Zklamání Insurance Europe: Přístup EIOPA k přezkumu S II nevede ke zlepšení  


			Zklamání Insurance Europe: Přístup EIOPA k přezkumu S II nevede ke zlepšení  

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení, které se týká přezkumu Solventnosti II (SII) a konkrétně stanoviska orgánu dohledu EIOPA vypracovaného pro Evropskou komisi.    

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.