3Q 2020: PZU vykazuje značný pokles zisku


			3Q 2020: PZU vykazuje značný pokles zisku

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2020 a/nebo za 1. – 3. čtvrtletí 2020. V tomto článku prezentován „výkon“ největší polské skupiny PZU.

Hlavní konsolidované finanční výsledky skupiny PZU

  • hrubé předepsané pojistné v 1. – 3. čtvrtletí 2020 činilo 3 893 mil. EUR a v 1. – 3. čtvrtletí 2019 to bylo 4 062 mil. EUR, takže došlo k poklesu o cca 4,2 %,
  • čisté zasloužené pojistné bylo v 1. – 3. čtvrtletí 2020 vykázáno ve výši 3 898 mil. EUR a ve stejném období roku 2019 ve výši 3 998 mil. EUR. Srovnání ukazuje i v tomto případě pokles daného ukazatele ve sledovaném období roku 2020 o cca 2,5 %,
  • čistý investiční výsledek v 1. – 3. čtvrtletí 2020 dosáhl výše 1 412 mil. EUR a byl o 27,3 % nižší než ve stejném období předcházejícího roku,
  • čisté vyplacené pojistné plnění v 1. – 3. čtvrtletí 2020 představovalo 2 556 mil. EUR a bylo nižší než v 1. – 3. čtvrtletí 2019 o 7,7 %, což lze hodnotit jako solidní vývoj,
  • zisk před zdaněním docílil v 1. – 3. čtvrtletí 2020 výše 602 mil. EUR a byl nižší než ve stejném období roku 2019 o 48,7 %,
  • aktiva skončila na konci 3. čtvrtletí 2020 na úrovni 82 503 mil. EUR a byla vyšší než na konci 3. čtvrtletí 2019 o 2,3 %,
  • celkový vlastní kapitál v 1. – 3. čtvrtletí 2020 činil 9 313 mil. EUR a byl vyšší než ve stejném období předchozího roku o 0,9 %,
  • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) přiřaditelný mateřské společnosti (PZU) dosáhl v 1. – 3. čtvrtletí 2020 výše 9,3 %, což je o 11,5 procentních bodů méně než ve stejném období roku 2019.

Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s doporučuje tvorbu jednodušších pojistných produktů


Konsolidovaná účetní závěrka skupiny PZU je velmi podrobná a celkově má 135 stran. V tomto dokumentu však není obsaženo hodnocení výsledků ze strany některého z představitelů společnosti. Z mnoha prezentovaných údajů a informací je účelné ale zmínit alespoň docílený rating. Ratingová agentura S&P potvrdila PZU dne 6. dubna 2020 rating A- s výhledem, který se změnil z pozitivního na stabilní. Výhled byl změněn z důvodu zhoršení finančních a podnikatelských podmínek v Polsku z titulu pandemie COVID-19.

Zdroj: PZU

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

generic viagra

viagra,  16. 1. 2021

The shape of the packaging.Buy now in our MED PORTAL and save YOUR MONEY.
<a href="https://rxbestyou.com/#">generic viagra</a>
Viagra must not be used where sexual activity is inadvisable e.A parent pig that is 2 years or older will give you a more accurate expectation of size on any piglet.
<a href="https://rxbestyou.com/#">buy viagra</a>
As always, the answer must come from your doctor, who can assess patient-specific factors and help determine which is right for you.It is impossible to determine whether generic Viagra was the cause of vision loss.
<a href="https://rxbestyou.com/#">viagra generic</a>
Some side effects can be serious.Cialis in healthy individuals does not cause a significant change in systolic and diastolic pressure compared to placebo in a lying position with an average maximum reduction of 1.6 0.8 mmHg.

Související články