3Q 2020: Zurich má silnou kapitálovou pozici. Berkshire Hathaway roste zisk


			3Q 2020: Zurich má silnou kapitálovou pozici. Berkshire Hathaway roste zisk

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2020 a/nebo za 1. – 3. čtvrtletí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ švýcarské skupiny Zurich a americké investiční a pojišťovací/zajišťovací skupiny Berkshire Hathaway.

Zurich

  • hrubé předepsané pojistné neživotního pojištění se v  1. – 3. čtvrtletí 2020 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 3 % na 27 258 mil. USD s tím, se projevil silný růst u podnikatelských pojištění a další zlepšení v sazbách,
  • v životním pojištění nastal ve 3. čtvrtletí 2020 u nové produkce obrat směrem vzhůru. Odpovídající pojistné podle ukazatele APE (Annual Premium Equivalent = pravidelné běžně placené pojistné + 10 % z jednorázového pojistného) vzrostlo oproti 3. čtvrtletí 2019 o 7 %. To ovšem nestačilo nahradit předchozí propad v 1. pololetí 2020,
  • kapitálová pozice společnosti Zurich zůstává silná. Podle „Ekonomického kapitálového modelu Zurich“ (Z-ECM) byla odhadována k 30. 9. 2020 na úrovni 110 %; solventnostní poměr podle švýcarských právních předpisů dosáhl k 30. 9. 2020 výše 193 %,
  • škody v neživotním pojištění spojené s COVID-19 – po očištění snížené škodní frekvence – se k 30. 9. 2020 odhadovaly beze změny přibližně na 450 mil. USD,
  • prioritou pro skupinu Zurich zůstává i v době zdravotních a ekonomických výzev podpora klientů a blaho zaměstnanců a realizace strategie zaměřené na zákazníky.

K výše uvedeným výsledkům se vyjádřil George Quinn, finanční ředitel skupiny Zurich. Uvedl, že v průběhu 3. čtvrtletí 2020 skupina úspěšně zvládala bezprecedentní výzvy z titulu COVID-19, ale čelila i globální recesi a dopadům rekordního počtu hurikánů v USA. Quinn dále vyjádřil spokojenost se zlepšením sazeb podnikatelského pojištění a výsledky upisování v tomto segmentu. Ocenil rovněž nárůst nové produkce v životním pojištění ve 3. čtvrtletí 2020.


Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s doporučuje tvorbu jednodušších pojistných produktů


Berkshire Hathaway

  • čistý zisk přiřaditelný akcionářům Berkshire Hathaway dosáhl v 1. – 3. čtvrtletí 2020 výše 6 686 mil. USD. Ve stejném období roku 2019 činil 52 258 mil. USD. Z porovnání těchto hodnot plyne, že pandemická krize, resp. recese, měla na podnikání Berkshire Hathaway zásadní vliv. Obrat ale nastal už ve 3. čtvrtletí 2020, kdy se hodnota sledovaného ukazatele dostala na 30 137 mil. USD. Pro srovnání ve 3. čtvrtletí 2019 představoval čistý zisk přiřaditelný akcionářům Berkshire Hathaway 16 524 mil. USD.

V případě této investiční a pojišťovací společnosti je nutno brát v úvahu, že pojištění tvoří jen část jejích výnosů,

  • na čistý zisk v případě Berkshire Hathaway mají značný vliv zvláště zisky/ztráty z investic a pak z derivátových obchodů. Například v 1. – 3. čtvrtletí 2019 představovaly zisky z investic 31 745 mil. USD, avšak v 1. – 3. čtvrtletí 2020 byly vykázány jen ve výši 1 271 mil. USD. To ukazuje na dopady pandemie na americké hospodářství a vývoj akcií v 1. pololetí 2020. Totiž již ve 3. čtvrtletí 2020 docílila skupina zisk z investic ve výši 24 771 mil. USD,
  • provozní zisk skupiny se dostal v 1. – 3. čtvrtletí 2020 na hodnotu 16 901 mil. USD. Pro srovnání je třeba doplnit, že v 1. – 3. čtvrtletí 2019 byl o cca 2,8 mld. USD vyšší. Ve 3. čtvrtletí 2020 činil provozní zisk 5 478 mil. USD a ve stejném čtvrtletí 2019 pak 8 072 mil. USD.

Skupina Berkshire Hathaway zveřejnila opravdu toliko základní údaje. K výsledkům v segmentu pojištění se lze dostat tentokrát jedině přes jeho podíl na tvorbě provozního zisku.   

Skladba provozního zisku skupiny Berkshire Hathaway (v mil. USD)

Z tohoto přehledu plyne, že ve 3. čtvrtletí 2020 nepřinesla klasická pojišťovací činnost do provozního zisku žádnou hodnotu. Naopak byla vykázána ztráta z upisování. Na druhé straně zisky z investic v oblasti pojištění byly významné, neboť se podílely zhruba 1/5 na celkovém provozním výsledku ve 3. čtvrtletí 2020.   

Na závěr je vhodné připomenout, že investiční portfolio této skupiny má odhadovanou hodnotu 229 mld. USD a skládá se ze 49 podniků/společností. Je koncentrováno do pěti holdingových společností, které se na celkovém portfoliu podílejí 78 %. Mezi ně patří: Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express a Kraft Heinz. Mimo to Berkshire Hathaway plně vlastní velké železnice, podniky v energetickém sektoru, rozvody (plyn, voda) atd. Ve 3. čtvrtletí 2020 skupina dosti investovala např. do farmaceutických podniků, a to včetně společností Merck (MRK) a Pfizer (PFE), což naznačuje, že Berkshire Hathaway počítá s růstem jejich akcií. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články