Insurance Europe: Dokument IAIS ke kontrolním funkcím musí být upraven


			Insurance Europe: Dokument IAIS ke kontrolním funkcím musí být upraven

Federace Insurance Europe (IE) informuje o své odpovědi v rámci konzultace realizované IAIS (Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví), která se týká aplikačního dokumentu IAIS o dohledu nad kontrolními funkcemi, které jsou součástí řídicího a kontrolního systému pojistitelů a napomáhají identifikaci a řízení rizik.

Evropští pojistitelé podle vyjádření IE podporují, pokud jde o organizační struktury kontrolních funkcí, přístup založený na principech a jasné rozdělení zodpovědností. Zaměření národního orgánu dohledu na struktury řídicího a kontrolního systému pojistitele by mělo být také založeno na rizicích (rizikově orientovaný přístup) a být proporcionální ve vztahu k profilu každého pojistitele. Dokument IAIS by měl proto potvrdit tuto tezi zřetelněji.


Mohlo by vás zajímat: 4P v zemědělství: Pojištění, podpora, průzkum a proměna


Orgány dohledu by se měly podle IE zaměřovat primárně spíše na výsledky než na jednotlivé prvky systému. Dále IE upozorňuje, že dokument IAIS klade příliš silný a izolovaný důraz na takové koncepty jako jsou nezávislost, přesné zařazení kontrolních funkcí do organizačních struktur a rigidní aplikace modelů, jako je např. model tří linií obrany[1] (three lines of defence model).

V dokumentu IAIS by měl být podle IE výslovně zmíněn ten přínos, že řízení rizik přispívá k dosažení cílů a vytváření hodnoty, stejně jako k otázkám „obrany“ a ochrany hodnot, spíše než jen k „obraně“ samotné. Dokument navíc klade příliš silný důraz na to, jak konstrukce rámce kontrolního a řídicího systému může pomoci pojistitelům vyhnout se rizikům, přičemž důraz by měl místo toho být položen na řízení rizik.


Mohlo by vás zajímat: Nová rizika vchází do dveří! Pojistná ochrana se přizpůsobuje


K výše uvedenému stanovisku IE je třeba doplnit, proč IAIS spustila další konzultaci. Tato asociace vychází z toho, že účinné kontrolní funkce s nezbytnou nezávislostí, velikostí a zdroji mohu pojistitelům pomoci identifikovat a řídit rizika, což je kruciální prvek v řídicím a kontrolním systému. Naopak neúčinné kontrolní funkce mohou pojistitele oslabit a vyžadují zvýšenou pozornost orgánu dohledu. Návrh tohoto aplikačního dokumentu popisuje praktiky a postupy, které by měly pomoci orgánům dohledu řešit problémy spojené s dohledem nad kontrolními funkcemi, jak jsou vymezeny v zásadních materiálech IAIS, jako jsou např. Základní pojišťovací principy (Insurance Core Principles) a Obecný rámec pro dohled nad mezinárodně aktivními pojišťovacími skupinami (Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups). Pokud se sledovaný aplikační dokument dotáhne do finále, a to se očekává, tak orgány dohledu nad pojišťovnictvím, a to samozřejmě i v EU, by mohly hlouběji a cíleněji dohlížet nad fungováním kontrolních funkcí.  


[1] Tímto modelem se např. rozumí rámec pro řízení a kontrolu rizik, ve kterém jsou zodpovědnosti za řízení provozních rizik rozděleny do tří linií. Jednotlivci v první linii řídí rizika přímo. Druhá linie dohlíží na první linii, stanovuje postupy (politiky), vymezuje rizikové tolerance a zajišťuje, že jsou dodržovány. Třetí linie – interní audit – poskytuje nezávislé ujištění, že první dvě linie fungují řádně. Dostupné na www: Three lines of defence (3LOD) definition - Risk.net

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články