3Q 2020: Munich Re má solidní zisk. Swiss Re se ztrátou


			3Q 2020: Munich Re má solidní zisk. Swiss Re se ztrátou

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2020. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ německé skupiny Munich Re a švýcarské skupiny Swiss Re.

Munich Re

 • zisk dosáhl v 1. - 3. čtvrtletí 2020 cca 1 mld. EUR, a to přes škody spojené s COVID-19 ve výši 2,3 mld. EUR. Zajištění přispělo k tomuto výsledku 699 mil. EUR,
 • ve 3. čtvrtletí 2020 byl vykázán zisk ve výši 199 mil. EUR (z toho v zajištění 63 mil. EUR) a škody vyvolané COVID-19 činily cca 800 mil. EUR.
 • provozní zisk poklesl ve 3. čtvrtletí 2020 na 353 mil. EUR; ve stejném období roku 2019 byl totiž vytvořen ve výši 844 mil. EUR,
 • hrubé předepsané pojistné se ve 3. čtvrtletí 2020 zvýšilo ve srovnání se 3. čtvrtletím 2019 o 3 % na 14 140 mil. EUR; stejný ukazatel se v 1. - 3. čtvrtletí 2020 dostal na hodnotu 41 261 mil. EUR, což znamená oproti stejnému období roku 2019 nárůst o 6 %;
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II činil 211 % k 30. 6. 2020 a na konci 3. čtvrtletí 2020 byl vyšší (216 %),
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl ve 3. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 3,6 %, což je výrazně méně než ve 2. čtvrtletí 2020, kdy docílil výše 10,4 %.

Christoph Jurecka, finanční ředitel skupiny Munich Re, k těmto výsledkům uvedl, že v zajištění je 3. čtvrtletí často charakterizováno nadprůměrnými škodami a v roce 2020 tomu nebylo jinak. Výsledek/zisk ovlivnily velké škody způsobené člověkem, přírodní katastrofy v USA a pokračující vysoké škody z titulu COVID-19. Jurecka dále ocenil výkon pojišťovny ERGO a zdůraznil, že vzhledem k dynamickému růstu a nedávnému podstatnému navýšení cen pro zajistné krytí se skupina Munich Re dívá do budoucna s jistotou.


Mohlo by vás zajímat: Brexit znovu na scéně! Blíží se konec přechodného období


Swiss Re

 • v 1. – 3. čtvrtletí 2020 vykázala skupina čistou ztrátu ve výši 691 mil. USD, přičemž čistý zisk ve 3. čtvrtletí 2019 činil 444 mil. USD,
 • bez škod z titulu COVID-19 a bez rezerv ve výši 3 mld. USD (před zdaněním) dosáhl čistý zisk v 1. – 3. čtvrtletí 2020 výše 1,6 mld. USD,
 • skupina si udržuje silnou kapitálovou pozici a solventnostní poměr podle švýcarského právního režimu (Swiss Solvency Test) byl k 1. 7. 2020 na úrovni 223 %,
 • ukazatel ROI (Return on Investment – rentabilita/návratnost kapitálu) činil solidních 3,4 %, jelikož skupina úspěšně zvládá globální tržní volatilitu,
 • v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) dosáhla čistá ztráta v 1. – 3. čtvrtletí 2020 výše 201 mil. USD. Bez dopadů COVID-19 by čistý zisk činil cca 1 mld. USD a ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) 15,5 %,
 • v životním zajištění včetně soukromého zdravotního zajištění se čistý zisk v 1. – 3. čtvrtletí 2020 dostal na hodnotu 72 mil. USD. Bez dopadů COVID-19 by byl čistý zisk na úrovni 620 mil. USD a ukazatel ROE ve výši 9,7 %.

Výkonný ředitel skupiny Swiss Re Christian Mumenthaler k těmto výsledkům uvedl, že od počátku pandemie byl důkladně sledován a vyhodnocován její možný dopad na skupinu. V 1. pololetí tohoto roku byly proto vytvořeny významné rezervy. Podle jeho názoru je od té doby přístup skupiny k tvorbě rezerv odpovídající a odráží pokračující nejistoty ohledně dopadů pandemie. Mumenthaler v zásadě označil výsledky jako pozitivní. Na základě toho může skupina s jistotu realizovat své priority ve zlepšujících se tržních podmínkách.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články