3Q 2020: Generali má solventnostní poměr 203 %. MAPFRE klesá čistý zisk


			3Q 2020: Generali má solventnostní poměr 203 %. MAPFRE klesá čistý zisk

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2020 a/nebo za 1. – 3. čtvrtletí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ italské skupiny Generali a španělské skupiny MAPFRE.

Generali

 • provozní zisk se v –3. čtvrtletí 2020 dostal na úroveň 4 mld. EUR, a to díky pozitivnímu vývoji v neživotním pojištění a správě aktiv. K výsledku ovšem přispěly i nedávné akvizice, samotný holding i další podnikatelské segmenty. Technická kvalita byla v 1.–3. čtvrtletí 2020 potvrzena kombinovanou kvótou[1] ve výši 89,7 % (minus 2,2 procentní body). Ziskovost nové produkce dosáhla vynikající úrovně (4,10 %),
 • celkové hrubé předepsané pojistné činilo za –3. čtvrtletí 2020 cca 52 mld. EUR a bylo o 0,3 % vyšší než ve stejném období roku 2019. Segment neživotního pojištění se ukázal jako odolný a v životním pojištění se předepsané pojistné zvýšilo o 0,4 %. Technické rezervy životního pojištění v 1.–3. čtvrtletí 2020 vzrostly o 1,9 % na 376,3 mld. EUR,
 • kapitálová pozice skupiny Generali posílila. Solventnostní poměr dosáhl na konci 3. čtvrtletí 2020 výše 203 % a byl o 9 procentních bodů vyšší než na konci 1. pololetí 2020,
 • čistý zisk skupiny poklesl v –3. čtvrtletí 2020 ve srovnání s 1.–3. čtvrtletím 2019 o 40 % na 1 297 mil. EUR. Projevilo se zhoršení investičních výnosů vzhledem k „výkonu“ finančních trhů, dopad arbitrážního řízení ohledně prodeje společnosti BSI ve výši 183 mil. EUR, příspěvek do Mimořádného mezinárodního fondu pro pandemické (krizové) situace (Extraordinary International Fund for the pandemic emergency) ve výši 100 mil. EUR a výdaje týkající se transakcí v oblasti správy závazků ve výši 73 mil. EUR. Pokud by nebyly započítány poslední dvě zmíněné položky v celkové výši 173 mil. EUR, tak by upravený čistý zisk činil 1 629 mil. EUR, což znamená snížení oproti hodnotě tohoto ukazatele v 1.–3. čtvrtletí 2019 již pouze o 13 %.

Cristiano Borean, finanční ředitel skupiny Generali, k výsledkům za 1.–3. čtvrtletí 2020 uvedl, že ukazují na pokračující upevňování odolnosti skupiny, což lze dokumentovat excelentním technickým ziskem, který podpořil provozní zisk i kapitálovou pozici. V prostředí trvající pandemie, jež má těžké makroekonomické i finanční dopady, skupina potvrzuje podle Boreana svoji sílu založenou na jejím předním postavení v Evropě, prioritním zaměření na retail a na diversifikovaném podnikatelském modelu. Generali je nadále skutečným celoživotním partnerem svých klientů, což prokázala specifickou pomocí, asistenčními iniciativami, podporou vybraných komunit a nakonec též příspěvkem do zmíněného fondu. 


Mohlo by vás zajímat: Insurance Europe: Je předčasné zavádět povinné pojištění umělé inteligence


MAPFRE

 • výnosy skupiny v –3. čtvrtletí 2020 činily 21 618,5 mil. EUR a byly ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nižší o 11,9 %,
 • celkové předepsané pojistné se ve sledovaném období snížilo rovněž o 11,9 % na 15 549,9 mil. EUR. V neživotním pojištění byl zaznamenán pokles předepsaného pojistného o 8,3 %, ale v životním pojištění dokonce o 23,8 %,
 • přiřaditelný čistý zisk skupiny dosáhl v –3. čtvrtletí 2020 výše 450,4 mil. EUR a poklesl oproti 1.- 3. čtvrtletí 2019 o 2,7 %,
 • kombinovaná kvóta v neživotním pojištění byla v 1.–3. čtvrtletí 2020 na úrovni 95,2 % a zlepšila se ve srovnání se stejným období roku 2019 o 1,1 procentního bodu,
 • celková aktiva skupiny byla v –3. čtvrtletí 2020 vykázána ve výši 68 816,5 mil. EUR a byla tak nižší než v 1.- 3. čtvrtletí 2019 o 5,1 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) činil ve sledovaném období 6,9 % a ve srovnání s 1.–3. čtvrtletím 2019 poklesl o 0,4 procentního bodu,
 • pro skupinu MAPFRE pracovalo na konci 3. čtvrtletí 2020 celkem 33 523 zaměstnanců (minus 2,3 %), z toho ve Španělsku 11 315,
 • skupina MAPFRE uvádí, že v září 2020 byla cena její akcie 1,34 EUR, kdežto v září 2019 pak 2,36 EUR. To znamená snížení ceny o 43,3 %,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II činil 183,8 % na konci 3. čtvrtletí 2020 a před rokem 186,8 % (tj. minus 3 procentní body).

K výsledkům za 1.–3. čtvrtletí 2020 se nevyjádřil nikdo z představitelů skupiny MAPFRE. Nicméně v příslušné zprávě se připouští, že pandemie COVID-19 měla podstatný vliv na většinu ekonomických finančních ukazatelů. Například pokles předepsaného pojistného životního pojištění byl markantní.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Generali MAPFRE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články