Postoj Asociace britských pojistitelů k prevenci povodní


			Postoj Asociace britských pojistitelů k prevenci povodní
8.1.2021 Zahraničí

Asociace britských pojistitelů (ABI) informovala, že společně s Národním fórem pro povodně (National Flood Forum) vydala aktuální pomůcku a návod pro vlastníky domů, jak snížit riziko povodní a záplav, minimalizovat škody a provést co možná nejdříve obnovu.

ABI úvodem konstatuje, že povodňové riziko hrozí ve Velké Británii značnému množství nemovitostí. V Anglii je tímto rizikem ohroženo přes 5,2 mil. nemovitostí, z nichž dosud bylo při povodních od roku 2007 poškozeno 80 000 nemovitostí. Zdaleka nejde jen o Anglii. Ve Skotsku je vystaveno povodňovému riziku 284 000 nemovitostí, ve Walesu 245 000 a v Severním Irsku pak 45 000 nemovitostí.


Mohlo by vás zajímat: 3Q 2020: SCOR má zisk 135 mil. €. Crédit Agricole Assurances vzrostl kmen


Nad rámec prohlášení ABI je účelné doplnit některé kvantitativní údaje o skutečných povodňových škodách.[1] Např. v únoru 2020 postihly Spojené království závažné povodně, které rezultovaly do odhadovaných pojištěných škod ve výši 297 mil. GBP (tj. cca 8,7 mld. Kč). Povodně v prosinci 2015 vyvolaly zatím největší škody pro pojišťovací průmysl, a to ve výši 1,1 mld. GBP (tj. cca 32,2 mld. Kč). Tato data dokazují, že povodně jsou ve Spojeném království pro vládu i pojistitele velkou výzvou. Proto kromě celé škály preventivních zábranných opatření a institucionálních řešení, na nichž se pojistitelé podílejí, nepodceňuje ABI ani osvětu formou návodu k postupu, který:

  • vymezuje opatření/kroky ke snížení dopadu povodní. Mezi ně patří též doporučení, aby si vlastník domu udržoval informovanost o aktuálním vývoji poslechem místní rozhlasové či televizní stanice, nebo zavolal na příslušnou agenturu pro ochranu životního prostředí s tím, že v brožuře je uvedeno konkrétní telefonní číslo pro Anglii, Skotsko a Wales a samostatné číslo pro Severní Irsko,
  • vysvětluje likvidaci pojistných událostí, včetně toho, jak provádět okamžitý úklid, odstranění poničených předmětů z domu, vysušení, opravy a případný návrat do domu,
  • popisuje osvědčené postupy pojišťovacího průmyslu, a to včetně možnosti nabídnout pojistné plnění v hotovosti, pokud tomu dává pojištěný přednost.

[1] Initial Insured Losses for UK’s February Floods Estimated at £297M (US$367.8M): PERILS (insurancejournal.com)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články