Špatná zpráva pro spotřebitele: EIOPA schválila změny PRIIPs


			Špatná zpráva pro spotřebitele: EIOPA schválila změny PRIIPs

Dne 26.2. 2021 byl na tomto portálu publikován článek o důvodech, proč federace Insurance Europe (IE) zastává názor, že změny regulačních technických norem vydaných k nařízení PRIIPs nebudou fungovat a nepřinesou spotřebitelům prospěch. Argumenty IE, které poukazovaly na zmatečnost, komplikovanost a neujasněnost návrhů, se ale neprosadily a EIOPA změny přijala.

IE k tomuto rozhodnutí orgánu dohledu EIOPA zveřejnila nové prohlášení. V něm se potvrzuje, že Rada orgánů dohledu EIOPA přijala změny navržené ESAs, pokud jde o sdělení klíčových informací (key information document – KID) týkající se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou.


Mohlo by vás zajímat: Insurance Europe: Navrhované změny k PRIIPs nebudou fungovat!


William Vidonja, v jehož působnosti je v sekretariátu IE problematika obchodu, konstatuje, že je hluboce politováníhodné, že Rada orgánů dohledu EIOPA si zvolila cestu podpory těchto defektních změn. Vidonja upozornil, že 75 % strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou má základ v pojištění. Cílem změn je ovšem umožnit aplikaci sdělení klíčových informací u subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. To učiní sdělení klíčových informací pro spotřebitele nakupující produkty založené na pojištění mnohem horším, než je to nyní.

Vidonja oprávněně dodává, že Rada orgánů dohledu EIOPA se nyní rozhodla schválit soubor návrhů, který původně v červenci 2020 odmítla. Proto mají evropští pojistitelé zájem zjistit, jak Rada orgánů dohledu EIOPA nyní dospěla k tomu, že tyto návrhy změn by mohly být přínosem pro spotřebitele.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Pandemie jako hollywoodský film. Nové zkoušky zkvalitní trh


Jedno je podle Vidonji naprosto jasné. Změny regulačních technických norem navržené ESAs nebudou fungovat a nepřinesou žádný užitek spotřebitelům nakupujícím produkty založené na pojištění. Ve skutečnosti tyto návrhy, pokud by byly přijaty, učiní sdělení klíčových informací komplikovanějším, povedou ke zmatení spotřebitelů a dále k narušení jejich porozumění investičním produktům založeným na pojištění. Vidonja se obává rovněž toho, že by mohla být podkopána i důvěra spotřebitelů v informace, které dostávají. Návrhy například zahrnují prezentaci výkonnosti, kde je promíchána minulá a budoucí výkonnost, a rovněž nové ukazatele, jež způsobují, že jednotlivé oddíly sdělení klíčových informací se stávají nekonzistentními.   


Mohlo by vás zajímat: Ľubor Vrlák: Svět už nikdy nebude stejný jako dřív


Na základě výše uvedeného musí tudíž Rada EU a Evropský parlament zastavit podle názoru IE tyto neuvážené změny a vyzvat Evropskou komisi, aby řešila nedostatky ve sdělení klíčových informací v rámci přezkumu celé úrovně 1 PRIIPs (tj. strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou), který musí být založen na důkladném posouzení dopadů a testování u spotřebitelů. IE se domnívá, že nedávno zahájená studie Evropské komise o distribuci a zveřejňování informací by mohla poskytnout solidní bázi k přehodnocení přístupu k PRIIPs.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články