Vývoj pojišťovnictví: Nová rizika, nové produkty


			Vývoj pojišťovnictví: Nová rizika, nové produkty

Institut pojišťovnictví působící na Univerzitě St. Gallen pořádal v prosinci 2020 online seminář pod názvem „Nová rizika, nové produkty“. Vzhledem k tomu, že jde o aktuální téma a možnost získat nové poznatky, a to v tomto případě z univerzitního prostředí, je účelné alespoň některé výstupy z tohoto semináře na základě zveřejněných přednášek v PowerPoint uživatelům portálu oPojištění.cz přiblížit.

V rámci semináře byla prezentována následující témata:

 • Modernizace a efektivnost – aspekty technologické strategie
 • Nová rizika, nové produkty – zaměření na klienta
 • Inteligentní analýza dat
 • Platformy a ekosystémy – využití v pojišťovnictví.

Mohlo by vás zajímat: PwC: Jak ochránit informace v cloudu?


Z nich je účelné přiblížit čtenářům alespoň některé vybrané teze, myšlenky či informace:

Hybatelé změn v pojišťovnictví

 • klient v centru pozornosti: V pojišťovnictví je stále důležitější zaměření na individualizované, digitalizované nabídky a vzájemné vztahy s klienty, a to po celou dobu jejich života,
 • rostoucí digitalizace: Budoucnost se bude v rozhodující míře odehrávat v digitálním prostoru, kde klienti a zájemci budou se svými partnery komunikovat přes mobilní přístroje,
 • kybernetická bezpečnost: V digitálním prostoru má bezpečnost dat a systémů budovaná technickými a organizačními opatřeními existencionální význam. Je to základ pro důvěru klientů,
 • rozšířená a virtuální realita: O počítače se opírající rozšiřování vnímání reality, např. podchycení pojišťovaných předmětů a dokumentů nebo 3D zobrazení virtuálního okolí v pravém čase, mění vzájemnou komunikaci a procesy,
 • nové produkty a služby: Účastníci trhu kombinují svoje produkty nebo nabízejí nové produkty, jako např. pojištění kybernetických rizik. Na významu získávají neklasické pojišťovací služby,
 • data jsou nové zlato: Větší množství dat umožňuje díky moderním analytickým postupům získávat nové poznatky a dostat se k lepším rozhodnutím, procesům a podnikatelským modelům,
 • robotika a automatizace: Software – roboti automatizují manuální postupy v součinnosti se zaměstnanci, aby byla zvýšena kvalita, rychlost a pohodlí klienta, popřípadě sníženy náklady,
 • platformy lidské zkušenosti: Bude použito afektivní a poznávací programování s cílem vytvořit takové systémy, které rozpoznají emociální stav uživatele a kontext jeho reakce a budou na to prostřednictvím chápavé a emocionální inteligence reagovat,
 • partnerství, spolupráce a nové ekosystémy: Hospodářská soutěž bude v budoucnu v mnohem větší míře probíhat přes společnou tvorbu hodnoty díky partnerstvím, startupům, nebo vzdělávacím zařízením a díky integraci různých ekosystémů,
 • rozvoj cloudů: Stále více budou poptávány multi-cloudové strategie, aby bylo možno rychle implementovat aplikace, urychlit digitální transformaci a současně zvýšit produktivitu. Tím bude podporován trend k více samoobslužným systémům,
 • nositelná monitorovací zařízení (wearables) a inteligentní senzory: Wearables jsou inteligentní pomocníci, kteří se dají nosit na těle. K nim patří např. fitness pásky, krokoměry, inteligentní hodinky a jiné přístroje. To by mělo umožnit aplikaci nových podnikatelských modelů.

Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s doporučuje tvorbu jednodušších pojistných produktů


Cesty ke zvyšování hodnoty

 • růst: Přírůstek ekonomického výkonu prostřednictvím např. nových služeb, nových     schopností či získáním více klientů,
 • snížení nákladů: Snížení finančních výdajů prostřednictvím redukce nákladů existujících služeb, nebo zeštíhlením procesů,
 • zmírňování rizika: Redukcí rizik lze zabránit potencionálním negativním finančním dopadům,
 • optimalizace výkonu: Je nutno sledovat kvalitativní aspekty, efektivnost a produktivitu. Optimalizaci výkonu lze docílit např. vyšší úrovní (zralostí) služeb,
 • inovace a schopnosti: Nasazení nových technologií a vytvoření nových fundamentů prostřednictvím opatření k uspokojení potřeb klienta a novými aplikacemi v oblasti analytiky,
 • zážitek: Tvorba pozitivních emocionálních efektů prostřednictvím např. zaujetí (docílení nadšení) klientů nebo motivacemi pro spolupracovníky,
 • flexibilita a agilnost: Zvýšení technologické a organizační schopnosti reagovat a přizpůsobit se, a to např. rychlejšími reakcemi na produkty jiných soutěžitelů.

Reakce vedení pojišťoven na dopady pandemie (na základě vyhodnocení výsledků vybraných pojišťoven ve 3. čtvrtletí 2020)

 • orientace na efektivnost podnikání: Tlak na snížení nákladů a zvýšení efektivnosti provozu,
 • zaměření na udržení a růst: Digitální řešení jsou klíčové komponenty růstových strategií,
 • realizace strategických fúzí a akvizic: Silné bilance s přebytkem kapitálu/dostatek hotovosti umožňuje strategické fúze a akvizice.

Mohlo by vás zajímat: 3Q 2020: SCOR má zisk 135 mil. €. Crédit Agricole Assurances vzrostl kmen


Digitalizace ve finančních službách

Význam digitalizace ve finančních službách v období pandemie byl doložen údaji společnosti McKinsey z listopadu 2020. Tato poradenská společnost oslovila 2800 manažerů v obchodní sféře a zkoumala potencionální podíl doby strávené prací na dálku (de facto home office) v jednotlivých sektorech ekonomiky USA. Nejvyšší efektivní potenciál byl zjištěn v sektoru financí a pojištění, a to ve výši 76 % - bez ztráty produktivity, přičemž maximální potenciál je až 86 %. Následují tyto sektory:

SCHEMA Nová rizika, nové produktyEkosystémy

Na semináři byly ekosystémy prezentovány jako sítě propojující sektory, do nichž jsou zapojeni účastníci trhu. Jejich součinnost a společně připravená řešení mohou otevřít nové trhy. Ekosystémy se vyznačují hloubkou a šířkou spolupráce rozdílných partnerů. Každý z nich může být pro klienta součástí řešení či může poskytnout nezbytné schopnosti. Přidaná hodnota spočívá v tom, že žádný z účastníků trhu nedisponuje všemi komponenty řešení a nemusí je provozovat. Vygenerovaná hodnota přesahuje hodnotu, kterou by dosílily jednotlivé části.


Mohlo by vás zajímat: Většina Čechů o kyberhrozbách ví. Nedokáže je však odhalit!


K tomuto vymezení ekosystémů je účelné doplnit stručný komentář. O ekosystémech se hovoří i v souvislosti s dalším rozvojem pojišťovnictví. Idea je např. taková, že klient by prý dal přednost tomu, aby vše, co se týká automobilu, dostal v jednom balíčku. Pojištění hraje v tomto segmentu významnou roli. Pojišťovny tuto výzvu sledují, zkoumají se možnosti a již existují i určité projekty.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články