3Q 2020: AIG vykazuje zlepšení v neživotním pojištění. AXA růst výnosů o 3 %


			3Q 2020: AIG vykazuje zlepšení v neživotním pojištění. AXA růst výnosů o 3 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2020 a/nebo za 1.–3. čtvrtletí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ americké skupiny AIG a francouzské skupiny AXA.

AIG

 • čistý zisk připisovaný akcionářům AIG vlastnícím kmenové akcie dosáhl ve 3. čtvrtletí 2020 výše 281 mil. USD (nebo 0,32 USD na „zředěnou akcii“[1]). Ve 3. čtvrtletí 2019 činil tento zisk 648 mil. USD (nebo 0,72 USD na „zředěnou“ akcii),
 • upravený zisk po zdanění připisovaný akcionářům AIG vlastnícím kmenové akcie byl ve 3. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 709 mil. USD (nebo 0,81 USD na „zředěnou“ akcii). Ve stejném období předchozího roku byl na úrovni 505 mil. USD (nebo 0,56 USD na „zředěnou akcii),
 • v neživotním pojištění dosáhly ve 3. čtvrtletí 2020 čisté katastrofické škody před zdaněním výše 790 mil. USD,
 • kombinovaná kvóta[2] v neživotním pojištění skončila ve 3. čtvrtletí 2020 na úrovni 107,2 %, zatímco před rokem to bylo 103,7 %,
 • v životním a penzijním pojištění vzrostl ve 3. čtvrtletí 2020 upravený zisk před zdaněním (APTI - Adjusted Pre-tax Income) ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 51 % na 975 mil. USD. Na tomto výsledku se podílely silné výnosy z akciového trhu, příznivé krátkodobé dopady z nižších úrokových sazeb a těsnějších rozpětí a nižší provozní výdaje. Negativně se ale projevily např. dopady z úmrtnosti způsobené COVID-19. Upravený ukazatel ROCE (Return on Common Equity - rentabilita kmenového kapitálu či zisk ke kmenovému kapitálu) pro životní a penzijní pojištění skončil ke konci září 2020 na úrovni 14,5 %,
 • celkový konsolidovaný čistý výnos z investic ve 3. čtvrtletí 2020 činil 3,8 mld. USD, kdežto před rokem to bylo „jen“ 3,4 mld. USD,
 • dne 26. října 2020 skupina AIG oznámila svůj záměr oddělit životní a penzijní pojištění od AIG.

Mohlo by vás zajímat: Anketa Pojišťovna roku 2019–2020: Jubilejní ročník ovládla Allianz


K těmto hlavních výsledkům je účelné dodat, že pokud jde o oddělení či vyčlenění životního a penzijního pojištění, tak AIG v daném tiskovém prohlášení uvádí, že by měly být vytvořeny dvě nezávislé společnosti – lídři na trhu – za účelem uvolnit významné hodnoty akcionářům a jiným zainteresovaným osobám. Pokud jde o hodnocení výsledků, vyzdvihuje se především pokračující zlepšování výkonu v neživotním pojištění, solidní zisk v životním pojištění a robustní bilance a finanční flexibilita.

Brian Duperreault, prezident a výkonný ředitel AIG, v souvislosti s prezentací výsledků skupiny docílených ve 3. čtvrtletí 2020 mimo jiné zmínil, že výsledky jsou solidní a že skupina absolvovala důležitou etapu cesty k tomu, aby se stala společností se špičkovým výkonem. Zdůraznil, že v neživotním pojištění se kombinovaná kvóta za posledních 12 měsíců (např. od září 2019 do září 2020) zlepšuje již devět čtvrtletí po sobě a že vysoká frekvence přírodních katastrof a dopady z titulu COVID-19 měly jen limitovaný vliv na finanční výsledky.


Mohlo by vás zajímat: Klienti chtějí jednoduchost a dávají přednost individuálnímu oslovení


AXA

 • výnosy v neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) se ve 3. čtvrtletí 2020 zvýšily ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 2 %,
 • výnosy v soukromém zdravotním pojištění vzrostly ve srovnání se 3. čtvrtletím 2019 o 4 %,
 • čistý příliv finančních prostředků do segmentu životního pojištění (a spoření) byl ve 3. čtvrtletí 2020 vyšší než ve 3. čtvrtletí 2019 o 0,9 mld. EUR,
 • solventnostní poměr zůstal ve 3. čtvrtletí 2020 stabilní a byl vykázán na úrovni 180 %,
 • škody z titulu COVID-10 jsou pro rok 2020 odhadovány podle interních kalkulací zisku skupiny ve výši 1,5 mld. USD.

Thomas Buberl, výkonný ředitel skupiny AXA, v souvislosti s výše uvedenými výsledky podtrhl tu skutečnost, že strategické směřování skupiny v posledních letech, kdy byla upřednostňována technická rizika před finančními riziky, ji vybavilo dobře pro budoucnost. Potvrdilo se to silným výkonem i v kontextu COVID-19, který se projevil v celkovém růstu výnosů o 3 %. Buberl poděkoval za intenzivní činnost všem zaměstnancům skupiny i distribučním partnerům a za loajalitu a důvěru 108 mil. klientům skupiny AXA. Pokud jde o mezinárodní angažovanost skupiny, tak Buberl zmínil, že se nadále zjednodušuje teritoriální struktura podnikání. V říjnu 2020 AXA dokončila prodeje svých podnikatelských subjektů ve střední Evropě a ve Spojeném království (společnost Architas). K obdobným aktivitám se chystá též v Indii.


[1] „Diluted“ share se obvykle překládá jako „zředěná akcie“. Zředěnými akciemi se rozumí celkové kmenové akcie společnosti.  Jsou tudíž zahrnuty nejen v dané chvíli vydané akcie nebo nesplacené akcie, ale i akcie, jež by mohly být požadovány prostřednictvím konverze převoditelných přednostních akcií, nebo prostřednictvím provedení akciových opcí…
[2] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: AIG AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články