Správa a řízení dat jako součást jednoho trhu? Insurance Europe je pro!


			Správa a řízení dat jako součást jednoho trhu? Insurance Europe je pro!

Federace Insurance Europe (IE) informovala o své odpovědi v rámci příslušné konzultace na návrhy Evropské komise týkající se právního aktu o správě a řízení dat. IE vítá globální cíl vytvořit jednotný trh pro data, na němž by údaje veřejných orgánů, podnikatelů i občanů mohly být používány bezpečně a poctivě, a to pro obecné či společné blaho.

Pro pojistitele má tato otázka klíčový význam. Větší dostupnost dat by mohla totiž vést ke zlepšenému monitoringu a oceňování rizik, lepším zkušenostem klientů a k většímu odhalování pojistného podvodu. Čím více dat bude podle IE k dispozici pro veřejné blaho, tím lepší mohou být digitální řešení a analytické modely.


Mohlo by vás zajímat: VIG k 2020: Akvizice Aegonu pomohla. Objem pojistného stoupl na 10,43 mld. €


Insurance Europe rovněž uvítala potvrzení Komise, že specifická odvětvová legislativa může dodat do celkového datového rámce nové a doplňující prvky. Příkladem může být zamýšlená legislativa o Evropském prostoru zdravotních údajů a o přístupu k údajům o vozidle.

Zároveň však evropští pojistitelé podle IE podporují celkový přístup vymezený v datové strategii Komise, která stanovuje, že specifická odvětvová legislativa o sdílení dat by měla být zavedena pouze tehdy, pokud je identifikováno selhání trhu. Pozornost by měla být dále zaměřena na posílení podmínek spolupráce a partnerství v datové oblasti.  

Podle názoru IE by měla být také vyjasněna povaha služeb v oblasti sdílení údajů, což spadá do působnosti navrhovaného nařízení. I když návrhy Komise nabízejí v tomto ohledu některá důležitá vysvětlení/vyjasnění, tak by to mohlo být provedeno jednoznačněji dodáním konkrétních příkladů.  


Mohlo by vás zajímat: Pojistitelnost pandemického rizika I


Navrhovaná pravidla musejí být tudíž konstruována takovým způsobem, aby byla v souladu se všemi požadavky na ochranu údajů a aby bylo zajištěno, že subjekty údajů budou mít nadále plnou kontrolu nad svými údaji a budou si moci svobodně vybírat mezi různými poskytovateli služeb.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články