G20 a globální finanční odolnost


			G20 a globální finanční odolnost
13.1.2021 Spektrum, Zahraničí

V listopadu 2020 se konal další summit lídrů skupiny G20, tentokrát za předsednictví Saudské Arábie. Byl jako každý rok pečlivě a po měsíce připravován. Proběhl však tentokrát vzhledem ke koronavirové pandemii virtuálně. Z poměrné obsáhlé deklarace lídrů je účelné prezentovat některé závěry, jež se týkají finančních služeb a globálního finančního systému

Mezinárodní finanční architektura

V deklaraci se opakuje závazek zajistit silnou globální finanční bezpečnostní síť s tím, že v jejím čele bude silný IMF (Mezinárodní měnový fond), založený na kvótách a adekvátně vybavený zdroji. Lídři se zavázali znovu přezkoumat do 15. prosince 2023 adekvátnost kvót a pokračovat v reformě správy a řízení IMF v rámci 16. generálního přezkumu kvót, a to včetně nového vzorce pro stanovení kvót jako základu. Lídři členů G20 vyzvali IMF, aby dále pokračoval v hledání dodatečných nástrojů, které by mohly posloužit k uspokojení potřeb členů, kteří čelí současné krizi, přičemž by měly být využity zkušenosti z poslední finanční a ekonomické krize.

Skupina G20 se také jasně vyslovila, že podporuje zesílenou asistenci IMF malým rozvojovým zemím, aby mohly řešit nastalé výzvy. IMF by měl připravit analýzu budoucích externích finančních potřeb rozvojových zemí s nízkým příjmem a navrhnout udržitelné finanční opce. K tomu by měla přispět i Světová banka tím, že uplatní novým způsobem nástroje, které by mobilizovaly příliv soukromého financování do těchto zemí. Naprosto zásadní je ta teze deklarace, že členové G20 posílí dlouhodobou finanční odolnost a podpoří růst, a to včetně rozvinutí udržitelných kapitálových toků a domácích kapitálových trhů.  


Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s doporučuje tvorbu jednodušších pojistných produktů


Finanční sektor a pandemie

Lídři členů G20 se zavázali dodržovat principy Rady pro finanční stabilitu (Financial Stability Board – FSB), jež podporují národní a mezinárodní reakce na COVID-19, a to včetně potřeby jednat konzistentně v souladu s mezinárodními standardy. FSB by měla pokračovat v monitorování zranitelnosti finančního sektoru, pracovat na procyklicitě, úvěrové bonitě a prohlubovat koordinaci regulatorních a dohledových opatření.  Skupina G20 vítá rovněž pracovní plán FSB ke zlepšení odolnosti nebankovního finančního sektoru. Pandemie potvrdila potřebu posílit globální úpravy přeshraničních plateb a usnadnit levnější, rychlejší, více inkluzivní a více transparentní platební transakce včetně remitencí[1]. Proto skupina G20 schválila plán ke zdokonalení přeshraničních plateb.

V deklaraci je obsažena řada dalších otázek a úkolů, jež se týkají dalšího rozvoje globálního finančního systému. Jde např. o infrastrukturní investice, opatření proti praní špinavých peněz, mezinárodní zdanění apod. Dále je třeba upozornit, že členem skupiny G20 je i EU, která je bezesporu aktivním hráčem.


Mohlo by vás zajímat: 3Q 2020: SCOR má zisk 135 mil. €. Crédit Agricole Assurances vzrostl kmen


EU a summit G20 v Saudské Arábii

Jednou z prioritních otázek, které řešil summit G20, byla pandemická krize a globální reakce na ni. Předseda Evropské rady Michel po skončení zasedání G20 vyzvedl zvláště ujednání o přípravě mezinárodní smlouvy o pandemii, která by mohla napomoci k prevenci příštích pandemií a k rychlejší reakci, a to koordinovanějším způsobem. Do její přípravy by se měly zapojit všechny státy i organizace a agentury OSN, zejména Světová zdravotnická organizace. Ta musí podle Michela zůstat základním kamenem globální koordinace pro případy zdravotní nouze.


Mohlo by vás zajímat: PwC: Jak ochránit informace v cloudu?


Předsedkyně Evropské komise von der Leyen zase vyzvedla tu skutečnost, že lídři členů G20 se dohodli, že vakcína bude dostupná pro všechny. Upozornila ale, že je třeba více finančních prostředků. Vyzvala proto, aby se G20 zavázala poskytnout do konce tohoto roku 4,5 mld. USD na tzv. ACT akcelerátor[2]. Kromě této akce se podle von der Leyen lídři dohodli na podpoře ekonomických opatření do doby, než bude obnova ekonomik pevná.


[1] Remitence jsou finanční a jiné prostředky zasílané migranty ze země zaměstnání zpět do země původu.

[2] ACT akcelerátor je mezinárodní iniciativa zahájená v dubnu 2020 s cílem urychlit na základě spolupráce vývoj, produkci a rovnoprávný přístup k testům COVID-19, léčení a vakcínám.

Zdroj: G20

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články