30 let úspěšné existence Vienna Insurance Group


			30 let úspěšné existence Vienna Insurance Group
9.11.2020 Zahraničí

Od zrodu expanze tehdejší pojišťovací skupiny Wiener Städtische Versicherung (Vienna Insurance Group) dne 30. října 1990 uplynulo 30 let postupného budování mezinárodní pojišťovací skupiny, soustředěné na region střední a východní Evropy (CEE). Dnes působí Vienna Insurance Group ve 30 zemích prostřednictvím kolem 50 pojišťoven a stará se o více než 22 milionů klientů. Objem pojistného se od počátku expanze zvýšil více než desetinásobně a tvoří dnes přes 10 miliard EUR.

Východ jako nová příležitost 

Zhruba rok po pádu železné opony vykročila skupina VIG jako jedna z prvních západoevropských pojišťoven na pojišťovací trhy střední a východní Evropy. 30. října 1990 se tehdejší společnost Wiener Städtische Versicherung rozhodla podílet se na nově založené družstevní pojišťovně „Kooperativa česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s.“. Investice představovala 15,4 milionu rakouských šilinků, což v přepočtu převyšuje jeden milion EUR. „Získáním podílu v tehdejší Československé federativní republice jsme vstoupili na zcela nové území, byl to krok do neznáma. Nikdo totiž nevěděl, jak se bude vyvíjet hospodářsko-politická a demokratická cesta komunisticky řízených zemí po otevření východní Evropy. Dnes je to považováno za největší politicko-ekonomický transformační proces končícího 20. století. Od počátku jsme viděli velké šance, důvěřovali jsme tomuto regionu, a tak jsme díky dlouhodobé strategické perspektivě dokázali vytvořit příběh úspěchu z Rakouska,“ vysvětluje Günter Geyer, generální ředitel Wiener Städtische Versicherungsverein a předseda dozorčí rady Vienna Insurance Group, který měl zásadní podíl na strategii expanze skupiny.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


30 let, 30 zemí

Dnes, o 30 let později, působí Vienna Insurance Group ve 30 zemích. S tržním podílem okolo 18 % je přední pojišťovací skupinou ve střední a východní Evropě, odkud mezičasem pochází více než polovina zisku a pojistného. Skupina VIG je ve více než dvou třetinách zemí, ve kterých v tomto regionu působí, lídrem trhu anebo patří mezi top 5. „Využíváme i příležitosti ve specifických oborech činnosti v zemích, jako je Německo, Itálie, Lichtenštejnsko anebo v severní Evropě. Hlavní pozornost však jednoznačně soustředíme na region CEE s jeho velkým potenciálem růstu. V současnosti je ekonomický vývoj ve všech částech světa v důsledku pandemie značně omezený. Na základě aktuálních prognóz však s mírným optimismem očekáváme, že už v roce 2021 budeme moci počítat se zotavením hospodářských aktivit mezi Rakouskem a regionem CEE,“ říká Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.

Velký potenciál v pojištění

Díky širokému geografickému rozprostření a špičkovému postavení ve střední a východní Evropě vychází Vienna Insurance Group z toho, že bude i nadále profitovat z pokračujícího procesu dohánění náskoku a velkého potenciálu růstu. Například ekonomická výkonnost, měřená podle HDP, se od vstupu skupiny VIG na jednotlivé trhy zvýšila na Slovensku téměř čtyřnásobně a v Polsku, Maďarsku a v České republice vzrostla bezmála trojnásobně. „V Rakousku představují výdaje na pojištění na osobu přibližně 2 000 EUR ročně, v zemích EU-15 je to dokonce skoro 3 000 EUR. Výdaje na pojištění na obyvatele dosahují v zemích střední a východní Evropy v průměru pouze desetinu oproti Rakousku. Rozpětí sahá od 600 EUR ročně v České republice až po zhruba 40 EUR za rok na Ukrajině,“ poukazuje Elisabeth Stadler na nadále vysoký potenciál růstu v oblasti pojištění. Pět největších trhů skupiny VIG tvoří Rakousko, Česká republika, Polsko, Slovensko a Pobaltí, odkud nyní pochází asi 80 % celkového objemu pojistného. Před přijetím plánu na rozšíření koncem roku 1989 představoval objem pojistného skupiny VIG zhruba jednu miliardu EUR. Závěrem roku 2019 překročila skupina VIG objemem pojistného ve výši 10,4 miliardy EUR jako první rakouský pojišťovací koncern hranici 10 miliard EUR.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Jedinečnost v rozmanitosti

Skupina VIG se ve srovnání s jinými mezinárodními pojišťovacími skupinami odlišuje dvěma výraznými znaky, kterými jsou strategie vícero značek a lokální podnikaní. Na jedné straně dodávají skupině pečeť rozmanitosti a na straně druhé přispívají k diverzifikaci rizika. Lokální rozhodnutí přijímá management přímo na místě, strategické úvahy jsou ve skupině VIG prosazovány společně. Skupina VIG vidí ve velké rozmanitosti jasnou konkurenční výhodu, která se projevila i v průběhu pandemie. „Náš obchodní model s velmi širokou diverzitou zemí, značek, odbytových kanálů a produktů se osvědčuje i během náročných období. Umožňuje nám to nadále optimálně využívat šance, které se nabízejí a pokračovat v našich dlouhodobých ambicích růstu,“ zdůrazňuje Elisabeth Stadler.

Přišli jsme, abychom zůstali

Za další faktor úspěchu 30leté strategie expanze je považováno udržitelné a dlouhodobé směřování činnosti. „Nebylo pro nás důležité jen to, být jako jedni z prvních ve střední a východní Evropě, správné bylo i to, že jsme zde vytrvali i v krizových obdobích. Dlouhodobé a udržitelné plánovaní považujeme za zásadu, které jsme se během všech těchto let drželi i našich trzích. Naše motto totiž zní: Přišli jsme, abychom zůstali. Dlouhodobou strategii považujeme za podstatný faktor stability vývoje a za základ důvěry ze strany klientů, kteří v nás mají spolehlivého partnera,“ vysvětluje Elisabeth Stadler. Důkazem je kromě jiného i fakt, že první značka mimo Rakousko, tedy „Kooperativa“, existuje v České republice i na Slovensku dodnes.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 137 mld. Kč


Připraveni na budoucnost

Zachování, resp. upevnění přední pozice v regionu střední a východní Evropy, tak zní jasný cíl do dalších let. Připravenost na budoucnost zajišťují početná opatření. Důležitým bodem je digitální transformace, do které bylo jen v rámci programu managementu Agenda 2020 od roku 2017 investováno kolem 200 milionů. EUR. Elisabeth Stadler k tomu uvádí: „Velmi významným faktorem, který přinesla pandemie, je urychlení digitalizace a automatizace. To platí jak pro Rakousko, tak i pro region střední a východní Evropy. Digitální transformace je už několik let jedním z našich klíčových témat, a i v této oblasti můžeme využít zkušenosti našich pojišťoven z regionu CEE. Nejnovějším příkladem je digitální platforma pro pojištění motorových vozidel ‚Beesafe‘ v Polsku“.

Postupná expanze skupiny VIG:

 • 1990 Německo, Slovensko, Česká republika
 • 1996 Maďarsko
 • 1998 Polsko
 • 1999 Lichtenštejnsko, Chorvatsko, Itálie
 • 2001 Rumunsko
 • 2002 Bulharsko, Bělorusko
 • 2003 Srbsko
 • 2004 Slovinsko, Ukrajina
 • 2005 Gruzie
 • 2007 Turecko, Albánie, Kosovo, Severní Makedonie
 • 2008 Estonsko, Lotyšsko, Litva
 • 2010 Černá Hora
 • 2011 Bosna a Hercegovina
 • 2014 Moldavsko
 • 2018 Francie
 • 2019 Norsko, Švédsko, Dánsko

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články