Insurance Europe souhlasí s EIOPA. Přezkum SII i s klimatickými změnami


			Insurance Europe souhlasí s EIOPA. Přezkum SII i s klimatickými změnami

Insurance Europe (IE) zveřejnila v břenu prohlášení, v němž informuje v rámci konzultace EIOPA o své odpovědi na diskuzní materiál tohoto orgánu dohledu, který se týká možné metodologie pro zahrnutí klimatické změny do standardního vzorce Solventnosti II (SII), pokud jde o přírodní katastrofy a příslušné moduly. Ve zmíněném diskuzním materiálu se rozebírá, jak by moduly standardního vzorce pro přírodní katastrofy mohly být aktualizovány, aby odrážely nejnovější vývoj klimatické změny.

IE považuje návrhy EIOPA, aby byly parametry pro promítnutí klimatické změny do standardního vzorce pravidelně přehodnocovány každých 3–5 let, za nejvhodnější přístup. Tím se také podchytí jakákoli expozice, zranitelnosti a změny modulů, což jsou rovněž důležité aspekty během jakékoli rekalibrace.   


Mohlo by vás zajímat: Jiný pohled Lukáše Pollerta. Boj proti covidu? Vzniká cosi jako „obecní blaho“


V této souvislosti IE upozornila, že pokud přehodnocení ukazuje na potřebu rekalibrace dílčího parametru nebo souboru parametrů, tak by to mělo být učiněno pomocí standardizovaného, transparentního procesu, který bude mít komplexní charakter a bude podložen jasnými fakty. Důležitým aspektem procesu přehodnocování bude významnost. Proto by ji měla EIOPA v daném kontextu definovat a konzistentně aplikovat.   

K prohlášení je připojena i úplná reakce IE na návrhy EIOPA[1]. Její prostudování lze doporučit zejména specialistům, kteří se v praxi zabývají kalibrací příslušných modulů S II. Nicméně širší význam má např. problematika specifikace pojmů. EIOPA položila zainteresovaným osobám např. otázku, zda riziko krupobití („hail“) uvedené ve standardním vzorci se vztahuje na konvektivní bouře a zda má smysl tuto otázku vyjasnit. IE k tomu zaujala jednoznačný názor, že nyní se riziko krupobití týká jen krupobití a nezahrnuje škody z jiných událostí, jakou jsou tornáda, blesky atd.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Insure Our Future“, nebo uvidíte!


Tato skutečnost nikterak nepodporuje rozšiřování záběru tohoto rizika. Vždyť i samotný orgán dohledu EIOPA uvedl, že pojem konvektivní bouře může zahrnovat různé jevy či události, jako je krupobití, bouře s nárazy větru, silný déšť a blesky. Tyto události vyúsťují podle názoru IE do rozdílných typů škod a liší se též z hlediska meteorologického pozorování a modelování.


[1] Response to EIOPA discussion paper: Methodology on potential inclusion of climate change in the nat cat standard formula (insuranceeurope.eu)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články