Solventnost II: Málo vad. Bohužel s velkým dopadem!


			Solventnost II: Málo vad. Bohužel s velkým dopadem!

V rámci každého tématu výroční zprávy Insurance Europe lze získat informaci, jaké aktivity v dané oblasti probíhaly, jaké jsou případné problémy a nechybí ani stanovisko IE, pokud jde o jejich řešení a budoucí vývoj. Jedním z těchto témat je samozřejmě hodnocení regulatorního režimu Solventnost II (S II) včetně jeho nedostatků.

IE v úvodu této části výroční zprávy upozorňuje, že evropští pojistitelé jsou podrobeni dohledu na základě režimu S II již více než 4 roky. IE pokládá tento režim za nejsofistikovanější regulatorní rámec založený na rizicích ve světě. Zkušenosti ukazují, že funguje dobře. Pojišťovnictví ukázalo svoji odolnost v dosavadním průběhu koronavirové krize a podstatné přínosy S II se projevily v řízení rizik i podnikání. Na druhé straně se vyjevily i některé nedostatky, které musejí být řešeny. IE to shrnuje výstižně v tom smyslu, že nedostatků je málo, ale mají velký dopad.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


IE je názoru, že probíhající přezkum S II je příležitostí k vylepšení tohoto regulatorního režimu. Současná pandemie přivodila jisté zpoždění přezkumného procesu, ale také potvrdila existenci některých vad v konstrukci S II. Evropské pojišťovnictví zůstává sice silné a dobře kapitálově vybavené, ale právě koronavirová krize zostřila některé nedostatky. Podle názoru IE je v případě S II nutno najít taková řešení, aby tento režim byl vhodným jak pro normální vývoj, tak pro zhoršené tržní prostředí.

Tři priority IE v rámci přezkumu 2020

  • úprava dlouhodobého byznysu vyžaduje takové vylepšení, aby pojišťovnictví mělo kapacitu a schopnost pokračovat v poskytování dlouhodobých produktů a aby byly odstraněny překážky, jež pojistitelům brání hrát plně roli dlouhodobého investora,
  • zjednodušení systému by mělo být hledáno prostřednictvím racionalizace informačních požadavků a také lepší aplikací principu proporcionality,
  • účinný, efektivní a důvěryhodný systém finančního dohledu EU musí být ochráněn. To znamená, že jakékoli novelizace/změny stávajícího systému musí být řádně odůvodněny a doloženy.

O potřebné změny systému S II mají zájem nejen pojistitelé. V červnu 2020 byla vydána finální zpráva o unii kapitálových trhů, v níž tzv. fórum Evropské komise na vysoké úrovni (EC´s High-Level Forum) formulovalo pět doporučení pro přezkum S II s cílem povzbudit pojistitele k poskytování více financí pro kapitálové trhy EU, která IE plně podporuje.

5 doporučení k přezkumu S II z pohledu kapitálových trhů

  • lépe uvážit dlouhodobou povahu pojištění a posoudit, zda riziko nuceného prodeje aktiv při zhoršených tržních cenách je odhadováno realisticky, když se přezkoumává úprava akciového kapitálu a poplatků za dluhový kapitál,
  • změnit kritéria pro stávající kalibraci dlouhodobého akciového kapitálu tak, aby byl vyřešen problém, že nyní téměř žádné investice do akcií nejsou způsobilé a tím realizovatelné,
  • posoudit, zda riziková přirážka není příliš vysoká a volatilní pro její politický účel snížit kapacitu pro investiční riziko na kapitálových trzích,
  • zabezpečit, že použitelný kapitál pojistitele je řádně oceněn a není příliš volatilní a především se podívat jaká zlepšení by měla být učiněna v úpravě volatility,
  • navrhnout legislativní změny na úrovni 1 a učinit nezbytné změny na úrovni 2 za účelem zlepšit zmírňování procyklických efektů, které mohou mít vliv na investiční chování pojistitele.

Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 137 mld. Kč


Výše uvedené základní cíle a top doporučení jsou základem přístupu IE k přezkumu S II 2020. Zájemcům o tuto problematiku a o zdůvodnění cílů a záměrů IE se doporučuje prostudovat příslušnou část výroční zprávy IE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články