EU musí vyjasnit vztah mezi pravidly pro kybernetickou bezpečnost


			EU musí vyjasnit vztah mezi pravidly pro kybernetickou bezpečnost

Federace Insurance Europe (IE) informuje o svém stanovisku k přezkumu směrnice 2016/1148/EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů. Návrh upravené směrnice 2016/1148/EU označovaný jako NIS2 byl zveřejněn na konci minulého roku.

IE nejprve upozorňuje, že princip minimální harmonizace, který byl uplatněn u směrnice 2016/1148/EU, dostal evropské pojistitele do fragmentovaného prostředí. V praxi to znamená, že pojistitelé ve třech členských státech EU byli identifikováni jako poskytovatelé základních služeb a v důsledku toho někteří z nich byli podrobeni tíživým a nákladným požadavkům.


Mohlo by vás zajímat: Lucie Žulavská k revizi motorové směrnice: Pojistné procesy musí být on-line!


Specifický právní akt pro finanční sektor – návrh nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009 … (Digital Operational Resilience Act – DORA), který byl zveřejněn Evropskou komisí v září 2020, je podle IE příležitostí to vyřešit. Konkrétně by to mělo znamenat, že kybernetická pravidla pro pojistitele budou stanovena pouze DORA. Aby toho bylo dosaženo, je důležité vyladit některé aspekty směrnice NIS2, stejně jako vztah mezi ní a DORA. To zajistí právní jistotu a zároveň to umožní pojistitelům přispívat k posílení kybernetické odolnosti pojišťovnictví.


Mohlo by vás zajímat: Tři druhy pojišťoven z pohledu pojištění osob (2. díl)


Kromě vlastní kybernetické bezpečnosti by pojistitelé jako poskytovatelé kybernetických pojistných produktů měli sehrát klíčovou úlohu při zvyšování kybernetické odolnosti celé EU. Přístup k údajům o kybernetických incidentech oznamovaných podle směrnice NIS2 by pojistitelům značně pomohl při poskytování pojistných řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pojistitelé také požadují zvýšenou harmonizaci mezi členskými státy EU při podávání informací podle směrnice NIS2, aby tak bylo podpořeno jednotné a společné chápání kybernetických hrozeb a incidentů napříč EU.


Mohlo by vás zajímat: Katastrofy ve světě v roce 2020. Kde se staly největší škody?


Toto stanovisko IE je zde prezentováno ze dvou důvodů. Za prvé je třeba si uvědomit, že v oblasti regulace nejde jen o přezkum Solventnosti II, ale v příštích letech se pojistitelů dotknout opatření přijatá v mnoha jiných oblastech. Za druhé i u regulace kybernetické odolnosti hrozí vysoké implementační náklady, pokud by nebyl např. správně vyladěn vztah mezi směrnicí NIS2 a nařízením DORA.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články