Lloyd´s doporučuje tvorbu jednodušších pojistných produktů


			Lloyd´s doporučuje tvorbu jednodušších pojistných produktů
17.12.2020 Produkty, Zahraničí

Trh Lloyd´s zveřejnil zajímavou zprávu „Vytvářet jednodušší pojistné produkty k lepší ochraně klientů“. Je v ní prezentována řada způsobů, jak by mohl globální pojišťovací sektor odstranit komplexitu a vnést více světla, tj. jasnosti a srozumitelnosti, do pojistné ochrany.

Pandemie COVID-19 uvedla do pohybu v celém světě nezvratné společenské změny, jež si vyžadují také nová pojišťovací řešení a větší ochranu klientů z hlediska jejich krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých potřeb. Jelikož se jednotlivé země a podniky začínají opatrně otevírat a zotavovat se z bezprostředních ekonomických a sociálních dopadů, tak pojišťovnictví se musí chopit této příležitosti, aby zlepšilo způsob, jakým chrání své klienty.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


I když se reakce globálního pojišťovacího sektoru na pandemii a opatření k obnově neustále rozšiřují prostřednictvím výplaty pojistných plnění, charitativních darů a inovací pojistných produktů, tak přesto existují zřetelné komplikace, které vznikly z nejistoty kolem pojistného krytí pandemie a které vyústily v soudní spory mezi pojistiteli a jejich klienty.

Trh Lloyd´s vydal zprávu z toho důvodu, aby podpořil úsilí globálního pojišťovacího sektoru o poskytování lepších služeb klientům prostřednictvím jednodušších pojistných produktů, jež by posílily srozumitelnost či zlepšily chápání pojistné ochrany. Zpráva obsahuje následující tři důležitá doporučení, jež by měl pojišťovací sektor implementovat v reakci na výzvy, jež přinesl COVID-19:

  1. Využívat a stavět na aplikaci existujících osvědčených postupů, včetně jazykovědného přezkumu klientské dokumentace – jak u jednoduchých, tak i složitějších produktů,
  2. Investovat do soustavné tvorby produktů a provádění inovací, včetně pojistných smluv založených na datech a digitálních smluv, ale stejně tak zkoumat radikálnější opce, jako je parametrické pojištění nebo pojištění založené na výsledcích,
  3. Zapojit klienty přímo do procesu tvorby produktu s cílem vytvořit jednodušší produkty a produkty, jež více odpovídají jejich měnícím se potřebám a post-pandemickým rizikovým profilům.

Vedle specifikace doporučení pro globální pojišťovací sektor provádí Lloyd´s vlastní pozitivní akci, která zahrnuje přezkoumávání, jak jsou produkty připravovány, konstruovány a distribuovány a rovněž jak se dostávají k obchodním partnerům, rizikovým manažerům a klientům, aby bylo možno proaktivně realizovat změny napříč globálním tržištěm a zvýšit přínosy pro klienty a účinněji uspokojovat jejich potřeby.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 137 mld. Kč


Zpráva Lloyd´s se věnuje i opatřením pojišťovacího sektoru a regulátorů, která byla již přijata k řešení problémů kolem komplexity, jasnosti a srozumitelnosti pojistné ochrany, a to včetně regulatorních pokynů a kodexů chování. John Neal, výkonný ředitel Lloyd´s k tomu mimo jiné uvedl, že pojišťovací sektor musí urgentně znovu posoudit, jak může lépe sloužit a podporovat své klienty. Pandemie vytýčila pro globální pojišťovnictví imperativ – urychlit úsilí, pokud jde o tvorbu jednodušších pojistných produktů, jež budou pro klienty srozumitelnější.   

Zdroj: Lloyd's

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články