3Q 2020: Objem pojistného VIG vzrostl o 1,7 % na 8 miliard €


			3Q 2020: Objem pojistného VIG vzrostl o 1,7 % na 8 miliard €

Vienna Insurance Group uvedla, že objem pojistného vzrostl o 1,7 % na zhruba 8 mld. EUR. Zisk po zdanění a odpisech goodwillu se snížil o 29 % na 266 mil. EUR a ukazatel combined ratio se zlepšil na 96,1 %. Společnosti byl také opět potvrzen rating Standard & Poor’s „A+“ se stabilním výhledem.

Solidní vývoj provozní činnosti

Vienna Insurance Group vykazuje solidní provozní výsledky pojištění i po prvních třech čtvrtletích roku 2020. Přijaté pojistné oproti předchozímu roku stouplo na zhruba 8 mld. EUR. Ukazatel combined ratio se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zlepšil na 96,1 %. Přetrvávající pandemie COVID-19 má výrazné dopady na finanční výsledek, který klesl o 18 % na 513 mil. EUR. Navíc zisk před zdaněním zatěžují i odpisy goodwillu ke druhému pololetí ve výši 118 mil. EUR. 

„Skupina VIG se při zohlednění situace v souvislosti s pandemií COVID-19 vyvíjí solidně. Nadále jsme schopni operativně zvládat důsledky pandemie pro pojišťovací skupinu. Zásadně se potvrdilo, že náš obchodní model s velmi širokou diverzitou zemí, značek, odbytových kanálů a produktů se úspěšně osvědčuje i ve složitých obdobích. To nám nadále dovoluje optimalizovaným způsobem využívat skýtající se příležitosti a setrvat u našich dlouhodobých ambicí růstu,“ vysvětluje generální ředitelka Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Brexit znovu na scéně! Blíží se konec přechodného období


Pozitivní a stabilní vývoj pojistného

Po prvních třech čtvrtletích 2020 stoupl celkový objem pojistného o 1,7 % na 7.986 mil. EUR. Navzdory výraznému vlivu koronavirové pandemie se tak podařilo dosáhnout stabilního vývoje pojistného. S výjimkou životního pojištění, kde došlo za prvních devět měsíců 2020 k mírnému poklesu o asi 1 %, jsou všechna odvětví v plusu, zejména Ostatní majetkové pojištění (+5,3 %). Motorem růstu pojistného byly především segmenty Rakousko a Polsko. Také segmenty Turecko/Gruzie, Rumunsko a Maďarsko vykázaly nárůst pojistného převyšující celkový průměr. 

VIG Koncernový výkaz zisku a ztráty 2 3Q2020

Finanční výsledek a odpisy goodwillu zatížily zisk

Zisk před zdaněním za první až třetí čtvrtletí 2020 s hodnotou 266,3 mil. EUR je o 29,2 % nižší než čísla z předchozího roku. Tento výsledek bol zásadně ovlivněn klesajícím finančním výsledkem a již k pololetí 2020 provedenými odpisy goodwillu za Bulharsko, Chorvatsko a Gruzii. Bez odpisů goodwillu v přibližné výši 118 mil. EUR by zisk před zdaněním za prvních devět měsíců 2020 vzrostl o 2,1 % na 384,1 mil. EUR. Finanční výsledek (včetně výsledku společností hodnocených at equity) ve výši zhruba 513 mil. EUR je oproti výsledku předchozího roku o 18 % nižší, což souvisí s negativním vývojem kapitálových trhů v důsledku COVID-19 a s jednorázovými efekty. Výsledek po zdanění a odečtení menšinových podílů představuje po prvních třech čtvrtletích roku 2020 175 mil. EUR (-22,7 %). Nejvyšší absolutní nárůst příspěvku k zisku před zdaněním vykázaly Česká republika, Rumunsko a Slovensko.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zaměstnanecké kompenzace


Ukazatel combined ratio se mírně zlepšil 

Combined ratio ve výši 96,1 % leží pod porovnávací hodnotou předchozího roku (96,4 %). Zčásti je to způsobeno zlepšením škodovosti následkem pandemie. Tak jak bylo předpovězeno již v polovině roku 2020, byl po uvolnění opatření v jednotlivých zemích současně zaznamenán nárůst nákladů na škody a byly tvořeny i vyšší rezervy na pojistná plnění. 

Prognóza zisku na rok 2020 

Na základě aktuální situace, která vyústila do různě přijatých lockdownů a zostřených opatření proti COVID-19, je odhad střednědobých a dlouhodobých následků pandemie na jednotlivá národní hospodářství, a tedy i na pojišťovnictví nadále složitý. Region CEE zvládl první vlnu koronaviru v průměru lépe než Rakousko nebo západní Evropa. To se s druhou vlnou změnilo a mnohé trhy VIG jsou velmi zasaženy infekcí. Revidované aktuální ekonomické prognózy počítají pro tento region s recesí ve 4. čtvrtletí 2020 a se slabším zotavením hospodářství, než se předpokládalo ještě před několika týdny. „S ohledem na aktuální vývoj a s výhradou nepředvídatelné volatility na kapitálových trzích očekáváme za celý rok zisk před zdaněním v rozpětí od 300 do 350 mil. EUR," uvádí Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Martin Podávka: Velký přehled srovnávačů pojištění


Standard & Poor’s opět potvrdil rating VIG „A+“ se stabilním výhledem 

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s (S&P) 25. listopadu 2020 opět potvrdila rating Vienna Insurance Group „A+“ se stabilním výhledem. Profil obchodního rizika VIG je v souladu s tím nadále hodnocen jako silný. S&P to zdůvodňuje postavením skupiny jako lídra trhu v Rakousku a v zemích střední a východní Evropy, strategií vícero značek, etablovanou obchodní sítí a širokou geografickou a produktově specifickou diverzifikací. Profil finančního rizika Vienna Insurance Group hodnotí ratingová agentura tak jako rok předtím jako velmi silný. Kapitálová vybavenost skupiny je podle agentury excelentní a v ratingové správě je uvedena jako jedna z jejích hlavních předností. Obezřetné standardy upisování a současně schopnost Vienna Insurance Group generovat výnosy umožňují udržovat kapitálové rezervy i v roce 2021 na minimálně velmi vysoké úrovni. V oblasti škodového/úrazového pojištění je VIG podle správy navíc méně náchylná ke ztrátám v důsledku pandemie COVID-19 než někteří jiní účastníci trhu. Další informace jsou uvedené ZDE.VIG Koncernový výkaz zisku a ztráty 3Q2020

Informace o výkaznictví

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) upravila výkaznictví v souladu se změnou pravidel pro tržní segment „Prime Market“ Vídeňské burzy. V případě výročních zpráv a mezitímních účetních závěrek změny nenastaly. Průběžné zprávy ve smyslu IAS 34 k 1. a 3. čtvrtletí od roku 2019 už nebudou vydávány. Ukazatele za 1. a 3. čtvrtletí o majetku, finančním vývoji a výnosech budou vypracovány v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS). IR News a prezentace výsledků jsou k dispozici ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články