Evropská komise přezkoumá převzetí Willis Towers Watson společností AON


			Evropská komise přezkoumá převzetí Willis Towers Watson společností AON
26.1.2021 Akvizice a fúze

Evropská komise (dále jen „Komise“) zahájila hloubkové šetření navrhované fúze AON a Willis Towers Watson. Zdůraznila, že při tomto šetření bude postupovat podle evropského práva, zvláště pak podle nařízení o spojování.[1]

Komise charakterizuje obě společnosti – AON i Willis Towers Watson – jako pojišťovací a zajišťovací makléře, kteří zároveň poskytují též jiné odborné služby korporátním klientům.  Margrethe Vestager, výkonná místopředsedkyně Komise, v jejíž působnosti je hospodářská soutěž, k této fúzi uvedla: „AON a Willis Towers Watson jsou společnosti, jež mají vedoucí postavení na makléřském trhu zprostředkování pojištění a zajištění. Pomáhají firmám s řízením rizik a nalezením toho pravého pojistitele vzhledem k jejich potřebám. Zahájili jsme hloubkové šetření, abychom důkladně posoudili, zda by tato transakce mohla vést k negativním dopadům na hospodářskou soutěž, menšímu výběru a vyšším cenám pro evropské zákazníky na makléřském trhu podnikatelských rizik.“


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou výsledky pojišťoven v oblasti povinného ručení za rok 2020?


V prohlášení se blíže specifikuje činnost AON a Willis Towers Watson. Kromě toho, že poskytují makléřské služby na trzích pojištění podnikatelských rizik a zprostředkovávají zajištění se zmiňují i jejich služby v oblasti penzijního a soukromého zdravotního pojištění realizované pro podnikatelské subjekty. Komise se obává, že navrhovaná transakce by mohla významně omezit hospodářskou soutěž na výše uvedených trzích. Při počátečním šetření trhu provedeném Komisí byla totiž identifikována řada obav či znepokojení, pokud jde o nabídku makléřských služeb podnikatelům, především velkým nadnárodním klientům, kteří jsou závislí na pojišťovacích makléřích s vysokou úrovní odborných znalostí a globální působností.  


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Blackout už není jen teorie...


Konkrétně je Komise znepokojena tím, že tato transakce by mohla omezit hospodářskou soutěž, pokud jde o:

  • makléřské služby velkým nadnárodním klientům v těchto rizikových odvětvích: pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, finanční a odborné služby, úvěrová a politická rizika, kybernetická a námořní rizika;
  • makléřské služby klientům všech velikostí v oblasti rizik spojených s výrobou pro kosmické účely a letectví, stejně jako v oblasti několika dodatečných rizikových odvětví na určitých národních trzích.

V této fázi šetření Komise pokládá AON a Willis Towers Watson za dva z několika málo pojišťovacích makléřů, kteří jsou schopni poskytovat zmíněné služby na nadnárodní úrovni.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Besperát: Navzdory krizi bude i rok 2021 úspěšný


Kromě zmíněného „znepokojení“ bude Komise zkoumat současně také trhy, na nichž jsou AON a Willis Towers Watson aktivní, a to konkrétně:

  • poskytování makléřských zajišťovacích služeb, které zahrnuje zprostředkování rizik mezi pojišťovnami a zajišťovnami. Jde o to, že tato transakce (fúze) by spojila dva ze tří vedoucích zajišťovacích makléřů a tím by redukovala výběr pojišťoven, jež umísťují svá rizika u zajišťoven;
  • poskytování konzultačních a administrativních služeb společnostem, co se týče penzijních plánů, zdravotních plánů a sociálních benefitů nabízených jejich zaměstnancům.

Komise tedy nyní provede po počátečním šetření hloubkové šetření dopadů této transakce, aby určila, zda je pravděpodobné významné omezení účinné hospodářské soutěže. Během počátečního šetření Komise úzce spolupracovala s orgány pro hospodářskou soutěž napříč celým světem. V této součinnosti bude Komise pokračovat i během hloubkového šetření.  Komise má nyní na rozhodnutí 90 dní, tj. dobu do 10. května 2021. Komise v prohlášení také upozorňuje, že zahájení hloubkového šetření nikterak neprejudikuje finální výsledek šetření.


Mohlo by vás zajímat: Martin Žáček a Robert Gauci: Globální pandemie pojišťovnictví zákonitě změní


Spojení AONu, druhé největší makléřské společnosti na světě, s firmou Willis Towers Watson, makléřem číslo 3, by znamenalo zrod největšího světového hráče mezi pojišťovacími makléři, jenž zastiňuje konkurenta Marsh & McLennan Cos. Inc. A to i přesto, že ten v loňském roce koupil společnost Jardine Lloyd Thomson Group PLC, dalšího aktéra v TOP 10 největších globálních makléřů. Hlavní výhodou avizovaného sloučení je rozšíření oborů podnikání a zvýšení efektivity v AONu.

„Tato obří transakce by mohla vytvořit inovativnější platformu schopnou přinést lepší výsledky všem zúčastněným stranám. Mám na mysli přidanou hodnotu pro klienty, specialisty daných firem, pro všechny partnery a také investory. Odbornost společnosti AON v oblasti rizik, penzí a zdraví zrychlí vytváření nových řešení, nabídne efektivní sladění vzniklého kapitálu s žádanými potřebami klientů v oblastech s vysokým růstem, jako jsou kybernetika, investice, duševní vlastnictví, klimatická rizika a různorodá zdravotní řešení,“ řekl už dříve generální ředitel AON Greg Case.

„Spojení společností Willis Towers Watson a AON je přirozeným dalším krokem na cestě k lepšímu poskytování služeb klientům v oblastech lidských zdrojů, rizik a kapitálu. Tato transakce urychluje tuto cestu tím, že poskytuje kombinovaným týmům významnou příležitost rychleji řídit inovace a přinášet větší hodnotu našim produktům,“ doplnil generální ředitel Willis Towers Watson John Haley.


Mohlo by vás zajímat: Rozhodování o nemajetkové újmě v adhezním řízení a doporučení pro pojistitele


AON rozvinul svůj domácí i mezinárodní obchod výrazně v devadesátých letech a v první dekádě po přelomu století, když se mu povedla série sofistikovaných transakcí.  Ačkoli firemní kořeny jsou v Chicagu, kde je také společnost na trhu do současnosti silná, přenesl sídlo v roce 2012 do Londýna, aby využil podstatných daňových úlev. AON je přední světový poskytovatel rizikového managementu, pojišťovací a zajišťovací makléřská společnost, společnost zaměřená na lidské zdroje. AON hledá řešení inovativní a efektivní cestou pro své klienty ve více, než 120 zemích prostřednictvím světových zdrojů a technických znalostí.

Willis Towers Watson je původem z Londýna, ale významně posílil expanzí na americký trh díky akvizici společnosti Corroon & Black Corp. v roce 1990. Willis je přední nezávislý zprostředkovatel a konzultant v oblasti risk managementu a nabízí i obchodní a poradenské služby týkající se pojištění. Zabývá se všemi typy pojištění, přičemž není spojen s žádným výhradním pojistitelem. Willis Group je zastoupena prostřednictvím téměř 20 000 zaměstnanců ve více než 400 kancelářích ve 120 zemích světa.


[1] Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování) 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články