3Q 2020: SCOR má zisk 135 mil. €. Crédit Agricole Assurances vzrostl kmen


			3Q 2020: SCOR má zisk 135 mil. €. Crédit Agricole Assurances vzrostl kmen

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2020 a/nebo za 1. – 3. čtvrtletí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ francouzských skupin SCOR a Crédit Agricole Assurances.

Hlavní výsledky skupiny SCOR

 • hrubé předepsané pojistné v – 3. čtvrtletí 2020 docílilo 12 283 mil. EUR a zvýšilo se oproti stejnému období roku 2019 o 1,9 %. Ve 3. čtvrtletí 2020 se tento ukazatel dostal na hodnotu 4 088 mil. EUR, což představuje nárůst o 1,1 %,
 • hrubé předepsané pojistné globálního neživotního pojištění v – 3. čtvrtletí 2020 vzrostlo o 2,9 % při konstantních měnových kurzech a o 1,9 % při běžných kurzech. Technická ziskovost neživotního pojištění byla ovlivněna COVID-19 a sérií přírodních katastrof, takže čistá kombinovaná kvóta[1] se dostala na úroveň 100,7 %,
 • hrubé předepsané pojistné globálního životního pojištění se v – 3. čtvrtletí 2020 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 1,9 % při konstantních měnových kurzech a o 1,9 % při běžných kurzech. Technický zisk byl ve sledovaném období na úrovni 5,8 %, a to včetně dopadů pandemie COVID-19,
 • ukazatel „Return on Invested Assets“ (návratnost investovaných aktiv) dosáhl v 1. – 3. čtvrtletí 2020 úrovně 2,6 %,
 • nákladovost skupiny, v tomto případě počítaná jako poměr nákladů k hrubému předepsanému pojistnému, se v 1. – 3. čtvrtletí 2020 vyvíjela lépe, než se předpokládalo a skončila na úrovni 4,4 %. V 1. – 3. čtvrtletí 2019 byla nákladovost vykázána ve výši 4,7 %,
 • čistý zisk skupiny v 1. – 3. čtvrtletí 2020 činil 135 mil. EUR a ve stejném období roku 2019 pak 401 mil. EUR, což znamená pokles o 66,3 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) na roční bázi skončil ve sledovaném období na úrovni 2,9 %, kdežto v – 3. čtvrtletí 2019 byl ve výši 8,8 %,
 • celková likvidita skupiny je velmi silná. K 30. 9. 2020 činila 2,4 mld. EUR,
 • vlastní kapitál skupiny k 30. 9. 2020 představoval 6 249 mil. EUR a byl o 125 mil. EUR nižší než 31. 12. 2019. Tento vývoj byl ponejvíce ovlivněn oslabením amerického dolaru. Účetní hodnota jedné akcie zůstala v zásadě stabilní. K 30. 9. 2020 činila 33,51 EUR a k 31. 12. 2019 jen o málo více – 34,06 EUR,
 • odhadovaný solventnostní poměr skupiny k 30. 9. 2020 byl vykázán ve výši 215 %, tj. pohyboval se v horní části stanoveného rozmezí (185 – 220 %). Oproti stavu k 30. 6. 2020 tento ukazatel posílil o 10 procentních bodů.

Denis Kessler, předseda představenstva a výkonný ředitel SCOR, při hodnocení výsledků za 1. – 3. čtvrtletí 2020 mimo jiné zdůraznil, že skupina SCOR v prvních devíti měsících tohoto roku prokázala relevanci své strategie a odolnost podnikatelského modelu. Přes pandemický šok a dopady přírodních katastrof i katastrof velkého rozsahu způsobených člověkem vykázala pozitivní výsledky. Skupina má podle Kesslera silnou kapitálovou pozici, která byla nedávno potvrzena čtyřmi hlavními ratingovými agenturami.


Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s doporučuje tvorbu jednodušších pojistných produktů


Crédit Agricole Assurances

 • předepsané pojistné neživotního pojištění dosáhlo ke konci září 2020 výše 3,8 mld. EUR a bylo o 5,3 % vyšší než pojistné ke konci září 2019. Porovnáme-li novou produkci v září 2020 s produkcí v září 2019, tak nárůst činí 30 %. V září 2020 byla zaznamenána vůbec nejvyšší měsíční hodnota produkce. V pojistném kmeni bylo na konci 3. čtvrtletí 2020 celkem 14,4 mil. pojistných smluv, přičemž jejich netto přírůstek za prvních devět měsíců tohoto roku činil 360 000 smluv, tj. o 3,4 % více než v 1. – 3. čtvrtletí 2019,
 • kombinovaná kvóta v neživotním pojištění zůstala pod kontrolou a na konci září 2020 byla vykázána ve výši 96,7 %, a to při zahrnutí vzájemné i dobrovolné podpory týkající se garancí v přerušení provozu,
 • předepsané pojistné z pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ invalidity, pojištění pro případ neschopnosti splácet a relevantních skupinových pojištění v 1. – 3. čtvrtletí 2020 činilo 3,1 mld. EUR a bylo o 4,6 % vyšší než ve stejném období roku 2019. Obchod byl dynamický zvláště ve 3. čtvrtletí 2020, a to u pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ invalidity (+ 6,2 % ve srovnání se 3. čtvrtletím 2019) a u pojištění pro případ neschopnosti splácet (+ 12,4 % ve srovnání se 3. čtvrtletím 2019),
 • u životního pojištění, resp. pojištění s úspornou složkou a penzijního pojištění, se nadále prosazovalo především pojištění spojené s fondy (resp. investiční životní pojištění). Na konci září 2020 se pojištění spojené s fondy podílelo 39,7 % na hrubém přítoku peněžních prostředků, což je 12 procentních bodů více než na konci září 2019.

[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články