EIOPA nesmí oslabit schopnost pojišťoven využívat zajištění


			EIOPA nesmí oslabit schopnost pojišťoven využívat zajištění

Insurance Europe (IE) informovala o své odpovědi orgánu dohledu EIOPA v rámci konzultace k návrhu dohledového stanoviska EIOPA o využívání technik ke zmírňování zajišťovacího rizika.

I když EIOPA podle IE uznala, že zajištění je efektivní způsob zmírňování rizik, která pojistitel nemůže nést sám, tak evropští pojistitelé se obávají, že návrh dohledového stanoviska by mohl omezit platné využívání technik ke zmírňování zajišťovacího rizika. EIOPA navíc podle IE neposkytla žádné důkazy, jež by ospravedlňovaly dodatečné regulatorní zatížení ve vztahu k využívání technik ke zmírňování zajišťovacího rizika. Neodůvodněné zvýšení regulatorní zátěže by mohlo pojistitelům bránit v přístupu k zajištění, čímž by vzrostla rizikovost a cena pojištění. To však určitě není v zájmu pojistníků.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Když ideologie ovládá trh…


Je třeba vzít podle IE v úvahu, že již existuje dostatečná ochrana v rámci režimu Solventnost II, která zajišťuje, že úroveň kapitálu zůstává přiměřená rizikovému profilu pojistitele a konvergence v dohledu může již být dosažena. Zajištění, jímž se dociluje přenosu rizika, by mělo být plně připuštěno v režimu Solventnost II, a to na základě stávajících požadavků, a nikoli na základě dodatečných pravidel EIOPA, jež omezují využití určitých zajišťovacích smluv, které jsou ovšem potřebné.

V prohlášení lze nalézt odkaz na celý text odpovědi IE k návrhu dohledového stanoviska EIOPA o využívání technik ke zmírňování zajišťovacího rizika.[1]  Zájemcům o tuto problematiku lze doporučit její prostudování např. vzhledem k detailní odborné argumentaci IE k dostatečnosti stávajícího režimu Solventnost II, standardního vzorce či obecně kapitálových požadavků.


Mohlo by vás zajímat: Je promlčení fér?


Závěrem je vhodné podtrhnout, že sdílení rizika je v pojišťování podstatným prvkem. Vytváří výhodný diversifikační efekt, bez něhož by pravděpodobně nebylo možné uzavřít většinu pojistných smluv. Zajištění je sdílení rizika ve větším měřítku, nad rámec možností pojistitele.


[1] Response to EIOPA consultation on use of reinsurance RMT.pdf (insuranceeurope.eu)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články