Potvrzeno: Lloyd´s převádí část pojistného kmene na belgickou dceru


			Potvrzeno: Lloyd´s převádí část pojistného kmene na belgickou dceru
15.1.2021 Zahraničí

Lloyd´s potvrdil, že obdržel od Nejvyššího soudu Anglie a Walesu finální souhlas k převodu pojistného kmene, resp. pojistných smluv uzavřených s pojistníky z Evropského hospodářského prostoru (European Economic Area - EEA), na společnost Lloyd’s Insurance Company SA, která má registrované sídlo v belgickém Bruselu.

Toto oznámení navazuje na předchozí vyjádření Lloyd´s, že bude převádět existující evropský obchod, který bude v souvislosti s Brexitem dotčen ztrátou evropského pasu pro členy Lloyd´s, resp. ztrátou svobody usazování a svobody dočasného poskytování služeb, na Lloyd’s Europe.

Souhlas Nejvyššího soudu Anglie a Walesu následuje po úspěšné realizaci příslušné strategie Lloyd´s týkající se pojistníků a tržní notifikace a po detailním posouzení převodu pojistného kmene orgány dohledu ve Spojeném království a zemích EEA, resp. Belgii. Stanovisko k této otázce, které vypracovali nezávislí experti, je dostupné ZDE.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Prognózy kam se podíváš


Peter Spires, ředitel pro právní otázky a tajemník společnosti Lloyd´s, v této souvislosti uvedl, že Lloyd´s je potěšen, že Nejvyšší soud a orgány dohledu ve Spojeném království a Belgii odsouhlasily tento převod. Pojistníkům Lloyd´s napříč EEA tak mohou být nadále poskytovány prostřednictvím Lloyd’s Europe potřebné služby, a to ihned po skončení přechodného období dohodnutého mezi Spojeným královstvím a EU.  

Společnost Lloyd’s Insurance Company SA je schopna upisovat neživotní rizika ze všech 30 zemí EEA. Je kryta zajišťovacím ujednáním se syndikáty Lloyd´s, které zaručuje, že příslušní pojistníci budou mít nadále prospěch z Lloyd’s Central Fund[1] a z finančních ratingů. Činnost Lloyd’s Europe byla povolena Národní bankou Belgie, která také provádí dohled nad její činností. Tato nová pojišťovací společnost začala přijímat rizika od 1. ledna 2019.


[1] Lloyd’s Central Fund – fond k ochraně pojistníků v případě, že kterýkoli upisující člen by nebyl schopen dostát svým závazkům.

Zdroj: Lloyd’s

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články