Insurance Europe: Je předčasné zavádět povinné pojištění umělé inteligence


			Insurance Europe: Je předčasné zavádět povinné pojištění umělé inteligence
22.12.2020 Spektrum, Pojistný trh

Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení k problematice pojištění umělé inteligence. Podle IE je předčasné volat po povinném pojištění, jelikož není k dispozici dostatek dat pro upisování a podobnost mezi riziky je nedostatečná.

V návaznosti na hlasování Evropského parlamentu o zprávě výboru pro právní záležitosti, týkající se režimu civilní odpovědnosti pro umělou inteligenci a rámce pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a navazujících technologií, se k dané problematice vyjádřila generální ředitelka IE Michaela Koller.


Mohlo by vás zajímat: Anketa Pojišťovna roku 2019–2020: Jubilejní ročník ovládla Allianz


Koller uvedla, že podle IE je pro Evropský parlament předčasné uvažovat o povinném pojištění pro vysoká rizika systémů umělé inteligence, a to ze dvou důvodů. Prvním je ta skutečnost, že povinné pojištění funguje tehdy, když je k dispozici dostatek údajů o rizicích. Například v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla existují údaje o škodách za uplynulá desetiletí, jež mohou být využita k upisování rizika. Ovšem vysoká rizika týkající se systémů umělé inteligence se stále vyvíjejí a ekvivalentní soubor dat není ještě k dispozici.

Druhým důvodem je, že rizika krytá povinným pojištěním si musejí být svou povahou dostatečně podobná, aby mohla být pojištěna jediným univerzálním systémem. Jelikož je ovšem umělá inteligence používána rozdílnými způsoby, tak rizika, jež vyvolává, jsou v různých situacích zcela odlišná. Proto je obtížné vymezit jediný univerzální přístup, který by byl schopen adekvátně pojistit taková různorodá rizika. IE je tudíž názoru, že povinné pojištění umělé inteligence, jež požaduje Evropský parlament, by v praxi nefungovalo.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Nidetzký: Pojistný trh je stabilní a solventní


Koller se následně vyjádřila rovněž k etickým aspektům umělé inteligence. Podle ní existuje horizontální i sektorová legislativa EU, která již po pojišťovnictví požaduje řešit mnohá z potencionálních rizik a výzev spojených s umělou inteligencí. Konkrétně uvedla směrnici o rovném zacházení, všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů, směrnici Solventnost II, směrnici o distribuci pojištění, nařízení o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou a směrnici o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku. Z tohoto důvodu je podle jejího názoru zapotřebí vyhnout se přídavkům a duplicitám. Nová pravidla by měla být zavedena jedině tehdy, pokud byly v existující legislativě nalezeny mezery.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články