Brexit znovu na scéně! Blíží se konec přechodného období


			Brexit znovu na scéně! Blíží se konec přechodného období

Evropský orgán dohledu EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) vyzývá pojišťovací sektor k dokončení příprav na konec přechodného období, které platí pro vztahy EU se Spojeným královstvím.

Přechodné období[1] bylo zakomponováno do Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a bude končit dne 31. prosince 2020. Po tomto datu nebude dále aplikováno evropské primární a sekundární právo na Spojené království, a to včetně směrnice 2009/138/ES Solventnost II a směrnice 2016/97/EU o distribuci pojištění.

Pojišťovací sektor musí být připraven na důsledky té skutečnosti, že pojišťovací podniky ze Spojeného království a Gibraltaru se stanou podniky z třetího státu a nebudou moci využívat povolení dle režimu Solventnost II k poskytování služeb v EU. Navíc existují i jiné následky, týkající se pojistných smluv, informačních povinností a skupinového dohledu.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Orgán EIOPA vlastně tímto tiskovým prohlášením žádá pojišťovací sektor, aby dokončil přípravy a implementoval v předstihu před koncem přechodného období vhodné a realistické pohotovostní plány. EIOPA zvláště očekává, že pojišťovny a zajišťovny budou mít zavedena taková opatření, jež zabrání provozování pojišťovací činnosti bez povolení a zajistí kontinuitu přeshraničního byznysu, jak to bylo specifikováno ve Stanovisku EIOPA zveřejněném v roce 2017 za účelem minimalizace dopadů na pojistníky a oprávněné osoby.

Orgán EIOPA rovněž připomíná pojišťovnám a pojišťovacím zprostředkovatelům jejich povinnost informovat klienty o možném dopadu vystoupení Spojeného království z EU na pojistné smlouvy. EIOPA bude pokračovat v monitoringu příprav pojišťovacího sektoru a speciálně se zaměří na přípravu a implementaci pohotovostních plánů.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Houmofisová“ sociální abstinence


EIOPA na závěr upozorňuje, že dříve dohodnuté Memorandum o porozumění ohledně spolupráce a výměny informací, uzavřené mezi EIOPA a všemi národními kompetentními orgány Evropského hospodářského prostoru s působností v pojišťovacím sektoru a Bank of England, v jejím postavení jako Orgánu obezřetné regulace (Prudential Regulation Authority) a Orgánu pro dohled nad chováním ve finančním sektoru (Financial Conduct Authority), zůstává platné a nabude účinnosti, jakmile se přestanou aplikovat Smlouvy (Smlouva o EU a Smlouva o fungování EU) a sekundární legislativa na Spojené království.


[1] Čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii zní: „Stanoví se přechodné období nebo období provádění, které začíná dnem vstupu této dohody v platnost a končí dnem 31. prosince 2020.“.

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články