IE k významu obchodní politiky EU pro pojistitele


			IE k významu obchodní politiky EU pro pojistitele

Federace Insurance Europe (IE) informovala o své odpovědi Evropské komisi v rámci konzultace k přezkumu obchodní politiky EU.

V úvodu IE konstatuje, že evropští pojistitelé a zajistitelé hrají klíčovou ekonomickou roli tím, že poskytují pojistnou ochranu občanům i podnikatelům a realizují investice, a to v takovém rozsahu, že jsou největšími institucionálními investory v Evropě. Ve správě mají totiž aktiva ve výši přesahující 10 bilionů EUR. Prosazují se rovněž úspěšně v globálním měřítku. Zhruba jedna třetina všech mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin má své sídlo v EU.

K udržení tohoto významného postavení ovšem evropští pojistitelé a zajistitelé potřebují vhodná pravidla, aby byli schopni si udržet globální konkurenceschopnost. Adekvátní obchodní podmínky by jim měly umožňovat přístup na mezinárodní trhy.


Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s doporučuje tvorbu jednodušších pojistných produktů


Vzhledem k výše uvedenému by Evropská komise měla:

  • považovat globální konkurenceschopnost za zásadní cíl při tvorbě politik EU,
  • zajistit, že globální standardy nebudou vytvářet konkurenční nevýhody pro evropské společnosti,
  • navázat dialog s jurisdikcemi třetích zemí, aby zabezpečila přístup na trh, odstranění tržních bariér pro evropské hráče a náležité uznání síly regulatorního systému EU,
  • podporovat mezinárodní koordinaci směrem k udržitelnosti.

V tomto prohlášení je zakomponován odkaz[1] na plné znění stanoviska IE, v němž jsou mimo jiné uvedeny nejen hlavní tržní překážky, s nimiž se ve světě evropští pojistitelé setkávají, ale i země, kde jsou pociťovány největší protekcionistické problémy. Mezi tyto země patří Argentina, Brazílie, Čínská lidová republika, Kanada, Indonésie a Indie.


Mohlo by vás zajímat: Němečtí klienti zkrachovalé cestovky Thomas Cook nejsou spokojeni


Tržními bariérami jsou ale citelně poškozováni i evropští zajistitelé. Z příslušných zkoumání vyplynulo, že existuje 46 teritorií, včetně regionálních seskupení, jež buď již implementovala nebo hodlají implementovat překážky vůči transferu rizik prostřednictvím globálních zajistných trhů. EI zdůrazňuje, že tyto překážky lze nalézt na všech kontinentech. Jeví se tudíž, že apel IE na Evropskou komisi není deklaratorního charakteru, ale má obrovský praktický význam, nemluvě o tom, že dané bariéry mají vyčíslitelné ekonomické dopady.


[1] Response to EC consultation on EU trade policy review (insuranceeurope.eu)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články