3Q 2020: UnitedHealth vzrostlo pojistné o 7,4 %. Kaiser má provozní zisk +15,1 %


			3Q 2020: UnitedHealth vzrostlo pojistné o 7,4 %. Kaiser má provozní zisk +15,1 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2020 a/nebo 1. – 3. čtvrtletí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ amerických soukromých zdravotních pojišťoven UnitedHealth Group a Kaiser Foundation Health Plan. Důvodem zveřejnění jejich výsledků je, že v poslední době byly zařazeny na čelo některých žebříčků největších světových pojišťoven a že renomovaný Swiss Re Institute zahrnul pojistné amerických soukromých zdravotních pojišťoven poprvé do globálního pojistného ve své nedávno zveřejněné studii o vývoji globálního pojišťovnictví za rok 2019, a to za účelem sladění statistik ve světovém měřítku.

Pozici amerických soukromých zdravotních pojišťoven na globálním pojistném trhu ukazuje pro představu níže uvedená tabulka.

Největší světové pojišťovny v roce 2018 – předepsané pojistné netto

Z tohoto přehledu vyplývá, že UnitedHealth Group zaujala v roce 2018 první místo a Kaiser Foundation Health Plan páté místo ve světě. Rozdíl mezi pojistným první a druhé pojišťovny v tomto žebříčku je přitom řádový.

UnitedHealth Group

 • výnosy dosáhly ve 3. čtvrtletí 2020 výše 65,1 mld. USD a zvýšily se oproti stejnému období roku 2019 o 8 %,
 • čistý zisk na akcii činil 3,30 USD a upravený zisk na akcii pak 3,51 USD,
 • do těchto výsledků se podle vyjádření skupiny promítají dopady spojené s pandemií COVID-19 a rozsáhlé asistenční akce ve prospěch klientů, poskytovatelů péče a komunit,
 • základní podnikatelský výkon skupiny zůstává silný.

Tyto výsledky či teze prezentovala skupina jako hlavní. Je možné a účelné je na základě příslušného tiskového sdělení doplnit:

 • provozní zisk byl ve 3. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 4,7 mld. USD, kdežto ve 3. čtvrtletí 2019 byl vyšší, a to na úrovni 5 mld. USD. Skupina tento pokles příslušného zisku vysvětluje rozsáhlou asistencí, ale také přímou péčí z titulu COVID-19 a náklady na testování. Na druhé straně ale připouští, že celková poptávka po péči byla ve 3. čtvrtletí 2020 nižší,
 • provozní nákladový poměr byl ve 3. čtvrtletí 2020 na úrovni 15,6 % a oproti stejnému období roku 2019 byl vyšší o 0,8procentního bodu,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil ve 3. čtvrtletí 2020 na vysoké úrovni 28,9 %, což odráží silný provozní výsledek a dočasný vliv odkladů péče v předchozím období tohoto roku,
 • pojistné ve 3. čtvrtletí 2020 představovalo 50,9 mld. USD a ve 3. čtvrtletí 2019 pak 47,4 mld. USD. Byl tak docílen nárůst o 7,4 %.

David S. Wichmann, výkonný ředitel skupiny UnitedHealth, k příslušným finančním výsledkům mimo jiné doplnil, že skupina pokračovala ve 3. čtvrtletí 2020 v poskytování inovativních a moderních řešení a reagovala na potřeby osob i komunit postižených pandemií COVID-19. Wichmann konstatoval, že cítí povzbuzení, když vidí, že ti, kterým jsou poskytovány služby, reagují na nabízené motivace a vyhledávají bezpečnou péči v rámci dalšího zotavování zdravotního systému.


Mohlo by vás zajímat: Boj pandemie COVID-19 vs. letecká doprava má prozatím jasného vítěze


Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals

 • provozní výnosy v 1. – 3. čtvrtletí 2020 činily 66,6 mld. USD a byly vyšší než ve stejném období roku 2019 o 4,6 %. V samotném 3. čtvrtletí 2020 představovala hodnota tohoto ukazatele 22 mld. USD (+ 5,3 %),
 • provozní výdaje byly v 1. – 3. čtvrtletí 2020 vykázány ve výši 62,9 mld. USD a vzrostly ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 4,1 %. Ve 3. čtvrtletí 2020 skončily na úrovni 21,5 mld. USD (+ 5,9 %),
 • v 1. – 3. čtvrtletí 2020 byl docílen provozní zisk ve výši 3,8 mld. USD a v 1. – 3. čtvrtletí 2019 ve výši 3,3 mld. USD (+ 15,1 %). Ve 3. čtvrtletí 2020 se dostal tento ukazatel na hodnotu 456 mil. USD, přičemž ve stejném období roku 2019 byl na úrovni 615 mil. EUR,
 • v 1. – 3. čtvrtletí 2020 byl vyprodukován čistý zisk ve výši 5,4 mld. USD, ale ve stejném období roku 2019 činil 6,4 mld. USD (- 15,7 %). Ve 3. čtvrtletí 2020 dosáhl čistý zisk výše 2 mld. USD a zvýšil se oproti 3. čtvrtletí 2019 o 0,8 mld. USD.

Kathy Lancaster, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka Kaiser, k výše uvedeným výsledkům uvedla, že ačkoli pandemie má nadále dopad na Kaiser, tak v průběhu 3. čtvrtletí 2020 se podařilo obnovit bezpečnou osobní preventivní a elektivní péči, začalo se řešit nahromadění procedur odložených kvůli COVID-19 a pokračovalo využívání a růst virtuální péče (telefonem, nebo online) za účelem bezpečí a pohodlí klientů.    

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články