Klienti chtějí jednoduchost a dávají přednost individuálnímu oslovení


			Klienti chtějí jednoduchost a dávají přednost individuálnímu oslovení
8.12.2020 Zahraničí, Produkty

„Keep it Simple“ – zásada jednoduchosti se ukazuje při koupi pojištění jako podstatné kritérium pro rozhodování. Podle aktuální studie poradenské společnosti Deloitte totiž 29 % oslovených chce takové pojistné smlouvy, jež kryjí základní rizika, jsou srozumitelné, dají se snadno porovnat, nejsou komplikované při pořízení a nabízí férovou cenu.

Podobné principy jsou platné i pro proces vyřízení škody. Dotázaní podle ankety kladou důraz rovněž na to, jaké škody jsou likvidní, a také na jistotu, že nároky vzniklé ze škody budou plynule a rychle uspokojeny. V tomto ohledu jsou tedy atraktivnější parametrická pojištění domů a domácností, protože už předem stanoví konkrétní částky krytí, popřípadě pojistného plnění v případě určitých událostí.


Mohlo by vás zajímat: Jak se ženy chovají v dopravě?


Celosvětově jsou parametrická pojištění zajímavá pro bezmála 60 % respondentů. Například v Německu si umí 53 % účastníků studie představit, že už při sjednání smlouvy budou stanoveny částky nároku na odškodnění a také situace, v nichž se nároky aktivují. „Pro pojišťovny to znamená zesílený důraz na jednoduchost, na potřebu uplatňovat při koncepci a odbytu produktů zákaznický přístup tak, aby byly schopné vyhovět očekáváním klientů v co největší míře. Proto ve fázi uzavírání smlouvy musí věnovat pozornost přátelské formě pro uživatele a srozumitelným formulacím. To samé platí pro cenotvorbu, u níž hraje zase rozhodující roli možnost porovnání,“ shrnul hlavní závěry Kurt Mitzner, šéf divize finančních služeb Deloitte Německo.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička: Jaký je vývoj povinného ručení v roce 2020?


Ovšem mnoho klientů je citlivých s ohledem na ochranu jejich dat. Zejména pro Němce je to velké téma: jen 34 % respondentů by bylo ochotno sdělit pojistiteli osobní data, aby získalo slevu na pojistném. Tím se západní sousedé dostali do čela žebříčku státu s nejrestriktivnějším přístupem. Naopak nejmenší problémy mají firmy s obstaráním údajů o spotřebitelích v Číně: podle průzkumu by 57 % oslovených vydalo specifická nebo jinak osobně laděná data pojistiteli výměnou za příznivější podmínky.

Osobní oslovení se počítá

Podle jiného výzkumu agentury Sirius Campus je osobní (personifikované) oslovení stále podstatnějším kritériem pro to, aby nabídka přitáhla pozornost a vyhlídka na úspěch sjednání smlouvy vzrostla. Asi 17 % klientů zažívá při konkrétních událostech v životě, jako je koupě nového vozu, přestěhování nebo odchod do penze, oslovení ze strany společnosti. Pokud se témata hodí k aktuální situaci klienta, roste kvóta uzavření smlouvy po odpovídající nabídce na 45 %. Také nabídky informačních akcí, například k využívání energie, zabezpečení domu nebo profesní poradenství, mohou být velmi úspěšné, ale jsou spíše ojedinělé: zažilo je jen 7 % respondentů.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


Od roku 2015 ale akceptace osobních dopisů zprostředkovatelů klesla o 11 % na 22 %, což je podstatný propad. Naopak větší oblibě v porovnání s rokem 2015 se nyní těší e-mailové zprávy (14 %), informace zanechané pro klienta na zákaznickém portálu (6 %) nebo SMS zprávy na mobil (4 %). Preference určitých médií a reklamních sdělení zasílaných od vlastní pojišťovny je do velké míry nezávislá na věku. „Jednotlivé typy osob rozhodujících o koupi se identifikují na základě svého interakčního vzorce s pojišťovnami snadno a jistě. Proto je dají typově specifická oslovení a formy nabídky úspěšněji sestavit než běžné masové mailingy,“ upozornil Oliver Gaedeke, zakladatel a jednatel agentury Sirius Campus.

Ale jen 25 % pojistníků je v průběhu dvou let osloveno přímo svým pojišťovacím zprostředkovatelem nebo bankovním poradcem ohledně pojistných potřeb. Dalších 16 % přijme telefonát z centrály pojišťovny a 14 % má kontakt se zaměstnancem pojišťovací pobočky. Nejčastěji obdrží klienti pojišťoven dopis (39 % během 2 let), v němž se píše o obnově nebo doplňkové nabídce. Informace prostřednictvím e-mailu se za poslední 2 roky dostaly se 17 % na třetí příčku. Jiné digitální kontakty, jako je zpráva na klientském portálu, SMS nebo přes sociální média, popřípadě tradiční klientský časopis, už nemají prakticky zásadní dopad (pod 10 %).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články