozšířila služby v rámci zdravotní aplikace a iniciovala vznik platformy #stayhealthy s bezplatnými službami, stejně jako pobaltská pojišťovací společnost skupiny VIG BTA Baltic rozjela aplikaci pro zdravotní pojištění. Plánovány jsou další služby ve zdravotní oblasti, v současnosti se prověřují kooperace a možnosti využití. Na to kromě jiného slouží partnerství s inovační platformou Plug and Play Tech Centers se sídlem v Silicon Valley, do které je Vienna Insurance Group společně s Wiener Städtische Versicherung zapojena jako „founding partner“ od podzimu 2019. „Během pouhých šesti měsíců bylo – po vyselektování ze skupiny zhruba 300 vybraných startupů – určeno 40 kandidátů a provedeny osobní pohovory. Deset startupů přichází do úvahy na spolupráci s našimi pojišťovacími společnostmi a budou nyní předmětem hlubší analýzy,“ uvedla Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Hrozí omezení nabídky udržitelných finančních produktů?


Návrh dividendy beze změny

Valná hromada Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe), posunutá kvůli COVID 19, se uskuteční ve virtuální podobě 25. září 2020. V rámci valné hromady bude schválena i dividenda za hospodářský rok 2019. Nadále platí návrh dividendy, komunikovaný 17. března 2020, ve výši 1,15 EUR na akcii, vyjma závažného a nepředvídatelného vývoje zdravotní a ekonomické situace. „Jsme dobře připraveni na další podnikání. Hospodářský rok 2019 byl pro nás vynikající a chceme, aby z toho měli podíl i naši akcionáři. Mezi vlastníky volně obchodovatelných akcií VIG je mnoho penzijních fondů, zaměřených na zajištění na stáří. I tyto penzijní a rezervní fondy počítají s vyplacením naší dividendy, aby splnily své závazky vůči spořitelům,“ uvedla Elisabeth Stadler.

Výhled

Celkový ekonomický vývoj v roce 2020 je na celém světě výrazně ovlivněn následky pandemie COVID 19. V této fázi se ještě stále nedá odhadnout, jak dlouho budou národní hospodářství konfrontována s touto výjimečnou situací a jaký vliv budou mít kapitálové trhy, vývoj úroků a politická a regulační opatření na sektor finančních služeb. Proto v současnosti není možné uvádět podnikatelský výhled na činnost v roce 2020.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články