3Q 2020: Talanx hlásí předepsané pojistné +5,2 %. Hannover Re +12,3 %


			3Q 2020: Talanx hlásí předepsané pojistné +5,2 %. Hannover Re +12,3 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2020 a/nebo za 1.–3. čtvrtletí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ německých skupin Talanx a Hannover Re.

Talanx

 • hrubé předepsané pojistné se v 1. čtvrtletí 2020 zvýšilo oproti stejnému období roku 2019 o 5,2 % na 31,9 mld. EUR,
 • škody z titulu COVID-19 dosáhly ve sledovaném období cca 1 mld. EUR,
 • provozní zisk byl vykázán ve výši 1,3 mld. EUR a byl ve srovnání s 1.–3. čtvrtletím 2019 nižší o 30,7 %,
 • čistý zisk skupiny dosáhl v 1.–3. čtvrtletí 2020 výše 520 mil. EUR, což je o 30 % méně než ve stejném období roku 2019. Bez koronavirových škod by ale zůstal na úrovni 1. – 3. čtvrtletí 2019,
 • kombinovaná kvóta[1] v 1.–3. čtvrtletí 2020 činila 100,7 % a zhoršila se oproti 1.–3. čtvrtletí 2019 o 2,2 procentního bodu,
 • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II činil 187 % na konci 3. čtvrtletí 2020 a pohyboval se tak v horní části stanoveného cílového rozpětí,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) se v 1.–3. čtvrtletí 2020 snížil ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 3,6 procentního bodu na 6,8 %,
 • skupina předpokládá, že její čistý zisk by mohl v roce 2020 převýšit 600 mil. EUR.

Torsten Leue, předseda představenstva Talanx AG, k výsledkům dosaženým v 1. – 3. čtvrtletí 2020 uvedl, že pandemie COVID-19 zůstává výzvou. V tomto ohledu je prý potěšitelné, že skupina docílila ziskový růst a je v robustním stavu. Leue zdůraznil, že čistý zisk skupiny byl ovlivněn nejen pandemií, ale též hurikánovou sezónou. Získaný přehled o výdajích spojených s pandemií umožnil vytýčit spolehlivý odhad zisku pro celý rok 2020 a 2021. Např. v roce 2021 by se mohl pohybovat v rozmezí od 800 do 900 mil. EUR.


Mohlo by vás zajímat: Boj pandemie COVID-19 vs. letecká doprava má prozatím jasného vítěze


Hannover Re

 • hrubé předepsané pojistné se v 1.–3. čtvrtletí 2020 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 12,3 % (po očištění o kurzové změny),
 • vlastní kapitál vzrostl ve sledovaném období o 2,8 % na 10,8 mld. EUR,
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) dosáhl v 1.–3. čtvrtletí 2020 výše 8,3 %,
 • ve 3. čtvrtletí 2020 byly vytvářeny v souladu s očekáváním dodatečné rezervy z titulu COVID-19,
 • čistý zisk skupiny byl v 1.–3. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 667,8 mil. EUR, což je méně než ve stejném období roku 2019. Tento pokles ovlivnily koronavirové škody,
 • skupina předpokládá, že v roce 2020 bude docílen čistý zisk převyšující 800 mil. EUR,
 • výhled na rok 2021 je ještě příznivější. Čistý zisk by se mohl pohybovat v rozmezí 1,15 – 1,25 mld. EUR.

Jean-Jacques Henchoz, výkonný ředitel Hannover Re, v souvislosti s výsledky za 1. – 3. čtvrtletí 2020 zmínil, že vývoj za uplynulá čtvrtletí tohoto roku již umožňuje sestavit lepší odhady dalšího vývoje. Skupina tak byla schopna zpřesnit výši zisku pro rok 2020 a vymezit prognózu pro rok 2021. Henchoz ovšem poznamenal, že výhled pro rok 2021 je závislý na dalším vývoji pandemie. Pohyb sazeb v zajištění je ovšem důvodem pro optimismus.


[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články