Vienna Insurance Group rozjíždí inovativní pojišťovací model v Polsku


			Vienna Insurance Group rozjíždí inovativní pojišťovací model v Polsku
22.9.2020 Zahraničí

Vienna Insurance Group (VIG) právě rozjíždí nový pilotní projekt a do konce roku 2020 zavede na polském trhu nabídku pojištění motorových vozidel s plně digitálním prodejem a likvidací škod. Srdcem systému je IT platforma, umožňující rychlé a pružné adaptace podle měnících se potřeb klientů a poměrů na trhu. V případě úspěchu pilotního projektu je plánováno rozšíření na další země, ve kterých VIG působí.

Vienna Insurance Group uskutečňuje další krok v oblasti digitalizace jako odpověď na změněné potřeby klientů. „Jednoduchá pojištění motorových vozidel s volitelnými doplňkovými moduly jsou v první řadě určena pro rostoucí, digitálně orientovaný segment klientů, které jinak jen těžko nebo vůbec nedokážeme oslovit běžnými cestami k pojištění. Podle aktuálních analýz dosáhne tato skupina klientů v nejbližších letech atraktivní velikosti s výrazným potenciálem růstu. Právě pandemie COVID 19 přispěla ke značnému nárůstu využití a výhod digitálních nabídek a služeb. Během pandemie jsme většinu smluv na pojištění motorových vozidel dokázali uzavřít pomocí nástrojů digitálního prodeje. To platí nejen pro nástroje, využívané našimi zprostředkovateli, ale i pro komunikaci s přímými klienty, kde v podobě společnosti Benefia24 již dnes máme úspěšnou značku přímého prodeje v Polsku. Proto ve správném okamžiku sázíme na další inovativní řešení pro klienty, uvedla generální ředitelka Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Hrozí omezení nabídky udržitelných finančních produktů?


Vienna Insurance Group spolu s polskou společností VIG Compensa za tímto účelem rozjela startup „Beesafe“, který se soustředí na tvorbu zcela digitálních pojišťovacích procesů a zapojení všech digitálních styčných bodů s klienty. Základ tvoří pojištění motorových vozidel, které si klient může velmi jednoduše vybrat a uzavřít prostřednictvím internetu. Navíc bude mít klient možnost zvolit si na internetové platformě www.beesafe.pl volitelné doplňkové služby. „Jako největší pojišťovatel v rámci střední a východní Evropy využíváme naše velké zkušenosti v tomto segmentu a současně nasazujeme nejmodernější technologie na to, abychom bodovali zcela novým konceptem. Zároveň myslíme i na budoucí inovace zaměřené na klienty. Naším záměrem je neustále sledovat, jak je digitální nabídka přijímána, a v případě potřeby díky pružné IT platformě a aktivnímu způsobu práce startupu některé moduly i rychle odstranit nebo upravit,“ doplnila Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Globální ekonomický výhled: Druhá vlna pandemie v Evropě na dohled?


Důvod pro uskutečnění pilotního projektu v Polsku nevidí Vienna Insurance Group pouze v tom, že se jedná o nejsilněji rozvinutý trh internetového pojištění střední a východní Evropy. „Polsko je nejenom největším trhem internetového pojištění, ale i celkově největším trhem majetkového pojištění ve střední a východní Evropě. Jako skupina VIG máme v Polsku s tržním podílem 10 % v neživotním pojištění velmi dobrou pozici. Po úspěšném rozjezdu projektu chceme tento koncept rozšířit v rámci skupiny, vyjádřila se Elisabeth Stadler k cílům.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články