Vienna Insurance Group v 1Q 2020: Pojistné vzrostlo na 3,1 mld. EUR


			Vienna Insurance Group v 1Q 2020: Pojistné vzrostlo na 3,1 mld. EUR

Společnost Vienna Insurance Group publikovala výsledky za 1. kvartál 2020. Pojistné vzrostlo na 3,1 mld. EUR (+7,2 %), zisk (před zdaněním) klesl na 121,9 mil. EUR (-4,4 %), čistý výsledek se zvýšil na 85,8 mil. EUR (+2,8 %) a ukazatel combined ratio je na úrovni 95,1 % (-1,7 procentního bodu).

Vienna Insurance Group zaznamenala za první čtvrtletí 2020 pozitivní vývoj obchodní činnosti. „Tento rok jsme zahájili velmi dobře a vykazujeme výrazný nárůst pojistného. Za tento vývoj vděčíme silným měsícům leden a únor 2020, které dokázaly značně kompenzovat i první důsledky omezení v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19, zavedených od poloviny března. Ztráty na pojistném následkem poklesu nového obchodu se na vývoji projeví zejména od druhého čtvrtletí 2020 a pravděpodobně i v dalším průběhu hospodářského roku“, vysvětluje generální ředitelka Elisabeth Stadler. Začátkem května se v zemích se zastoupením skupiny VIG postupně opět začaly otvírat obchodní kanceláře. Servisní zařízení jsou nyní zase v neomezeném rozsahu k dispozici zákazníkům za dodržení potřebných bezpečnostních opatření.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Vize férového ŽP se naplnila!


Nárůst pojistného

Celkový objem pojistného dosáhl za první tři měsíce roku 2020 výši 3,1 mld. EUR. To odpovídá nárůstu o 7,2 % oproti prvnímu čtvrtletí 2019. V letošním prvním čtvrtletí docílila všechna odvětví růstu pojistného. Pojistné v jednorázově placeném životním pojištění zaznamenalo dvojciferný vzestup (+29,8 %). V absolutních číslech došlo k nejvyššímu růstu pojistného v segmentech Rakousko a Polsko.

Stabilní výsledek

S o něco nižším ziskem (před zdaněním) ve výši 121,9 mil. EUR (-4,4 %) a s mírně vyšším čistým ziskem (po zdanění a odečtení menšinových podílů) ve výši 85,8 mil. EUR (+2,8 %) se podařilo první čtvrtletí 2020 navzdory prvním utlumujícím vlivům v důsledku pandemie COVID-19 uzavřít kladně.


Mohlo by vás zajímat: Pojištění odpovědnosti ve světle nové judikatury


Ukazatel combined ratio se zlepšil o 1,7 procentního bodu

Škodní průběh byl v prvním čtvrtletí 2020 výrazně nižší než v předchozím roce, čímž ukazatel combined ratio dosáhl hodnotu 95,1 % (1. čtvrtletí 2019: 96,8 %). K výraznému zlepšení ukazatele combined ratio došlo v segmentech Pobaltí, Slovensko a Turecko/Gruzie. Finanční výsledek (bez výsledku z podniků hodnocených formou „at equity“) dosáhl v prvním čtvrtletí 2020 136 mil. EUR, co představuje pokles o 25 % oproti stejnému období předešlého roku. Souvisí to zejména se změnou konsolidační metody veřejně prospěšných společností bytové výstavby k 31. červenci 2019 a s výraznějším poklesem hodnoty kapitálových investicí. Kapitálové investice koncernu včetně hotovostních prostředků představovaly k 31. březnu 2020 34,7 mld. EUR. 


Mohlo by vás zajímat: Odhad Lloyd´s: Jaké jsou dopady pandemie na globální neživotní pojištění?


Skupina VIG se postupně vrací k „nové normalitě“

V květnu dostali zaměstnanci, kteří většinou pracovali formou home office, postupně a v souladu s místně platnými ustanoveními a předpisy opět možnost práce v omezeném kancelářském provozu. Prioritou je péče o zákazníky za dodržení přísných hygienických a bezpečnostních opatření. I nadále probíhá pravidelná výměna informací s lokálním managementem společností VIG o aktuální situaci v jednotlivých zemích, kde působí VIG. Stálá pozornost je věnována i průběžnému vývoji na kapitálových trzích. Skupina VIG je koronakrizí postižena především následkem s tím spojeného vývoje kapitálového trhu. Kromě toho došlo k jistému poklesu v rámci nového obchodu bez možnosti kompenzace současným nárůstem internetového obchodu.

VIG 1Q 2020 Výkaz za odvětví (IFRS) Zdroj VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články